News

 • 2017-12-15
  Skärpt skadeståndsansvar för föräldrar har fått oönskade effekter
  Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer
 • 2017-12-14
  Ryan Bozorgian är bosocial utvecklare på bostadsbolaget MKB i Malmö. Brås översatta material om grannsamverkan väcker intresse
  Att informera om grannsamverkan i ett område där de boende talar olika språk kan vara en utmaning. Bostadsbolaget MKB i Malmö valde att använda sig av Brottsförebyggande rådets översatta material för att nå ut till så många som möjligt.
  – Det gjorde att budskapet gick fram, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på MKB.

  Läs mer
 • 2017-12-14
  Anmälda hatbrott kopplat till asylboenden har ökat
  Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska motiv, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2017-12-13
  Tre procent av de intagna lagfördes för brott begångna under strafftiden
  När intagna på anstalt begår brott under strafftiden är det ofta personal och andra intagna som drabbas. Men det omgivande samhället kan också drabbas, främst i samband med att intagna befinner sig utanför anstalt, till exempel för permission.
  Läs mer
 • 2017-12-05
  Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare på Örebro Kommun. Så samverkar Örebro strukturerat kring utåtagerande ungdomar
  Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.
  Läs mer
 • 2017-11-30
  Kunskapssammanställning om polisens arbete med partnervåld
  Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Brå har haft i uppdrag att sammanställa kunskap om lovande polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld.
  Läs mer
 • 2017-11-28
  Pris till förebyggande arbete mot brott på nätet
  Idag tilldelas organisationen Surfa Lugnt, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Estland i december.

  Läs mer
 • 2017-11-27
  Illustrationen föreställer ett samhälle med olika människor, bland annat en person med barnvagn, en cyklist och en polis. Så har det brottsförebyggande arbetet växt fram

  Nya aktörer, nya uppgifter och tydligare inriktning – det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Inför dessa nya kliv har Brå tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser inom det brottsförebyggande arbetet idag.
  Läs mer
 • 2017-11-22
  Myndighetschefer markerar mot övergrepp

  Ikväll samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Under mötet enades de om ett gemensamt uttalande:

  Läs mer
 • 2017-11-22
  Regeringen bjuder in myndighetschefer för att diskutera sexuella trakasserier
  Morgan Johansson och Åsa Regnér bjuder in myndighetschefer, däribland Brås generaldirektör, för att diskutera sexuella trakasserier skriver regeringen i ett pressmeddelande.
  Läs mer
 • 2017-11-16
  Studenter från Åsele folkhögskola Speed-dating som metod för medborgardialoger
  Ett beslut, ett genomförande och ett lyckat resultat – trots knappa resurser. Så skulle man kunna sammanfatta förra höstens arbete med medborgardialoger i Åsele kommun.
  Läs mer
 • 2017-11-15
  Fler privatpersoner utsätts för brott
  Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2017-11-10
  ”Jag vill att det ska kännas lätt och okomplicerat att ta kontakt med oss ”
  Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.
  Läs mer
 • 2017-11-09
  Brå gör studie om antisemitiska hatbrott
  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet.
  Läs mer
 • 2017-11-09
  Anna Frenzel Fler riksdagspolitiker utsatta för trakasserier och hot
  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och störst är utsattheten bland riksdagspolitiker. Bland alla förtroendevalda utsätts kvinnliga politiker oftare än män, för hot och påhopp i sociala medier. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet presenterar idag.
  Läs mer
 • 2017-11-07
  Professor Herman Goldstein 2018 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi
  Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi har utsett professor Herman Goldstein vid University of Wiconsin Law School till mottagare av utmärkelsen för år 2018.
  Läs mer
 • 2017-11-02
  ”Ambitionen är att skapa en bred samverkan i länet ”
  Att få till en bred samverkan där de olika aktörerna kan ge varandra stöd, inspiration och många skratt, står högt på listan för Annie Lees. Som en av landets 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare ska hon se till så att Blekinges brottsförebyggare får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.
  Läs mer
 • 2017-11-01
  Åsa Lennerö, statistiker och biträdande enhetschef, Brå Så går det till när nya brottskoder införs
  Ett av Brås huvuduppdrag är att producera Sveriges officiella kriminalstatistik och bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?
  Läs mer
 • 2017-10-25
  Brå ska utvärdera försök med snabbförfarande i brottmål
  Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott.
  Läs mer
 • 2017-10-23
  Linda Lindblom arbetar på Brås enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete. ”Jag ser fram emot att skapa resultat på lokal nivå”
  Nu är de på plats, Sveriges nya regionala brottsförebyggande samordnare som med hjälp av bland annat Brottsförebyggande rådet ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Brås projektledare Linda Lindblom ser fram emot ett spännande samarbete.
  Läs mer
 • 2017-09-27
  Trygghetsvärdar i Vivalla Fastighetsägarnas trygghetsvärdar sprider lugn i Vivalla

  När ungdomar började vägra att gå hem vid stängningsdags från Vivalla Galleria, Örebro, fick förvaltningschefen Michael Blixt en idé: Varför inte ta hjälp av det lokala föreningslivet? Två år senare är kvinnorna som kom till hans undsättning trygghetsvärdar i Vivalla och bidrar även indirekt till stadsdelens strukturerade samverkansarbete. Samverkansaktörerna arbetar utifrån modellen ”EST” som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.
  Läs mer
 • 2017-09-26
  Andel återfall med frigivning från anstalt som ingångshändelse 1994-2014. Minskat återfall bland personer som friges från anstalt
  Återfallen minskade från 2003 till 2010. En kortanalys från Brå visar att det framför allt tycks hänga samman med att klientsammansättningen har förändrats under perioden – det handlar om ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid.
  Läs mer
 • 2017-09-21
  Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Under första halvåret 2017 blev 759 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 %) jämfört med första halvåret 2016.
  Läs mer
 • 2017-09-01
  Två nya kortanalyser från Brå

  Brås kortanalyser använder befintlig statistik för att snabbt och kortfattat analysera brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat. De två senaste analyserna belyser dels andelen fängelsdomar i landets tingsrätter, dels upprepad utsatthet för hot och våldsbrott.
  Läs mer
 • 2017-08-31
  Ny version av klassificering av brott
  Nu finns en ny version av Klassificering av brott med anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter som registrerar brott.
  Läs mer
 • 2017-07-07
  Cykelhjul med sommaräng i bakgrunden. Brotten som anmäls mest på sommaren
  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.
  Läs mer
 • 2017-07-06
  Anmälda brott under första halvåret 2017
  Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (−2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 brott (+9 %).
  Läs mer
 • 2017-07-03
  Brottsförebyggare fikar på Råd för framtiden. Gå från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet
  Hur går man från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet - och varför är det ibland så svårt att ta nästa steg? Det var temat för en fika på Brottsförebyggande rådets årliga konferens, Råd för framtiden, i mars, där en grupp lokala brottsförebyggare diskuterade sina fyra smartaste strategier.
  Läs mer
 • 2017-06-30
  Drottningen och pristagaren professor Richard E. Tremblay vid ceremonin i Stadshuset. Foto: Johan Jeppsson/IBL Pris för gränsöverskridande forskning och ett banbrytande livsverk
  Årets Stockholm Prize in Criminology delades i förra veckan ut av Drottningen. Mottagare är professor Richard E. Tremblay. Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende.
  Läs mer
 • 2017-06-29
  Brå medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat trygghet och rättsväsendets samverkan i socialt utsatta områden; hur regeringens brottsförebyggande program ska fungera i praktiken samt brottsutvecklingen i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Tunnelbaneingång i Jakobsberg. Medborgarlöfte ska skapa ett tryggare stationsområde i Jakobsberg
  När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen i samverkan med andra lokala aktörer i området med platsbaserat brottsförebyggande arbete för att kunna hålla sitt löfte till medborgarna.
  Läs mer
 • 2017-06-19
  Föräldrar viktiga för att förebygga brott och minska våldsamt beteende
  Forskning om sambandet mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende, har bidragit till att professor Richard E. Tremblay, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology . På tisdag den 20 juni delas priset ut av HKH Drottning Silvia. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Klara Hradilova Selin och Monika Karlsson arbetar med kartläggningen om brott mot äldre. Fokus på brott mot äldre i ny studie
  Kunskapen om vilka typer av brott som främst drabbar äldre personer och vilka särskilda utmaningar som äldre brottsoffer ställs inför är väldigt begränsad i Sverige. Brå har därför startat ett forskningsprojekt om äldre som ska öka kunskapen om äldres utsatthet och oro för brott. Projektet ska även undersöka äldres förtroende för rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2017-06-14
  Center mot våldsbejakande extremism
  I en debattartikel i dagens DN aviserar justitie- och migrationsministern och kultur- och demokratiministern att den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism ska övergå till ett nytt permanent centrum – och beskriver sina intentioner beträffande centrets uppgifter. I debattartikeln skriver ministrarna att centret ska inrättas vid Brå för att kunna dra nytta av centrala myndighetsfunktioner.
  Läs mer
 • 2017-06-01
  Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga
  Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och kriminalvård 2016, samt återfall i brott 2010 (slutlig) och 2014 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer
 • 2017-05-29
  Brå i Almedalen
  Den 2 –9 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns som vanligt på plats med flera forskare och utredare. Brås generaldirektör Erik Wennerström deltar också i flera seminarier. Nedan hittar du tid och plats för samtliga seminarier där Brå medverkar.
  Läs mer
 • 2017-05-19
  Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult På trygghetsvandring i Västra Hamnen i Malmö
  Varför det brottsförebyggande perspektivet behövs vid planeringen av ett nytt bostadsområde blev tydligt under en trygghetsvandring i Västra Hamnen i mars. Vandringen arrangerades av Brottsförebyggande rådet som en del av dess årliga konferens, Råd för framtiden, och leddes av Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Femton ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd
  Under 2016 har 15 ansökningar sammanlagt beviljats 2 818 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar.
  Läs mer
 • 2017-04-27
  Anders Green och generaldirektör Erik Wennerström passade på att träffa några av kursdeltagarna under den årliga konferensen Råd för framtiden. Bra betyg till Brås nya grundkurs
  ”Utvecklande och konkret, bra litteratur, varierad undervisning och givande diskussioner.” Så skulle man kunna sammanfatta deltagarnas utvärderingar av Brås nya grundutbildning i brottsförebyggande arbete. En webbaserad deltidskurs för dem som vill öka sina kunskaper och lära känna andra brottsförebyggare.
  Läs mer
 • 2017-04-19
  Se filmerna från 2017 års Råd för framtiden
  Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö.
  Läs mer
 • 2017-04-05
  Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Ökade strafftider påverkar fångpopulationens storlek
  Antalet personer som sitter i fängelse har varierat under åren. En ny kortanalys från Brå visar att de ökade strafftiderna är den mest betydelsefulla förklaringen till förändringarna i fångpopulationen i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Ny statistik över personer misstänkta för brott 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Antal handlagda brott 2016, fördelning. Under året förundersökningsbegränsades 4 procent, samma nivå som 2015. Slutlig brottsstatistik 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Ny förbättrad statistik över misstänkta personer
  Statistiken över misstänkta personer revideras för att ge en mer heltäckande bild av personer som misstänkts för brott. Nytt är att statistiken förutom att redovisa personer även visar själva händelserna – de handlagda brottsmisstankarna. Tack vare nya indelningar blir det i fortsättningen även lättare att göra jämförelser med den övriga brottsstatistiken.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök
  Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar nu en handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök.

  Läs mer
 • 2017-03-20
  Amerikansk gängvåldsexpert föreläser på årlig Brå-konferens
  När gängvåldet eskalerade i 1990-talets Boston skapade David M. Kennedy och hans team en strategi som reducerade antalet skjutningar med mer än hälften. Strategin, som numera kallas The Group Violence Intervention (GVI) har i dag implementerats i ett 60-tal städer över hela USA med samma effekt som i Boston. Nu föreläser han på Brås årliga konferens, Råd för framtiden.
  Läs mer
 • 2017-03-20
  Ny satsning på brottsförebyggande arbete
  Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag.
  Läs mer
 • 2017-03-17
  Hjälp oss att veta mer om oegentligheter i samband med offentliga upphandlingar
  Känner du till företag där det förekommer oegentligheter, och som
  samtidigt deltar i upphandlingsprocesser – och kanske även vinner
  kontrakt? Du kanske är företagare eller upphandlare och har lagt märke till oegentligheter inom din bransch?

  Läs mer
 • 2017-03-01
  Stora och tunga brottmål ökar
  Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag.
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Brottsutvecklingen i Sverige – ny rapport från Brå
  Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag.
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Ärendevolymer i rättskedjan 2016. Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2017–2020. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka hos polis, åklagare och i domstol, medan Kriminalvården visar på en delvis annan utveckling.
  Läs mer
 • 2017-02-24
  Björnar i Björns trädgård vid Medborgarplatsen i Stockholm. Andan som gör Södermalm till en tryggare stadsdel
  Hippa restauranger, trendiga butiker och välbesökta turistkvarter – men också otrygga miljöer och missbruksproblematik. Som lokalt brottsförebyggande råd i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm har Söderandan många utmaningar, men också ett starkt nätverk där samverkan är a och o.
  Läs mer
 • 2017-02-10
   Mirella Cesar och Hanna Tanka på Försäkringskassans servicekontor i Hisingen. Så blev servicekontoret Hisingen en tryggare arbetsplats
  Hot, våld och trakasserier har blivit allt vanligare inslag på flera myndigheters gemensamma servicekontor. Förra året rapporterades bara inom Försäkringskassan 1274 incidenter, varav 580 rörde hot mot personal. Nu satsar man på CPTED, en brottsförebyggande metod där arbetsmiljön sätts i fokus. På Hisingen ser man även det personliga bemötandet som en nyckel till minskad friktion.
  Läs mer
 • 2017-02-02
  Fredrik Kaati och Thobias Rydberg. Poliser och butiker förebygger brott i handeln
  När poliserna Fredrik Kaati och Thobias Rydberg vid Södermalmspolisen i Stockholm insåg hur mycket tid polisen lägger ner på att hantera snatteribrott bestämde de sig för att göra något. Resultatet blev en ny, brottsförebyggande metod som man nu hoppas kunna sprida nationellt inom polisen.
  Läs mer
 • 2017-01-25
  Klara Hradilova Selin, utredare Många häktade i Sverige hålls isolerade
  Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det finns dock åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska isoleringen och dess negativa konsekvenser för de häktade, utan förlorade möjligheter att lagföra för brott. Det framgår av en rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) presenterar i dag.
  Läs mer
 • 2017-01-23
  Helena Holmberg är verksamhetsledare för Fastighetsägare i Gamlestaden BID får Gamlestaden att blomstra igen

  För 15 år sedan var Gamlestaden utanför Göteborg en stadsdel som barnfamiljer lämnade. I dag flyttar de tillbaka. Anledningen stavas BID, en internationell samverkansmodell som har inspirerat den lokala fastighetsägarföreningen i sitt arbete med att vända utvecklingen.
  Läs mer
 • 2017-01-20
  Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2017 Brås ekonomiska stöd år 2017
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
  Läs mer
 • 2017-01-19
  Stockholm och Skåne har högst andel brottsutsatta
  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå visar att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med högst andel brottsutsatta. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Gävleborg, Norrbotten, Dalarna och Värmland.
  Läs mer
 • 2017-01-19
  Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
  Läs mer
 • 2017-01-12
  Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2016 Anmälda brott 2016 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer
 • 2017-01-11
  Erika Sallander, utredare på Brå. Nytt material på 16 språk ska locka till ökad grannsamverkan
  Generella problem som lägre tillit, större otrygghet och fler bostadsinbrott kan förebyggas genom ökad grannsamverkan i socialt utsatta områden. Det menar Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu har tagit fram nytt material om ämnet och översatt det till 16 språk. Allt för att modersmålet inte ska bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Erika Sallander, utredare på Brå, berättar om projektet.
  Läs mer
 • 2017-01-10
  Emelie Hambrook, utredare på Brå. Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår
  Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer
 • 2016-12-22
  Tjeckien vann European Crime Prevention Award 2016
  Det tjeckiska projektet Senior Academy vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2016.
  Läs mer
 • 2016-12-20
  Anna Frenzel. Foto: L. van der Meijs Mobbade elever är också mer utsatta för brott
  Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2016-12-15
  Barstråket Jomfru Ane Gade i Ålborg. Så blev det tryggare att festa i Ålborg
  I Ålborg ser man sin välkända nöjesgata som en stor tillgång i besöksnäringen och något som bidrar till en positiv bild av staden. Här samverkar polis, kommun, barägare, fastighetsägare och taxinäring för att skapa trygga platser där risken för brott minimeras. En metod som går under namnet Co-creation.
  Läs mer
 • 2016-12-13
  Få fler att engagera sig i arbetet med grannsamverkan och trygghetsvandringar
  Att ha ett annat modersmål än svenska får inte bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför översatt sitt material om grannsamverkan och trygghetsvandringar till 16 språk.
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Kriminologipris till forskning om föräldraskap och barns utveckling
  Stockholmspriset i kriminologi går till professor Richard E. Tremblay. Som världsledande forskare tilldelas han 2017 års kriminologipris för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap.
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Brå listar åtgärder som fungerat i socialt utsatta områden
  Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden.
  Läs mer
 • 2016-11-28
  Ungdomar på brandstation i Falköping. Här blir brandkunskap ett vapen mot utanförskap
  För vissa 14-åringar är Räddningstjänstens brand- och räddningsutbildning mest en spännande fritidssyssla - för andra en hjälp att inte hamna i en riskmiljö. Brå hängde med under en kväll i Falköping när gruppen Backdraft tränade rökdykning.

  Läs mer
 • 2016-11-18
  En upplyst gångtunnel. Trygghetsarbetet lyser upp Huddinge
  I Huddinge kommun vill man att de offentliga rummen ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. För att uppnå detta och öka tryggheten har kommunen tagit fram handboken, Handboken för tryggare stadsmiljöer , som alla som arbetar med trygghet i Huddinge kommun ska använda i sitt dagliga arbete.

  Läs mer
 • 2016-11-14
  Deltagare vid en inspirationsdag inom brottsförebyggande arbete. Mindre kommuner inspireras av varandra
  För femte året i rad arrangerade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten en inspirationsdag inom det brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbetet för några av länens mindre kommuner. Brå deltog vid dagen för att ta del av erfarenheter och för att få en inblick i kommunernas framtida utmaningar och möjligheter.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Norsjö är årets förebyggande kommun
  Varje år delar Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) ut ett pris till årets förebyggande kommun. Priset delas ut till en kommun som skapat förutsättningar för långsiktigt arbete och utvärderat sina aktiviteter. I år tilldelas priset Norsjö kommun i Västerbottens län.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Emelie Hambrook, utredare. Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor
  Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2016-10-26
  De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör. Pris till förebyggande arbete mot bedrägerier mot äldre
  Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen blir i Slovakien i december.
  Läs mer
 • 2016-10-20
  Antalet gärningspersoner vid olika brott. Det är vanligast med flera gärningspersoner vid personrån Källa Brå (NTU). Utvecklingen av brott med flera gärningspersoner
  Större konsekvenser för brottsoffret och ökad belastning på rättsväsendet. Det är två möjliga följder av brott med flera gärningspersoner. Brås kartläggning visar att det förekommer flera gärningspersoner i en majoritet av personrånen – till skillnad från exempelvis misshandel då det är vanligast med en gärningsperson.
  Läs mer
 • 2016-10-19
  Robin Olsson från Karlstads kommun talar på trygghetsdagen Ödmjukhet viktigt i samverkansarbetet
  I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsedda händelser inträffar.
  Läs mer
 • 2016-10-14
  Resultatutvecklingen inom rättsväsendet avseende utredning och lagföring
  I tre rapporter har Brå analyserat faktorer som påverkar personuppklaringen, utifrån tre delstudier, statistik och polisiär kunskap. Rapporterna studerar betydelsen av att antalet beslut om
  förundersökningsbegränsning ökat, att brottslighetens karaktär kan ha förändrats och att beviskraven kan ha ökat.

  Läs mer
 • 2016-10-10
  Diagram som visar reaktioner på brott mellan 200-2014. Förelägganden om ordningsböterär klart vanligast. Nio av tio lagförda brott resulterar i böter
  Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört med mer ingripande påföljder. Eftersom det är den vanligast förekommande påföljden är det av intresse att följa hur bötesanvändningen ser ut över tid och varför, något som görs i en kortanalys från Brå.
  Läs mer
 • 2016-09-30
  Kerstin Nelander Hedqvist. Foto: Liselotte van der Meijs Polis och åklagare behöver höja it-förmågan
  De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiceras i dag.
  Läs mer
 • 2016-09-29
  Fler hatbrott polisanmälda men utsattheten på jämn nivå
  Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med
  hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till
  stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och
  klotter med främlingsfientliga motiv. Det visar statistikrapporten
  Hatbrott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

  Läs mer
 • 2016-09-20
  Budgetpropositionen för 2017
  I dag lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2017 till riksdagen. I budgeten har 25 miljoner avsatts för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare. Ytterligare 12 miljoner har öronmärkts för att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2016-09-15
  Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2016.
  Läs mer
 • 2016-09-08
  Karolina Hurve Trakasserier vanligt vid otillåten påverkan mot myndigheter
  När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte. Det visar en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer
 • 2016-08-24
  Samarbeten och medborgaranda ska förebygga brott i småkommuner
  Visste du att din kommun kan söka pengar från Brå för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser – kunskap som sedan kan spridas vidare till andra lokala aktörer? För Länsstyrelsen i Norrbotten innebär stödet fler verktyg för kartläggning och därmed ett brottsförebyggande arbete som blir mer hållbart och långsiktigt.
  Läs mer
 • 2016-08-23
  Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.
  Läs mer
 • 2016-07-26
  Ny kunskap skapas av samspel mellan lokal och nationell nivå
  Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med får några kommuner stöd inom ett visst område och därefter kommer Brå att sprida deras erfarenheter till andra kommuner. 
  Läs mer
 • 2016-07-07
  Anmälda brott ökade under första halvåret
  Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2016-07-05
  Ny kartläggning av hot och våld mot politiker
  Regeringen ger Brå i uppdrag att återigen genomföra PTU – Politikernas trygghetsundersökning – för att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016.
  Läs mer
 • 2016-07-01
  Älvkarleby kommunvapen Från ord till handling: Älvkarleby fokuserar på gemensam målbild
  Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metodstöd.
  Läs mer
 • 2016-06-27
  Brå medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat avhoppare från kriminella gäng, bedrägerier, skjutvapenvåld och socialt utsatta områden. Alla Brå-seminarier äger rum i Högskolan på Cramérgatan.
  Läs mer
 • 2016-06-22
  Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer
  Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer.
  Läs mer
 • 2016-06-21
  Unga män i majoriteten bland utsatta för rån
  Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och utsattheten är större bland yngre personer. Brås nya studie om personrån berättar om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga.
  Läs mer
 • 2016-06-14
  Kan föräldrar och kamrater påverka framtida brottslighet?
  Forskning om relationen till föräldrar och kamrater och dess påverkan på framtida brottslighet, har bidragit till att professorerna Per-Olof Wikström, Travis W. Hirschi och Cathy Spatz Widom, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology. I morgon, den 15 juni, tar de emot priset. Årets prissumma uppgår till 1,5 miljoner kronor.
  Läs mer
 • 2016-06-13
  Här kan du se sändningarna från 2016 års Stockholm Criminology Symposium
  Här kan du se filmade sessioner från symposiet den 14-16 juni. Samtliga seminarier är på engelska.
  Läs mer
 • 2016-06-07
  Brå i Almedalen
  Den 3 –10 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå var på plats med flera forskare och utredare. Här kan se ett par av seminarierna där Brå medverkade.
  Läs mer
 • 2016-05-31
  Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott 2009 (slutlig) och 2013 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer
 • 2016-05-27
  Polisen lanserar nationell modell för medborgarlöften
  Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Nu lanserar polisen en ny nationell modell för att arbeta kunskapsbaserat med medborgarlöften.
  Läs mer
 • 2016-05-26
  Diagram som visar att andelen lagförda minskar bland både män och kvinnor. Allt färre lagförs för brott
  Andelen personer i befolkningen som lagförts för brott har minskat de senaste åren, och störst är minskningen bland yngre personer. Det framkommer i Brås kortanalys om lagförda personer i befolkningen åren 2000–2014.
  Läs mer
 • 2016-05-18
  Lisa Westfelt, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Vanligt med utvisning vid allvarliga brott
  Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl folkbokförda som icke folkbokförda, har andelen som utvisas varierat över tid. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2016-05-13
  Emma Patel. Foto: Lieselotte van der Meijs Stödet ojämnt fördelat till avhoppare från kriminella gäng
  Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad bild av hur stödet till avhoppare ser ut i Sverige.
  Läs mer
 • 2016-04-29
  Illustration av ett kontor där vissa av de som arbetar vid skrivborden är maskerade Den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag
  Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet infiltrerar företag för att begå brott.
  Läs mer
 • 2016-04-21
  Jonas Öberg. Foto: L van der Meijs Andelen positiva narkotikaprov lägre bland unga
  Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ungdomar är negativa. Det är också stora regionala skillnader i antal provtagningar och anmärkningsvärt få prov avkrävs kvinnor, jämfört med hur många som uppskattas bruka narkotika. Det visar en ny kortanalys från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer
 • 2016-04-18
  Välkommen till årets symposium i Stockholm
  Den 14-16 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 700 kronor.
  Läs mer
 • 2016-04-11
  Nya utmaningar kräver fler råd för framtiden
  Det förebyggande arbete har alltid ett framtidsperspektiv och därför behöver vi råd för framtiden. Det säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som är med och arrangerar den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som inleds i Halmstad, nu på tisdag.
  Läs mer
 • 2016-04-11
  Karin Svanberg. Foto: L. van der Meijs Utökad satsning på brottsförebyggande arbete
  Brottsförebyggande rådet, Brå, utökar satsningen till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete. Bland annat planeras en basutbildning för lokala brottsförebyggare, men även spetskunskap inom nya konkreta arbetssätt kommer att tas fram.
  Läs mer
 • 2016-04-07
  Lars Korsell. Foto: Lieselotte van der Meijs Tjugo års ekobrottsbekämpning sett i backspegeln
  En ny myndighet för ekobrott, polisiär verksamhet på ”civila” myndigheter och ”civila” arbetssätt hos polis och åklagare. Dåvarande regeringens strategi mot ekobrott år 1995 har satt sina spår. Det vittnar företrädare för olika myndigheter om i en antologi utgiven av Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer
 • 2016-04-01
  Sara Merenius och Olle Westlund. Foto: Lieselotte van der Meijs Bättre stöd viktigt för målsägandes medverkan i rättsprocessen
  För att brott ska kunna leda till åtal krävs i praktiken ofta att målsäganden medverkar i rättsprocessen. Viktiga faktorer för en ökad medverkan är bland annat ett bra bemötande från rättsväsendets aktörer och tydlig information om ärendet och processen. Även målsägandebiträdet spelar en viktig roll i målsägandes medverkan, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som publiceras idag.
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Samtliga handlagda brott 2015 (totalt 1 510 000 brott) fördelade efter den övergripande indelningen i utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande grupper av brott efter beslutstyp. Inom parentes anges förändring jämfört med 2014. Slutlig brottsstatistik 2015
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015.
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Antal konstaterade fall av dödligt våld, 2006–2015. Konstaterade fall av dödligt våld 2015
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, statistiken gällande konstaterade fall av dödligt våld för 2015.
  Läs mer
 • 2016-03-29
  Se livesändningar från årets Råd för framtiden
  Råd för framtiden är Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som i år äger rum i Halmstad 12-13 april. För er som inte har möjlighet att närvara så livesänder
  vi plenarföreläsningarna under båda dagarna på vår webbplats. Efter konferensen kommer vi att lägga upp filmer från samtliga föreläsningar.

  Läs mer
 • 2016-03-21
  Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2016 Brås ekonomiska stöd år 2016
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
  Läs mer
 • 2016-03-17
  Figur som beskriver undersökningens indelning i utredningstid, tingsrättstid och total handläggningstid Kortare utredningstider i rättskedjan
  Brå har för sjätte året i rad undersökt handläggningstiderna i rättskedjan. Utredningstiden mellan inledande av förundersökning och beslut om åtal m.m. har minskat under den undersökta femårsperioden, men den totala handläggningstiden har ökat något.
  Läs mer
 • 2016-03-16
  Fler åtgärder krävs för att förebygga och utreda bedrägerier
  Bedrägerier är ett omfattande brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar en unik kartläggning av bedrägeribrottsligheten som Brå publicerar idag.
  Läs mer
 • 2016-02-29
  Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2016–2019. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att minska de närmaste åren.
  Läs mer
 • 2016-02-19
  Dialog som för polisen närmare medborgarna
  Arbetet med medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Forskningen visar på goda erfarenheter från andra länder —men dialogens kvalitet är avgörande för förtroendet för polisen.
  Läs mer
 • 2016-01-27
  Ny bok om samverkan
  Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.
  Läs mer
 • 2016-01-20
  Nederländerna vann European Crime Prevention Award
  Den nederländska entreprenörsorganisationen MKB-Nederland vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2015.
  Läs mer
 • 2016-01-19
  Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
  Läs mer
 • 2016-01-14
  Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2015 Anmälda brott 2015 – preliminär statistik
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2015. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser, som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer
 • 2016-01-12
  Sara Westerberg Fler kvinnor än män är otrygga i sitt bostadsområde på kvällen
  Fler kvinnor än män känner otrygghet när de vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är också vanligare att personer som bor i flerfamiljshus känner sig otrygga på kvällen, än de som bor i småhus. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU) 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-22
  Kameraövervakning i krogtätt område gav inte effekt
  Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen. Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av en särskild kameraoperatör, som i sin tur haft kontakt med poliser på platserna. Brås utvärdering tyder dock inte på att övervakningen haft de effekter som eftersträvades.
  Läs mer
 • 2015-12-21
  Högre uppklaring vid våldtäkter mot yngre
  Det är stora skillnader i personuppklaringen beroende på vem som utsatts för våldtäkt. Antalet fall av våldtäkt som anmäls, utreds och lagförs i rättskedjan påverkas mycket av de lagstiftningsförändringar som gjorts. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-18
  Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd
  Utvärderingar om våldsbejakande extremism, våld i nära relation, bostadsinbrott med DNA-teknik, medborgardialoger, ungdomsprojekt och trygghetsprojekt finns bland årets beviljade ansökningar.
  Läs mer
 • 2015-12-18
  Andelen personuppklarade misstankar har minskat
  Andelen personuppklarade misstankar minskade från 54 till 45 procent under åren 2004–2014. Minskningen syns för alla analyserade brottstyper utom för sexualbrott och bedrägeribrott. I dag publicerar Brå en kortanalys om personuppklarade misstankar och hur många åtal som bifalls i domstol.
  Läs mer
 • 2015-12-17
  Carl Command och Sanna Wallin är utredare på Brå. Foto: Brå/L.van der Meijs Fler politiker utsätts för trakasserier, hot och våld under valår
  Under valåret 2014 var utsattheten för trakasserier, hot och våld bland förtroendevalda högre än under 2012. Särskilt högt var påhopp från vad som uppfattas som politiska extremister. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-15
  Illustration: Björn Öberg Så hanteras pengar från brott
  Genom att följa penninghanteringen från finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, kan vi identifiera de sektorer som är mest sårbara. I dag publicerar Brå en ny rapport om penningtvätt.
  Läs mer
 • 2015-12-11
  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott
  Villainbrotten har planat ut, men utsattheten för bedrägerier har ökat. Det är Brås bedömning för två av de egendomsbrott som omfattas av den nya kortanalysen, som inte uppvisar några större förändringar jämfört med förra året.
  Läs mer
 • 2015-12-10
  Sven Granath Dödligt våld minskar över längre tid men inslaget av illegala skjutvapen ökar
  Det dödliga våldet minskar över längre tid i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-09
  Enkätundersökning om it-relaterad brottslighet
  Arbetar du som åklagare, polisiär förundersökningsledare eller som it-undersökare? Då behöver Brå din medverkan i en undersökning.
  Läs mer
 • 2015-12-01
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden
  Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.
  Läs mer
 • 2015-11-30
  Så kan det brottsförebyggande arbetet förbättras
  Brå har lämnat förslag till regeringen på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det uppdrag som Brå fick av regeringen tidigare i höst.
  Läs mer
 • 2015-11-25
  Var försiktig vid handel med okända kulturföremål
  Avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak. Det skriver Brås generaldirektör i dag i en debattartikel i SvD.
  Läs mer
 • 2015-11-18
  Jonas Öberg, utredare på Brå. Fler skjutningar i landet
  Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar.
  Läs mer
 • 2015-11-16
  Sysselsättning i anstalt. Illustration: Lotta Sjöberg Intagna i fängelse har för lite att göra
  Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna är viktigt av flera skäl. Det kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Idag har de intagna ofta för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Här finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar den studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-11-10
  Forskning om föräldrars betydelse för att förhindra kriminalitet prisas
  I dag tillkännages vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi. Bland vinnarna finns för första gången en svensk forskare.
  Läs mer
 • 2015-11-04
  Allt färre utsätts för misshandel
  Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-10-29
  Ung person i en gångtunnel. På väg mot bättre samverkan kring ungdomar 
  Det är lättare att planera och få igång strukturen än att komma igång med individärenden. Brå har gett stöd till flera utvärderingar av olika samverkansmodeller för unga i riskzon för kriminalitet.
  Läs mer
 • 2015-10-27
  Thomas Hvitfeldt, utredare Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Brottsstatistiken är inte en spegelbild av brottsutvecklingen
  När vi vill ta reda på om olika typer av brott ökar eller minskar i samhället vänder vi oss ofta till den officiella brottsstatistiken över anmälda brott. Men om man försöker jämställa antalet anmälda brott med antalet faktiskt begångna brott stöter man snabbt på problem.
  Läs mer
 • 2015-10-22
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson delar ut det svenska ECPA-priset för 2015 till Finanskoalitionens Mats Odell. Barnsexhandel försvårad genom unik betalningsblockering
  Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award.
  Läs mer
 • 2015-10-21
  Fler anmäler brott via nätet
  Under 2006 blev det successivt möjligt att anmäla stölder via polisens webbplats, och i slutet av 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier. Andelen som väljer att anmäla brott via internet har fortsatt öka kontinuerligt efter att anmälningstjänsten startade.
  Läs mer
 • 2015-10-12
  Kulturminister Alice Bah Kuhnke inledde seminariet. Hot och påverkan fokus för nya studier
  Nyligen gav Brå ut en studie om hot och våld mot yrkesgrupper som är särskilt viktiga för demokratin. Senare i år publiceras ytterligare en studie om hot och våld mot politiker och nästa år en om hot och påverkan mot myndighetspersoner. Dessutom kommer Myndigheten för kulturanalys med en studie om sådana brott mot konstnärer och författare.
  Läs mer
 • 2015-10-06
  Lars Korsell, enhetschef. Foto: Lieselotte van der Meijs Försäkringsbedrägerier drabbar bolagen och försäkringstagarna
  Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-09-30
  Manipulerade matcher – kriminalitetens väg in i idrotten
  Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-09-17
  Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott (tidigare uppklarade brott) för första halvåret 2015.
  Läs mer
 • 2015-09-04
  Regeringen ger uppdrag till Brå
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras.
  Läs mer
 • 2015-09-01
  Färre döms till sluten ungdomsvård
  Det finns ett stort samhällsintresse för ungas brottslighet, och påföljdssystemet för unga är ofta föremål för reformer. De mest ingripande påföljderna som ungdomar kan dömas till är fängelse och sluten ungdomsvård. I en ny kortanalys har Brå undersökt utvecklingen av sluten ungdomsvård sedan den infördes 1999.
  Läs mer
 • 2015-08-21
  Sven Granath. Foto: Lieselotte van der Meijs Våldet blir inte vanligare – men det förändras
  Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott.  
  Läs mer
 • 2015-08-18
  Utdömda strafftider för nio brottstyper
  Ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott. I en ny kortanalys från Brå kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott.
  Läs mer
 • 2015-08-13
  Brottsutvecklingen
  Brå tar fram statistik om brottsligheten och analyserar hur den utvecklas. Vi har listat ett antal av Brås produkter som belyser utvecklingen av dödligt våld, olika former av brott mot person samt andra kategorier av brott, både enskilt och sammantaget.
  Läs mer
 • 2015-08-05
  Carina Djärv. Foto: Lieselotte van der Meijs Polisanmälda hatbrott ökar
  Under 2014 identifierade Brå cirka 6 270 polisanmälningar med möjliga hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen gäller alla motiv utom sexuell läggning, där nivån är oförändrad jämfört med 2013. Det visar Hatbrottsstatistiken 2014, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-07-24
  Kartläggning ska ge ökad kunskap om häktning
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner samt tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder.
  Läs mer
 • 2015-07-08
  Ny strategi behövs mot organiserad brottslighet
  Idag skriver tre Brå-utredare på DN Debatt om hur hela samhället måste arbeta mot organiserad brottslighet.
  Läs mer
 • 2015-06-26
  Brå i Almedalen
  Den 28 juni–5 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns på plats med flera forskare och utredare. Även Brås generaldirektör Erik Wennerström kommer att vara där.
  Läs mer
 • 2015-06-26
  Stockholm Criminology Symposium Se webbsändningar från årets symposium
  Läs mer
 • 2015-06-08
  Tillfället gör tjuven – Hur kan man förebygga att brott begås?
  Att förändra situationen för att förhindra att brott begås, är centralt för forskningen om situationell brottsprevention. I morgon, den 9 juni, får Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew ta emot ett av världens främsta pris i kriminologi, the Stockholm Prize in Criminology .
  Läs mer
 • 2015-06-04
  Väntetid och tekniska problem är tidstjuvar för polisen
  Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden. I genomsnitt tog det en timme och sex minuter från att en patrull kom in för att avrapportera ett brottsärende till dess att de var redo att åka ut igen.
  Läs mer
 • 2015-05-29
  Nya utvärderingar har fokus på ungdomar i riskzon, avhoppare och organiserad brottslighet
  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges ekonomiskt stöd till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen.
  Läs mer
 • 2015-05-28
  Lagföring, kriminalvård och återfall i brott - slutlig statistik
  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer
 • 2015-05-22
  Fem frågor till justitieministern om det brottsförebyggande arbetet
  Vid sitt inledningstal på årets Råd för framtiden aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Här svarar justitieministern på fem frågor om det brottsförebyggande arbetet i landet.  
  Läs mer
 • 2015-05-13
  Illustration med texten Kortanalys Det dödliga våldet har minskat sedan 90-talet

  Det dödliga våldet visar en tydlig minskning sedan 90-talets början. Om det kan du bland annat läsa i en ny kortanalys som beskriver utvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

  Läs mer
 • 2015-04-29
  Emma Patel, utredare.Foto: Liselotte van der Meijs Journalister och politiker ofta utsatta för hot och trakasserier

  Varje år hotas och trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag, och drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Dessutom har närmare hälften av alla livsmedelsinspektörer någon gång utsatts för hot och trakasserier. Det framkommer i en kunskapsöversikt som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

  Läs mer
 • 2015-04-22
  Linn Brandelius, statistiker på Brå. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen innebär bland annat att statistiken nu ger en mer överskådlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.
  Läs mer
 • 2015-04-20
  Karolina Hurve, utredare på Brå. Hot och trakasserier mot myndighetspersoner ska kartläggas
  I dagarna går en enkät ut till 90 000 anställda vid svenska myndigheter för att kartlägga hur vanligt det är med hot, trakasserier och andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner i Sverige.
  Läs mer
 • 2015-04-01
  Välkommen till årets symposium i Stockholm
  Den 8-10 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 500 kronor.
  Läs mer
 • 2015-03-31
  Förändring i antalet anmälda brott mellan 2013 och 2014 Slutlig brottsstatistik 2014
  I dag publiceras den slutliga statistiken för 2014 gällande anmälda brott och misstänkta personer. Dessutom publiceras en specialstudie av konstaterade fall av dödligt våld. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott. Slutlig statistik för Handlagda brott 2014 publiceras den 22 april.

  Läs mer
 • 2015-03-30
  Britt Blichfeld Davidsen ansvarar för kontrollarbetet på danska myndigheten Udbetaling Danmark. Samordnade utbetalningar stävjar fusk i Danmark
  Det här systemet ser till helheten. Det ser till att vi enkelt får det vi har rätt till, men inte mer än det vi har rätt till. Det säger Britt Blichfeld Davidsen som ansvarar för kontrollarbetet på den relativt nya danska myndigheten Udbetaling Danmark.
  Läs mer
 • 2015-03-30
  Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende
  Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-03-27
  Statistik över handlagda brott
  Den nya statistiken över handlagda brott publiceras den 22 april.
  Läs mer
 • 2015-03-25
  Justitieministern aviserar satsning på brottsförebyggande arbete

  Vid sitt inledningstal på Råd för framtiden i Sundsvall aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Brå kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar och lämna förslag på hur det kan förbättras.

  Läs mer
 • 2015-03-24
  Lisa Westfeldt, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Längre strafftid för tidsbestämda livstidsdomar
  Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått livstidsstraffet omvandlat till ett tids­bestämt straff har strafftiden blivit längre under de senaste 20 åren. Det framkommer i en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-03-24
  Trygghet – en rättighet för alla?
  Ett mål för polisens nya organisation är att öka tryggheten i samhället, inte minst genom dialog med medborgarna. Aktuella frågor är bland annat hur man kan förebygga social oro, förutse människors agerande vid upplopp och utveckla lokalt arbete mot våldsbejakande extremism. Detta står också i fokus under konferensen Råd för framtiden , som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer
 • 2015-03-23
  Ekonomiskt stöd ger skjuts åt avhopparverksamhet
  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges det ekonomiska stödet nästan uteslutande till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen. En verksamhet som fått stöd är Konsultationsteamet i Malmö som hjälper personer att lämna ett kriminellt liv.
  Läs mer
 • 2015-03-20
  Ny handbok för dig som arbetar med SMADIT
  En handbok i SMADIT-metoden har tagits fram i samverkan mellan polisregion Bergslagen, Örebro universitet och Örebro läns landsting.
  Läs mer
 • 2015-03-17
  Daniel Norlander är huvudsekreterare vid sekretariatet för den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Extremistiskt våld måste motarbetas lokalt
  Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander, huvudsekreterare åt Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
  Läs mer
 • 2015-03-16
  Lisa Westfeldt, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Brott utreds snabbare
  Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Däremot har tingsrätts­tiden från åtal till dom ökat totalt sett, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än för vuxna. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-03-11
  Säker information i staten
  Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dagarna överlämnat sitt
  betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Utredningen
  föreslår en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten.
  Genom åtgärderna skulle nivån för informationssäkerhet höjas avsevärt.

  Läs mer
 • 2015-03-10
  Skärp tillsynen av begagnade varor

  Polisen bör fortsätta att utöva tillsyn över handeln med begagnade
  varor, däremot kan kontanter och checkar med fördel förbjudas som
  betalningsmedel vid handel med metallskrot. Dessutom bör det krävas tillstånd för att driva skrothandel. Det skriver Brå i ett
  remissyttrande i dag.

  Läs mer
 • 2015-03-03
  Även storstäder kan lära sig av glesbygdens samverkan

  Under 2014 skrev fem glesbygdskommuner och två polismyndigheter en gemensam samverkansöverenskommelse om hur de skulle arbeta brottsförebyggande i framtiden. Vid ett seminarium på Råd för framtiden berättar de ansvariga om nödvändigheten av att samarbeta, i glesbygden, liksom i större städer.
  Läs mer
 • 2015-02-27
  Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2015–2018. Prognoserna pekar åt att flödet kommer vara oförändrat eller minskande de närmsta åren.
  Läs mer
 • 2015-02-27
  Kristina Jerre, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Larmtelefoner ökar tryggheten för hotade
  Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-02-24
  Figur som visar att det är vanligare att män är påverkade i samband med misshandel. Källa: NTU. 7 av 10 män berusade vid misshandel
  Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer
 • 2015-02-16
  Rikspolischef Dan Eliasson. Foto: Lars Hedelin. Mer resurser och fokus på medborgarna
  Mer resurser till lokalt polisarbete och medborgarlöften som utgår från människors syn på vad som är problem. Man kommer att märka att Polismyndigheten satsar på den lokala nivån och trygghetsskapande arbete, säger Dan Eliasson, rikspolischef.
  Läs mer
 • 2015-02-12
  Nu delas anmälda brott in i regioner

  Vid årsskiftet upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med i år utgår från de nya polisregionerna.
  Läs mer
 • 2015-02-10
  Medborgardialog handlar om att förstå behovet
  Budskapet från Polisen var tydligt under Brås och SKL:s konferens om den nya  polismyndigheten: nu ska samverkan mellan kommun och polis vässas med hjälp av medborgarlöften. Här kan du se filmerna från konferensen.

  Läs mer
 • 2015-02-10
  Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Nu redovisas även siffror från landets sju nya polisregioner.
  Läs mer
 • 2015-02-02
  Kerstin Nelander Hedqvist. Foto: Liselotte van der Meijs Nätkränkningar - få anmälningar leder till åtal
  Det finns tydliga könsskillnader i de typer av nätkränkningar som anmäls till polisen. Flickor hängs ut med bilder medan pojkar hotas med våld. De flesta ärenden läggs dock ner. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-01-30
  Sök stöd för att utvärdera ert projekt

  Brå fördelar ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

  Läs mer
 • 2015-01-19
  Karin Svanberg, Brå. Brottsförebyggares behov i fokus

  De lokala samordnarna vill på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter med andra inom samma område. Det var ett av flera önskemål om stöd som framkom i en undersökning. Därför har Brå redan nu startat ett nätverk för brottsförebyggande aktörer.
  Läs mer
 • 2015-01-15
  Anmälda brott 2014 – preliminär statistik
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2014.
  Läs mer
 • 2015-01-15
  Kristina Jerre, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Begränsad effekt av nya lagregler mot stalkning
  Den nya lagbestämmelsen om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anmälningar och andelen fällande domar är liten. Den nya möjligheten att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud, har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning. Det framkommer i två nya rapporter som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-01-13
  Förtroendet för rättsväsendet ökar
  Allt fler, och då särskilt unga, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Samtidigt minskar oron för att utsättas för brott. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU), 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer
 • 2014-12-23
  Grafik som visar att nyår var den dag då det anmäldes flest misshandelsbrott 2013. Nyår den dag då flest misshandelsbrott anmäls

  Nyår är den dag på året då flest misshandelsbrott anmäls. År 2013 rapporterades 457 anmälningar.
  Läs mer
 • 2014-12-22
  Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö
  Under 2011 drabbades Malmö av en serie mord. Polisen i Skåne inledde operationerna Alfred och Selma där man arbetade med poliser från andra delar av landet samt personal från andra myndigheter. Brå har nu gjort en kvalitativ undersökning av Polisens satsningar.
  Läs mer
 • 2014-12-17
  Nadja Bogestam, utredare på Brå. Lagändring om barn som begår brott gav inte avsedda effekter

  Polisen utreder fler, men inte alla, grövre brott som begås av barn samtidigt som socialtjänsten relativt sällan utnyttjar möjligheten att begära en polisutredning. Andelen barn som återfaller påverkas inte av om brotten utreds eller inte. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2014-12-15
  Marlene Haara En sammanvuxen stad med dubbla lagar
  I Sverige måste man vara 20 år för att köpa alkohol på Systembolaget. I Finland räcker det med att vara 18 år för att få handla på den finska motsvarigheten, Alko. När det gäller att köpa mellanöl som säljs i vanliga matvarubutiker i Finland så räcker det med att vara 16 år. Däremot får den unge inte ta med sig alkoholen över gränsen in i Sverige.
  Läs mer
 • 2014-12-12
  Se filmerna om grannsamverkan
  Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.
  Läs mer
 • 2014-12-05
  Hope Now är årets vinnare av European Crime Prevention Award

  Läs mer
 • 2014-12-05
  Antalet anmälda bostadsinbrott 1975–2013. Källa: Anmälningsstatistiken. Brottsutvecklingen för egendomsbrott

  Läs mer
 • 2014-11-25
  Utvärdering och samverkan i fokus
  Läs mer
 • 2014-11-12
  Terry Johnston och en polis som arbetar med grannsamverkan i Seattle. Grannsamverkan fyller femtio år
  Läs mer
 • 2014-11-12
  Hans Peter de Place Hansen och Lone Harlev från DKR. Grannsamverkan över gränserna
  Läs mer
 • 2014-11-11
  Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå. Kvinnor mer utsatta för hot och trakasserier
  Läs mer
 • 2014-11-07
  Jonas Öberg, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Högaktiva lagöverträdare
  Läs mer
 • 2014-11-06
  Vinnare av kriminologipriset 2015

  Läs mer
 • 2014-10-30
  Allhelgona – helgen då flest bostadsinbrott anmäls

  Läs mer
 • 2014-10-29
  Brottsförebyggande pris till Sveriges Kvinnolobby
  Läs mer
 • 2014-10-22
  Erik Wennerström och Nils Öberg Utvecklingsseminarier ger stöd i det återfallsförebyggande arbetet
  Läs mer
 • 2014-10-17
  Johanna Olseryd, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Kön och ålder på gärningspersoner undersöks i ny kortanalys

  Gärningspersonens kön och ålder, åtminstone för vissa brottstyper, finns att utläsa i statistiken över misstänkta personer, liksom i NTU. Det framgår av en ny kortanalys från Brå.

  Läs mer
 • 2014-10-16
  Bidragen till årets brottsförebyggande tävling utsedda
  Läs mer
 • 2014-10-09
  Riksidrottsförbundets generalsekreterare Birgitta Ljung Brå kartlägger matchfixning
  Läs mer
 • 2014-10-02
  Satsningen på fler poliser

  Läs mer
 • 2014-10-02
  Lena Eriksson, förundersökningsledare på Polismyndigheten i Stockholms län. Bättre återkoppling gav högre uppklaring

  Läs mer
 • 2014-10-02
  Edwin Kruisbergen, forskare på WODC i Nederländerna. Den organiserade brottslighetens svaga länkar synliggörs i Nederländerna
  Läs mer
 • 2014-10-01
  Varför ledde regeringens satsning inte till fler uppklarade brott?
  Läs mer
 • 2014-09-29
  Pressinbjudan: Varför ledde inte satsningen på fler poliser till högre brottsuppklaring?
  Läs mer
 • 2014-09-19
  Bättre styrning gav helhetstänk i arbetet med ungdomar

  Läs mer
 • 2014-09-12
  Hjälp oss att veta mer om fusk med intyg

  Läs mer
 • 2014-09-04
  Tidigare reformer bör hinna slå igenom innan man ändrar straffen för allvarliga våldsbrott

  Läs mer
 • 2014-09-01
  Flest villainbrott under höst och vinter
  Läs mer
 • 2014-08-21
  Foto: Lieselotte van der Meijs Anmälda hatbrott på grund av sexuell läggning minskar
  Läs mer
 • 2014-07-02
  Carin Götblad. Foto: Märta Thisner. 50 förslag för att stärka utsatta för brott i nära relation
  Läs mer
 • 2014-07-01
  Nya brottskoder

  Läs mer
 • 2014-06-23
  Johanna Skinnari, utredare på Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs Tydligare avtal minskar risken för bedrägerier vid personlig assistans
  Läs mer
 • 2014-06-16
  Johanna Kindgren, utredare på Brå. Övervakningskameror har inte påverkat brottsligheten
  Läs mer
 • 2014-06-12
  Stockholm Criminology Symposium Se höjdpunkterna från årets symposium

  Läs mer
 • 2014-06-09
  Jerzy Sarnecki. Foto: Cecilia Bruzelius Straff och kriminalvård – vad fungerar?

  Läs mer
 • 2014-05-28
  Antal domslut om påföljd fängelse, åren 2004–2013. Lagföring och kriminalvård – slutlig statistik 2013
  Läs mer
 • 2014-05-28
  Olle Westlund, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Föräldrars stöd viktigt i rättsprocess med unga misstänkta
  Läs mer
 • 2014-05-23
  Beyron Ahxner, trygghetsamordnare i Botkyrka kommun. Foto: Privat Samordnare prisas i Botkyrka

  Läs mer
 • 2014-05-23
  Illustration föreställande människor och statistiska figurer samt texten kortanalys Brottsutvecklingen för brott mot person
  Läs mer
 • 2014-05-23
  Jonas Öberg, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Färre utsätts för misshandel
  Läs mer
 • 2014-05-21
  Lars Korsell, enhetschef på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Myndigheter i samverkan mot kriminella tillgångar
  Läs mer
 • 2014-05-15
  Infografik med fem figurer varav den femte är markerad, med texten: En av fem politiker har utsatts för trakasserier, hot eller våld. Politiker ofta utsatta för hot och trakasserier i sociala medier
  Läs mer
 • 2014-05-09
  Anna Frenzel, utredare på Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs Brott i nära relation – lika mellan könen men grövre mot kvinnor
  Läs mer
 • 2014-05-08
  Johanna Skinnari, utredare på Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs Intyg som dörröppnare till välfärdssystemen
  Läs mer
 • 2014-04-24
  Johanna Skinnari, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Minskat svartarbete i byggbranschen
  Läs mer
 • 2014-04-22
  Nytt stöd i kampen mot illegal tobak
  Läs mer
 • 2014-04-08
  Åhörare på ett seminarium. Samverkan allt viktigare när polisen omorganiserar

  Läs mer
 • 2014-03-31
  Förändring i antalet anmälda brott mellan 2012 och 2013 Slutlig brottsstatistik 2013
  Läs mer
 • 2014-03-26
  Illustration med människor, statistiska grafer och diagram samt texten Kortanalys. Flera faktorer påverkar användningen av åtalsunderlåtelser
  Mellan åren 2005 och 2009 ökade antalet åtalsunderlåtelser betydligt, för att sedan minska fram till 2012. Men vilka faktorer kan ha påverkat användningen av åtalsunderlåtelser under perioden? Brå publicerar i dag
  en kortanalys för att belysa frågan.

  Läs mer
 • 2014-03-20
  Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Misshandelsbrott utreds snabbare
  Utredningstiden för misshandelsbrott har minskat de senaste åren, samtidigt har utredningstiderna ökat för andra brottstyper.

  Läs mer
 • 2014-03-19
  Sök stöd för utvärdering av brottsförebyggande insatser

  Nu är det dags att söka stöd för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser.
  Läs mer
 • 2014-03-19
  'Toolbox' för utvärdering nu även på svenska
  Ska du utvärdera ditt brottsförebyggande arbete? Nu finns manualen från EUCPN även på svenska.
  Läs mer
 • 2014-03-17
  Fredrik Marklund är utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Goda erfarenheter av problemorienterat hot spot-arbete
  Under ett år har polisen i Stockholm och Eskilstuna arbetat med projekt inriktade på platsbaserat brottsförebyggande arbete.

  Läs mer
 • 2014-03-17
  Kenth Ahlin, kriminalvårdschef. Foto: Kriminalvården/Niclas Sandberg Samverkan ska minska återfall
  Kriminalvården skriver samverkansavtal med kommuner och Polisen i Halland. Samarbete och gemensam planering inför frigivning ska minska återfall bland unga dömda.

  Läs mer
 • 2014-03-17
  Samverkansavtalet i Laholm: nytt grepp mot återfall
  Laholms kommun, Polisen och Kriminalvården har kommit överens om att tillsammans arbeta förebyggande mot återfall i brott. Det var det regionala utvecklingsseminariet som Brå anordnade under våren 2013 som blev den tändande gnistan, menar Kenth Ahlin på Kriminalvården.
  Läs mer
 • 2014-03-14
  Strafflängden för grov misshandel har ökat
  Sedan straffen för allvarliga våldsbrott skärptes 2010, har längden på utdömda straff för grov misshandel ökat med i snitt två månader.

  Läs mer
 • 2014-02-27
  Brå ska kartlägga bedrägeribrott

  Idag har regeringen gett Brå i uppdrag att kartlägga bedrägeribrott.
  Läs mer
 • 2014-01-31
  Karin Svanberg, enhetschef. Chefer i fokus för kunskapshöjande seminarier
  Det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet behöver förbättras. Det visar bland annat den utvärdering av polisen och kommunens samverkan och som Brå publicerade i december.

  Läs mer
 • 2014-01-30
  Riksrevisionen granskar samhällets insatser för personer som har frigivits
  Riksrevisionen har fattat beslut om att inleda en förstudie om samhällets brottsförebyggande insatser vid frigivning av personer som suttit på anstalt eller sluten ungdomsvård.

  Läs mer
 • 2014-01-24
  Johanna Skinnari, utredare på Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs Korruption hos myndigheter - ovanligt men allvarligt

  Korruption hos myndigheter är inte så vanlig, men en enda tjänsteman kan ändå orsaka stor skada för samhället.

  Läs mer
 • 2014-01-23
  Erik Wennerström, generaldirektör på Brottsförebyggande rådet. Foto: Lieselotte van der Meijs NTU ger svar om brottslighet och otrygghet

  Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU) är den viktigaste pusselbiten för att få en korrekt bild av utsattheten för brott och människors upplevelse av otrygghet. Den ger också en bild av människors förtroende för – och erfarenhet av – rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2014-01-21
  Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
  Läs mer
 • 2014-01-16
  Figur som illustrerar förändringar i antalet brott mellan 2012 och 2013. Bedrägerier har ökat mest. Anmälda brott 2013 (preliminär statistik)
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2013.
  Läs mer
 • 2014-01-13
  Åsa Irlander och Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå. Tryggheten ökar, men var tionde kvinna undviker att gå ut ensam på kvällen
  Andelen otrygga har minskat från 21 till 15 procent de senaste sju åren. Dock känner sig nära var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på
  kvällen.

  Läs mer
 • 2013-12-20
  Fokus på utvärdering av samverkan i årets ekonomiska stöd
  Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd från Brå för att utvärdera brottsförebyggande insatser. Gemensamt för de flesta insatser är att de bygger på samverkan och riktar sig mot unga eller unga vuxna.
  Läs mer
 • 2013-12-20
  Brottsuppklaringen kan öka genom bättre inledande insatser
  Bättre inledande utredningsinsatser och tydligare prioritering mellan olika kärnuppgifter kan leda till att personuppklaringen av mängdbrott ökar. Det framkommer i rapporten ”Polisers syn på utredning av mängdbrott”.
  Läs mer
 • 2013-12-13
  Fickstölder typisk julbrottslighet
  Fickstölder är vanligt i samband med julhandeln. Men i år varnar Polisen också för nätbedrägerier, en följd av att allt fler väljer att köpa klapparna på nätet. På nyårsafton stundar årets mest våldsamma dygn.
  Läs mer
 • 2013-12-12
  Staplar som visar att antalet hushåll som utsatts för bilstöld har halverats sedan 2006. Brottsutvecklingen för egendomsbrott
  Brås frågeundersökningar och statistiken över anmälda brott ger en samstämmig bild av att stöldbrotten har minskat de senaste åren. Detta är fortsättningen på en längre tids nedgång som började i slutet av 90-talet.
  Läs mer
 • 2013-12-12
  Johanna Olseryd, utredare på Brå. Bedrägerier – en ny typ av vardagsbrottslighet
  Cykel- och bilstölder minskar, medan utsattheten för bedrägeri ökar. Brottsligheten varierar också över årstiderna visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer
 • 2013-12-12
  Relationsvåldscentrum i Stockholm vann europeiskt pris
  Relationsvåldscentrum i Stockholm blev på onsdagen prisat som bästa brottsförebyggande verksamhet i Europa. Prissumman på 10 000 euro, delades ut i Vilnius, Litauen, som är ordförandeland i EU.
  Läs mer
 • 2013-12-11
  Relationsvåldscentrum vinner europeiskt pris
  Relationsvåldscentrum i Stockholm blev på onsdagen prisat som bästa brottsförebyggande projekt i Europa.
  Läs mer
 • 2013-12-09
  Sverige relativt förskonat från korruption
  I dag, den 9 december, är den internationella dagen mot korruption. När korruptionsskandalerna avlöser varandra i media får många bilden av att Sverige blir allt mer korrumperat. Men frågan är om det stämmer, skriver Lars Korsell, som forskar i ämnet på Brå.
  Läs mer
 • 2013-12-02
  Erik Wennerström leder ny utredning om samhällets informationssäkerhetsarbete
  Sverige behöver en nationell strategi för att hantera säkerhet och hot på internet. Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dag fått uppdraget att leda utredningen.
  Läs mer
 • 2013-11-22
  ”Det brottsförebyggande arbetet bygger på några få eldsjälar”
  Under konferensen Råd För Framtiden höll Brå ett seminarium där de brottsförebyggande aktörerna spelade en viktig roll. Diskussionerna utmynnade i att det efterfrågades politiska prioriteringar när det gäller det brottsförebyggande arbetet.
  Läs mer
 • 2013-11-14
  Brå kartlägger polisanmälda hot och kränkningar på internet
  Brå har fått i uppdrag att kartlägga polisanmälda hot och kränkningar på internet. I uppdraget ingår att ge en utvecklad bild av kränkningarna och vilka som utsätts, samt att identifiera problem i rättsväsendets arbete med att utreda och lagföra brotten på området och ge förslag på åtgärder och förbättringar.
  Läs mer
 • 2013-11-13
  Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (remissyttrande)
  Brå har svarat Justitiedepartementet på en remiss om skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer.
  Läs mer
 • 2013-11-11
  Vinnarna av den svenska uttagningen till ECPA 2013. Foto: Åsa Frostfeldt. Relationsvåldscentrum i Stockholm prisas
  Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholm vann idag den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan polis och socialtjänst har blivit mer effektiv.
  Läs mer
 • 2013-11-11
  Relationsvåldscentrum i Stockholm prisas
  Relationsvåldscentrum i Stockholm vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan polis och socialtjänst har blivit mer effektiv.
  Läs mer
 • 2013-11-11
  Organiserad brottslighet behöver förebyggas lokalt
  Att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet är inte bara en nationell eller regional fråga. All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Det är ett av ämnena på konferensen Råd för framtiden som arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå med start idag.
  Läs mer
 • 2013-11-07
  Nagin och Petersilia vinnare av 2014 års kriminologipris
  Stockholmspriset i kriminologi går i år till Daniel Nagin och Joan Petersilia vars arbete bidragit till en förändring av användandet av fängelser och frivård.
  Läs mer
 • 2013-11-05
  Andel utsatta för brott mot enskild person Personer med utrikesfödda föräldrar mer utsatta för brott
  Utsattheten för brott har minskat över de senaste sju åren. För vissa grupper som ensamstående föräldrar, personer som bor i lägenhet och personer med utrikes födda föräldrar är utsattheten dock fortfarande hög.
  Läs mer
 • 2013-11-04
  Mats Löfving, länspolismästare i Stockholms och Gotlands län Samverkan med högre ambitionsnivå
  Samverkan har länge varit en angelägenhet mellan närpolisen och kommunen och främst rört den brottsförebyggande verksamheten. Nu krävs en högre ambitionsnivå med samverkan, menar Mats Löfving, länspolismästare i Stockholms län.  
  Läs mer
 • 2013-11-04
  Fem bidrag tävlar på temat våld i nära relationer
  Våld i nära relationer är årets tema för den brottsförebyggande tävlingen ECPA. Fem bidrag har inkommit till den svenska tävlingen. Flera av bidragen är väl utvärderade och kan visa på resultat – ett viktigt kriterium för att vinna.
  Läs mer
 • 2013-10-31
  Illustration med människor, statistiska grafer och diagram samt texten Kortanalys. Första utgåvan i ny serie av kortanalyser
  Brå har inrättat en funktion för analys av brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat.
  Läs mer
 • 2013-10-25
  Illustration av en person känner sig hotad av en annan person som står i bakgrunden. Illustratör: Anders Worm Var går gränsen i en relation?
  På måndag den 28 oktober finns Brå på plats på Skolforum, Stockholmsmässan för att visa upp nytt material från skolsajten Brottsrummet.se.
  Läs mer
 • 2013-10-24
  Om illegala vapen och skjutningar i storstäderna:
  Jobba mot kriminella miljöer – recept för att minska förekomst av illegala vapen
  Det finns inga aktuella nationella siffror över antalet illegala vapen i Sverige eller antalet skjutningar på öppen gata mellan kriminella. Men verksamma polisers bild är att antalet skjutningar i storstäderna har ökat de senaste tio åren. Kriminellas tillgång till vapen kan också vara en delförklaring till den senaste tidens skjutningar på allmän plats.
  Läs mer
 • 2013-09-30
  Johan Sørensson, chefsjurist på Statskontoret Så minskar du risken för korruption
  Analysera risken och sårbarheten för korruption i din organisation. Förbättra ditt kontrollsystem i relation till resultatet, uppmanar Brå i sin senaste rapport om korruption
  Läs mer
 • 2013-09-19
  Förändringar i antalet personuppklarade brott från första halvåret 2012 till första halvåret 2013. Halvårsstatistik för uppklarade brott
  Första halvåret 2013 personuppklarades 110 000 brott, vilket är en minskning med 15 500 brott eller 12 procent jämfört med samma period 2012.
  Läs mer
 • 2013-09-18
  Regeringen vill fördjupa lokal samverkan
  Polisens och kommunens brottsförebyggande arbete ska utvecklas och samverkan fördjupas. Det framgår av budgetpropositionen för 2014 som presenterades i dag.
  Läs mer
 • 2013-09-18
  Andel (%) av 16-19-åringar i Sverige utsatta för misshandel det senaste året enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Misshandel utomhus minskar
  Antalet anmälda fall av misshandel utomhus har minskat de senaste åren. Utvecklingen är en del av en trend som även stödjs av undersökningar och siffror från sjukvården.
  Läs mer
 • 2013-09-02
  Regeringen föreslår skärpt straff för mord
  Regeringen föreslår att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord.
  Läs mer
 • 2013-08-23
  Kenth Ahlin är kriminalvårdschef i Halland. Två av tre återfaller i brott – nu ska samverkan mellan myndigheter utvecklas
  Samverkan behöver startas tidigt, redan under påföljden och bli betydligt mer effektiv i samband med frigivningen. Det är två slutsatser som kommit fram ur Brås serie av regionala utvecklingsseminarier på temat samverkan för att förebygga återfall i brott.
  Läs mer
 • 2013-08-07
  Johanna Kindgren, utredare på Brå. Goda erfarenheter av kameror på Medborgarplatsen och Stureplan
  Polisen är i huvudsak nöjd med kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan. Dock behöver tekniken och informationen förbättras.
  Läs mer
 • 2013-07-11
  Färre anmälda brott första halvåret
  Antalet anmälda brott minskade med 2 procent under det första halvåret 2013 jämfört med motsvarande period föregående år.
  Läs mer
 • 2013-07-02
  Lars Korsell, enhetschef. Foto: Per Asplund. Upphandling riskområde för korruption
  Tjänstemän inom stat eller kommun som har en central roll när det gäller upphandling är en riskgrupp för korruption.
  Läs mer
 • 2013-06-27
  Anmälningar om hatbrott minskar
  Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv har minskat med sex procent sedan 2008.
  Läs mer
 • 2013-06-19
  Få anmälda fall av grooming leder till åtal
  Avgörande för om någon ska kunna lagföras för brottet kontakt med barn i sexuellt syfte (även kallat grooming), är tidpunkten för polisanmälan. Men som lagbestämmelsen är utformad i dag så fungerar den inte för att skydda barn mot sexuella kontakter.
  Läs mer
 • 2013-06-18
  Lars Korsell, enhetschef på Brå. Foto: Ester Sorri. Sanktionsavgifter enklare än böter
  Det kan i vissa fall vara effektivare att låta den ansvariga myndigheten själv besluta om sanktionsavgifter, utan att behöva gå via polis och åklagare. I dagarna lämnade straffrättsutredningen in sitt betänkande till regeringen. 
  Läs mer
 • 2013-06-17
  Lars Korsell Brå i debattartikel: "Hovrätten gick emot tingsrätten - hur ska domstolar döma vid organiserad brottslighet?"
  Debattartikel som publicerades i Dagens Juridik den 17 juni 2013. Skriven av Lars Korsell, Johanna Skinnari och Daniel Vesterhav som forskar om organiserad brottslighet på Brå.  
  Läs mer
 • 2013-06-14
  Olle Westlund, utredare på Brå. Rätt förväntningar underlättar i rättssalen
  Hur bemöter domstolarna vittnen, målsägare och tilltalade? Och vad har dessa grupper själva för uppfattning? Det är frågor som Brå besvarar i en ny rapport.
  Läs mer
 • 2013-06-10
  Professor David Farrington, årets pristagare av the Stockholm Pize in Criminology. Ungas brottslighet: "Det är aldrig för sent"
  Det är aldrig för tidigt och aldrig för sent att sätta in åtgärder, sade årets kriminologipristagare David Farrington vid öppningen av the Stockholm Criminology Symposium 2013.
  Läs mer
 • 2013-06-10
  Tidiga insatser mot ungas brottslighet lönar sig
  På tisdagen tar professor David P. Farrington emot ett av världens främsta pris i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology, för sin brottsförebyggande forskning.
  Läs mer
 • 2013-06-05
  Martin Norkvist har drivit arbetet med Sportparken i Hudiksvall. Sök ekonomiskt stöd och bidra till att öka kunskapen om brottsförebyggande arbete
  Den 13 september är det sista ansökningsdag för Brås stöd till aktiviteter som ökar kunskapen om lokalt brottsförebyggande arbete.
  Läs mer
 • 2013-06-05
  Margot Olsson, projektledare, Malmö stad. ECPA ger uppsving åt det lokala arbetet
  I slutet av augusti ska tävlingsbidragen vara inne till den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA. Erfarenheter från tidigare deltagare visar att tävlingen kan ge det lokala arbetet ett uppsving.
  Läs mer
 • 2013-06-03
  Kodning av brott blir Klassificering av brott
  I och med nya riktlinjer för antalsräkning av brott har Brå arbetat om publikationen Kodning av brott som nu byter namn till Klassificering av brott.
  Läs mer
 • 2013-05-31
  Arbeta med unga vuxna i utanförskap
  Mycket av kommunernas brottsförebyggande arbete är inriktat på barn och ungdomar. På senare tid har intresset för insatser för unga vuxna ökat.
  Läs mer
 • 2013-05-31
  Anna Eksten, utredare på Brå. Trots satsning – begränsat tillskott av arbetskraft inom polisen
  Satsningen på 20 000 poliser har inte gett det stora tillskott av arbetskraft som man kunnat tro. Det visar Brås nya utvärdering.
  Läs mer
 • 2013-05-30
  Allt färre döms till fängelse
  Under 2012 fattades 130 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med året innan.
  Läs mer
 • 2013-05-07
  Fotot visar från vänster Borghild Håkansson (TMG), Gerd Cruse Sondén (TMG), Solveig Hollari (Brå), Ulrika Barkman (Trygg vacker stad i Göteborg) och Ylva Mühlenbock (TMG). Foto: Natasja Persson Trygghetsvandringar till Brå
  Den samlade kunskapen om trygghetsvandringar som har utvecklats i Göteborgs Stad förvaltas nu av Brå.
  Läs mer
 • 2013-05-07
  Brå utvärderar lag om unga som begår brott 
  Brå har fått i uppdrag att utvärdera de senaste årens ändringar i lagen som berör utredningar av brott begångna av barn under 15 år.
  Läs mer
 • 2013-04-17
  Erik Wennerström, generaldirektör på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Erik Wennerström på DN Debatt: "Ökad samverkan ska minska återfallen i brott"
  "För att minska återfallen tar Brå och Kriminalvården ett nytt grepp för att öka samverkan med polis, socialtjänst och andra aktörer" skriver Erik Wennerström på DN Debatt.
  Läs mer
 • 2013-04-12
  Andel personer utsatta för brott mot enskild person 2005-2011, enligt NTU 2006-2012. Särredovisning efter län. Flest otrygga och utsatta för brott i storstadslänen
  Stockholm, Västra Götaland och Skåne har över tid haft en större andel personer som utsatts för brott och som upplevt otrygghet jämfört med övriga landet.
  Läs mer
 • 2013-04-11
  Internationella riktlinjer har betydelse för kommuner
  FN:s riktlinjer framhåller att brottsförebyggande arbete ska bygga på en lokal kartläggning och problemformulering, och utföras i samverkan mellan alla lokala aktörer som berörs.
  Läs mer
 • 2013-04-11
  Brottsofferperspektiv i förändring
  Under de senaste decennierna har brottsoffers rättigheter stärkts, anser Gudrun Nordborg på Brottsoffermyndigheten.
  Läs mer
 • 2013-04-03
  Utredare vill ha tydligare roller i brottmål
  Anklagelser om brott ska kunna prövas inom rimlig tid och med högre kvalitet. Därför vill Regeringens utredare öka parternas inflytande och medverkan i processen samt förtydliga domarens, åklagarens och den tilltalades roll i brottmålet.
  Läs mer
 • 2013-03-27
  Färre fall av dödligt våld 2012
  Under 2012 kunde 68 fall av dödligt våld konstateras. Det är en minskning med 13 fall jämfört med föregående år.
  Läs mer
 • 2013-03-27
  Nadja Bogestam, utredare på Brå. Foto: Brå. Samverkan för våldsutsatta kvinnor kan förbättras
  Den fysiska miljön och bemötandet får högt betyg av de kvinnor som har kontakt med koncept Karin i Malmö; ändå deltar inte så många som önskvärt i polisutredningarna
  Läs mer
 • 2013-03-25
  Handläggningstiderna minskar i rättsväsendet
  Rättsväsendets handläggningstider för misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning minskade med 17 procent mellan 2008 och 2010.
  Läs mer
 • 2013-03-21
  Brås generaldirektör ny medlem i HEUNI:s insynsråd
  FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett Brås generaldirektör Erik Wennerström till att vara medlem i insynsrådet för HEUNI.
  Läs mer
 • 2013-03-20
  Erik Wennerström, generaldirektör på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Svensk modell på export
  I Sverige har det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklats genom en växelverkan mellan lokala aktörer och den statliga myndigheten Brå. Nu presenteras den svenska modellen vid en internationell konferens i Tyskland.
  Läs mer
 • 2013-03-15
  Ungdomsfokus kan ha gett resultat
  Ungdomsbrottsligheten minskar, ungdomar som begår brott blir äldre och färre ungdomar utsätts för brott. Det är några tendenser som kan utläsas ur Brås statistik.
  Läs mer
 • 2013-03-08
  Otrygghet (mycket/ganska otrygga samt går inte ut på grund av otrygghet), enligt NTU år 2006–2012. Totalt samt särredovisning efter kön. Kvinnor utsätts oftare än män för hot och trakasserier
  Svenskarna är överlag trygga, men många kvinnor känner sig otrygga när de är ute på kvällen, och kvinnliga politiker utsätts oftare än sina manliga kolleger för upprepade trakasserier.
  Läs mer
 • 2013-03-04
  Han leder omvandlingen av polisen till en myndighet
  Ett lokalt perspektiv är viktigt när Polisen ska gå från många myndigheter till en. Det anser Thomas Rolén, som leder arbetet med att bilda nya Polismyndigheten.
  Läs mer
 • 2013-03-01
  Nya prognoser över volymerna genom rättskedjan 2013-2016
  Volymerna hos Polisen beräknas öka något fram till 2016, volymerna hos Åklagarmyndighetenen och Sveriges Domstolar beräknas vara i stor sett oförändrad medan antalet klienter inom Kriminalvården beräknas minska.
  Läs mer
 • 2013-02-26
  Illustration som föreställer ungdomar i stadsmiljö Brottsligheten bland ungdomar har minskat
  Ungdomar i nionde klass begår allt färre brott, och främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse.
  Läs mer
 • 2013-02-20
  Brå följer upp utvecklingen av hot mot politiker
  Nu startar Brå årets undersökning om brott mot landets förtroendevalda. Kartläggningen, Politikernas trygghetsundersökning (PTU), presenterades för första gången förra året.
  Läs mer
 • 2013-02-18
  Göteborgs stad arbetar mot organiserad brottslighet i samverkan med ett flertal andra myndigheter Arbetet med avhopp från gängkriminalitet utvecklas
  I början av februari träffas de 13 verksamheter som beviljats ekonomiskt stöd från Brå för ett uppstartsseminarium. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad  är ett av dem.
  Läs mer
 • 2013-02-18
  Polisen klarar ofta upp butiksrån
  Polisen gör relativt omfattande utredningsinsatser vid butiksrån och många brott klaras upp jämfört med andra brott. Men det finns delar av utredningsarbetet som skulle kunna förbättras.
  Läs mer
 • 2013-02-13
  Emma Patel, utredare på Brå. Överenskommelser underlättar samarbete mellan polis och kommun
  Att kommun och polis tecknar överenskommelser om samverkan har lett till att de samarbetar bättre. Däremot är det mer oklart om arbetet utifrån överenskommelserna har lett till minskad brottslighet.
  Läs mer
 • 2013-02-08
  Våld i relationer tema för brottsförebyggande tävling
  Temat för årets European Crime Prevention Awards är Förebygga våld i nära relationer. Myndigheter och organisationer som har utvärderat sina insatser kan tävla.

  Läs mer
 • 2013-02-04
  Bestämmelsen om våldtäkt utvidgas
  Regeringen föreslår att fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet "hjälplöst tillstånd" ersätts av det vidare begreppet "särskilt utsatt situation".
  Läs mer
 • 2013-02-01
  Skärpning i vapenlagstiftningen
  Utredningen om skärpningar i vapenlagstiftningen föreslår bland annat att det maximala straffet för grovt vapenbrott höjs.
  Läs mer
 • 2013-01-17
  Något färre anmälda brott under 2012
  Knappt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2012, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan.
  Läs mer
 • 2013-01-16
  Brå nominerat till webbpris
  Brås hemsida har blivit nominerad till årets bästa webbplats i kategorin samhällskommunikation.
  Läs mer
 • 2013-01-15
  Tryggheten ökar men skillnaden mellan kvinnor och män kvarstår
  Utsatthet och upplevd trygghet skiljer sig åt mellan könen, men  allt fler ändå uppger att de känner sig trygga när de går ut sent på kvällen. Det visar undersökningen NTU 2012.
  Läs mer
 • 2013-01-14
  Nya brottskoder
  Den 20 december 2012 införde Brå sammantaget 38 nya brottskoder. Bland de nya koder som infördes finns djurplågeri, stöld av diesel samt olika former av brott mot dopningslagen.
  Läs mer
 • 2013-01-08
  En ny strategi för Brå
  Brå tar avstamp i ny strategi för att förstärka sin roll som kunskapscentrum i rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2012-12-14
  Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011
  Nu är en av Brås mest lästa och använda produkter, Brottsutvecklingen i Sverige, här i ny utgåva. Sedan slutet av 1970-talet har Brå gett ut rapporten.
  Läs mer
 • 2012-12-14
  Johanna Hagstedt, utredare på Brå. Brottsutvecklingen i Sverige — ny rapport från Brå
  Anmälningar om villainbrott och misshandel ökar, medan färre kör alkoholpåverkade. Det är en del av innehållet i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011.
  Läs mer
 • 2012-12-13
  Leif Petersson, statistiker på Brå. Bedrägerier och internetbedrägerier ökar
  Bedrägeribrotten är den nya, moderna typen av stöldbrott, som uppkommit för att möjligheterna att begå bankrån eller bilstölder har minskat.
  Läs mer
 • 2012-12-13
  Kunskapsutveckling i det lokala arbetet
  Tretton lokala aktörer har beviljats stöd för kunskapsutveckling runt brottsförebyggande aktiviteter.
  Läs mer
 • 2012-12-10
  En av sex politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld
  Många av landets politiker har blivit utsatta med anledning av sitt förtroendeuppdrag. Det visar en unik studie från Brå.
  Läs mer
 • 2012-12-07
  Nu ska det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklas
  Nu fokuserar Brå på att ytterligare utveckla det lokala arbetet.
  Läs mer
 • 2012-12-06
  Tydliga samband mellan bakgrund och återfall i brott
  Totalt 41 procent av samtliga återfaller i brott inom tre år. I regel sker återfallen förhållandevis snabbt — i de flesta fall redan inom ett år.
  Läs mer
 • 2012-12-06
  Pris till lokala poliskontor i Köpenhamn
  Årets vinnare i den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA blev det danska projektet Din Betjent (Din polis) där man genomfört försök med lokala poliskontor i Köpenhamn.
  Läs mer
 • 2012-11-06
  Polis i samtal med ungdomar på stan. Sekretess försvårar arbete med sociala insatsgrupper
  Sekretesslagstiftningen lägger hinder i vägen för effektiv samverkan kring unga i riskzonen. Det menar Polisen som har utvärderat försök med sociala insatsgrupper.
  Läs mer
 • 2012-11-06
  Andelen polisanmälda brott (NTU 2012) Allt fler polisanmäler när de utsatts för brott
  Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts för brott. För vissa brottstyper är anmälningsbenägenheten dock fortfarande mycket låg.
  Läs mer
 • 2012-10-26
  Återfall följs nu upp från och med frigivning
  Brå har på uppdrag av regeringen utvecklat statstiken över återfall i brott.
  Läs mer
 • 2012-10-25
  Grannsamverkan i Halland prisas
  Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann idag den svenska
  brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
  Läs mer
 • 2012-10-25
  Grannsamverkan i Halland prisas
  Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
  Läs mer
 • 2012-10-22
  Omslaget till publikationen Samverka för att förebygga återfall i brott Samverkan för att förebygga återfall i brott
  En effektiv och individanpassad samverkan är nödvändig i det återfallsförebyggande arbetet.
  Läs mer
 • 2012-10-22
  "Alla har vi våra gäng, men de ser olika ut"
  I media beskrivs de gängkriminella ofta som blodtörstiga och livsfarliga men det är inte hela bilden. Det menar AnnCha Björnklint från Frivården i Sollentuna.
  Läs mer
 • 2012-09-25
  Lapp med texten Vi vet var du finns. Illustration: Anna Björnström Unik kartläggning av utpressning mot företag
  Utpressning är vanligare inom kontantintensiva branscher, där svartarbete förekommer och där det finns kontaktytor mot kriminella.
  Läs mer
 • 2012-09-20
  Linn Brandelius, statistiker på Brå. Personuppklarade brott något färre
  Under första halvåret 2012 personuppklarade polis och åklagare 125 000 brott vilket är en minskning med 1 procent jämfört med samma period förra året.
  Läs mer
 • 2012-09-17
  Tre filmer om brott i nära relationer
  Många av de frågor som ungdomar skickar till Brå handlar om våldtäkt och sexuella övergrepp
  Läs mer
 • 2012-09-12
  Brå får ökade anslag
  Regeringen satsar på utveckling av rättsväsendet genom mer pengar till Brå.
  Läs mer
 • 2012-09-04
  Forskning om tidiga insatser prisas
  David Farrington har tilldelats kriminologipriset the Stockholm Prize in Criminology för sin banbrytande forskning om vikten av tidiga brottspreventiva insatser.
  Läs mer
 • 2012-09-04
  Regeringen vill underlätta samverkan i ungdomsärenden
  Regeringen vill öka möjligheterna för socialtjänsten att lämna uppgifter om unga i riskzonen till polisen.
  Läs mer
 • 2012-08-31
  Klas Johansson, länspolismästare i Hallands län. Polisen satsar mot livsstilskriminellas brottslighet
  Sedan 2011 arbetar Polisen med ett regeringsuppdrag som handlar om att vidta åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet.
  Läs mer
 • 2012-08-31
  Nya erfarenheter av brottsförebyggande arbete i skolan
  Under de senaste åren har flera skolor, med hjälp av ekonomiskt stöd från Brå, gjort olika insatser för att komma tillrätta med olika problem.
  Läs mer
 • 2012-08-31
  Många polisprojekt tävlar i ECPA 2012
  Lokalt polisarbete (Community policing) är temat för brottsförebyggande tävlingen ECPA, European, Crime Prevention Award.
  Läs mer
 • 2012-08-28
  Kommuner saknar ofta organisation kring medling
  Förutom skillnaden i hur väl medlingen är organiserad, skiljer sig även villkoren för medling enligt en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.
  Läs mer
 • 2012-08-15
  Framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld i Åtvidaberg
  När våld eller förtryck i nära relationer är hedersrelaterat, används familjens heder som skäl att kontrollera flickan — i enstaka fall är det pojkar som utsätts — med hot eller våld.
  Läs mer
 • 2012-07-12
  Något fler anmälda brott första halvåret
  Antalet anmälda brott ökade med 1 procent under det första halvåret 2012 jämfört med motsvarande period föregående år.
  Läs mer
 • 2012-07-03
  Kulturföremål försvinner illegalt ur landet
  Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har uppmärksammat att antalet ansökningar om utförsel av kulturföremål har minskat mycket.
  Läs mer
 • 2012-06-29
  Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
  Gör reglerna om buggning och preventiva tvångsmedel permanenta. Det föreslår regeringens utredare i ett betänkande.
  Läs mer
 • 2012-06-29
  Cykelhjul med sommaräng i bakgrunden. Cykel- och fickstölder utpräglade sommarbrott
  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.
  Läs mer
 • 2012-06-28
  Carina Djärv och Fredrik Aspling, utredare på Brå. Identifierade hatbrott ökade 2011 men har minskat sedan 2008
  Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrott ökade med 7 procent under 2011 jämfört med året innan, till drygt 5 490. Mest ökade hatbrott med antireligiösa motiv, 18 procent.
  Läs mer
 • 2012-06-15
  Johanna Kindgren, utredare på Brå Frivilliga övervakare skapar goda relationer
  Klienter och övervakare har överlag positiva erfarenheter av systemet med frivilliga stödpersoner i frivården — så kallade lekmannaövervakare.
  Läs mer
 • 2012-06-12
  Mobbare löper högre risk att begå brott
  Risken att utveckla depression och framför allt att begå brott senare i livet är signifikant högre för den ungdom som mobbar, och den som blir mobbad löper ökad risk att bli deprimerad.
  Läs mer
 • 2012-06-11
  Professor Jan van Dijk Internationell forskning om brottsoffer prisas
  På tisdagen mottar professor Jan van Dijk  världens främsta pris i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology.
  Läs mer
 • 2012-06-05
  Erik Wennerström, generaldirektör för Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs Brå vill stärka sin roll i rättsväsendet
  Brå:s kunskap och erfarenheter kommer till nytta när rättsväsendet står inför nya utmaningar. Det menar generaldirektören Erik Wennerström.
  Läs mer
 • 2012-06-05
  Brittsika flaggan svävar över det före detta fängelset The Tower i London. Ändrade påföljder ska minska återfallen i England
  Engelsmännen står inför samma utmaningar som vi gör i Sverige — frivården ska uppfattas som ett trovärdigt straff samtidigt som insatserna ska förebygga fortsatt brottslighet.
  Läs mer
 • 2012-05-31
  Två av fem återfaller i brott
  Omkring 41 procent återföll i nytt lagfört brott inom tre år efter en lagföring eller frigivning. Störst risk för återfall finns bland dem som är brottsbelastade sedan tidigare.
  Läs mer
 • 2012-05-28
  Beräkna alternativa kostnader för förebyggande arbete
  Modellen Mosaik gör det möjligt att jämföra vad olika förebyggande insatser kostar och också räkna fram långsiktiga vinster av en insats.
  Läs mer
 • 2012-05-28
  Mentorskapsprojekt med både framgångar och motgångar
  Det började så bra, men efter ett år fick projektet, som skulle sträcka sig till 2013, avslutas i förtid.
  Läs mer
 • 2012-05-25
  Temat för årets tävling i brottsförebyggande arbete är lokalt polisarbete
  Nu är det dags att fundera på deltagande i 2012 års brottsförebyggande tävling.
  Läs mer
 • 2012-05-24
  Bilder från de tre städerna. Brottslighet och trygghet i storstäder kartlagd
  Flest brott anmäls i Stockholm, i Göteborg uppger flest att de är utsatta för misshandel och Malmö har högst andel invånare som lever i social och ekonomisk utsatthet.
  Läs mer
 • 2012-05-23
  Ekonomiskt stöd till förebyggande arbete
  Sök Brå:s ekonomiska stöd till lokalt brottsförebyggande arbete senast den 15 september 2012.
  Läs mer
 • 2012-05-23
  Förebygg övergrepp mot barn och unga
  Scouterna erbjuder en gratis webbkurs som riktar sig till vuxna som arbetar med barn och unga.
  Läs mer
 • 2012-05-02
  Annika Setterquist, rektor på Castello montessoriskola i Nacka. Förändringar i skolmiljön gav resultat
  Genom att identifiera på vilka platser i skolan som brott och problembeteenden förekommer går det också att sätta in effektiva åtgärder.
  Läs mer
 • 2012-04-27
  Brott i nära relationer ska kartläggas
  Brå har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.
  Läs mer
 • 2012-04-27
  Kyrkoföremål registreras i stort projekt
  Färre stölder i kyrkorna och möjlighet till jobb för långtidsarbetslösa, det var syftet när Sensus slog två flugor i en smäll och startade sitt kyrkoprojekt.
  Läs mer
 • 2012-04-24
  Per Alvant, utredare på Brå. Foto: Oliver French Platsen viktig vid arbete mot våld i skolan
  En framgångsfaktor för att minska våld och mobbning i skolan, ligger i att identifiera de mest våldsutsatta platserna.
  Läs mer
 • 2012-04-12
  Brå följer upp satsning på Polisen
  Regeringen har gett Brå i uppdrag att utvärdera de senaste årens satsning på Polisen.
  Läs mer
 • 2012-04-12
  Johanna Skinnari, utredare på Brå. Stora variationer av utpressning
  Utpressning är vanligare bland personer som är bekanta än bland dem som inte känner varandra, visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer
 • 2012-04-04
  Emma Ekström, utredare på Brå. Polisens arbete med hedersvåld behöver förbättras
  Kunskapen om hedersrelaterat våld är ojämn inom Polisen. Det visar en rapport som Brå tagit fram i samarbete med Polisen.
  Läs mer
 • 2012-04-03
  Nadja Bogestam, utredare på Brå. Samhällstjänst är en uppskattad påföljd
  Samhällstjänst är överlag ett bra och fungerande alternativ till fängelse, visar en ny studie från Brå.
  Läs mer
 • 2012-04-02
  Lokala poliskontor här för att stanna
  Områden med lokala poliskontor har haft en positiv utveckling. Men poliserna saknar ibland en gemensam problembild och konkreta mål.
  Läs mer
 • 2012-03-30
  Huvudsakligt motiv till misshandeln. Procent. Ungdomsvåld i fyra län
  Det vanligaste scenariot vid en anmälan om misshandel utomhus där en ung person misstänks är att två jämnåriga pojkar har kommit i konflikt med varandra under en sen helgkväll på allmän plats.
  Läs mer
 • 2012-03-30
  Mikael Ernbo, statistiker på Brå. Få fall av konstaterat dödligt våld
  År 2011 konstaterades 81 fall av dödligt våld i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2010 då 91 fall konstaterades.
  Läs mer
 • 2012-03-30
  Färre personer misstänktes för brott 2011
  Under 2011 registrerades 122 000 personer som skäligen misstänkta för brott, en minskning med 3 procent jämfört med föregående år.
  Läs mer
 • 2012-03-30
  Kerstin Nelander och Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå. Stora skillnader i utredningar av ungdomsbrott
  Trots ett särskilt skyndsamhetskrav vid utredningar av ungdomsbrott tar det i många fall längre tid för rättsväsendet att hantera ungdomsbrott.
  Läs mer
 • 2012-03-22
  Brå kartlägger brottslighet och trygghet i storstäderna
  Brå har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga brottsligheten och tryggheten i de tre storstäderna.
  Läs mer
 • 2012-03-20
  Fotografi av Camilla Falk, folkhälsosamordnare i Bollebygd. Lätt att använda statistik
  Statistik kan vara ett sätt att få igång och stimulera diskussionerna om den lokala situationen i kommunen.
  Läs mer
 • 2012-03-20
  Brå startar kartläggning av brott mot politiker
  Idag påbörjas en unik undersökning om brott mot politiker.
  Läs mer
 • 2012-03-07
  Nya prognoser över antalet ärenden i rättskedjan
  Antalet inkommande ärenden inom rättsväsendet beräknas öka fram till 2015. Dock väntas antalet fängelsedömda att minska.
  Läs mer
 • 2012-02-24
  Öppna föreläsningar i Örebro
  I Örebro genomförs flera föreläsningar om kriminologi och brottsprevention under våren 2012.
  Läs mer
 • 2012-02-22
  Var tionde kvinna undviker att gå ut ensam på kvällen
  Trygghetsundersökningen NTU 2011 visar att andelen otrygga har minskat från 21 till 16 procent de senaste åren. Dock känner sig var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen.
  Läs mer
 • 2012-02-22
  Var tionde kvinna undviker att gå ut ensam på kvällen
  Var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute ensam på kvällen enligt trygghetsundersökningen NTU 2011.
  Läs mer
 • 2012-02-21
  Sök ekonomiskt stöd år 2012
  Riktlinjerna för Brå:s ekonomiska stöd år 2012 är nu klara och i år har väsentliga förändringar gjorts.
  Läs mer
 • 2012-02-21
  Workshop om lokalt brottsförebyggande arbete
  I vår håller Brå en workshop om kartläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete.
  Läs mer
 • 2012-02-07
  Rån och bilstöld ökar risken för fortsatt brottslighet
  De ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger särskilt i riskzonen för fortsatt brottslighet.
  Läs mer
 • 2012-02-07
  Olle Westlund, utredare på Brå. Foto:Ester Sorri Rån och bilstöld ökar risken för fortsatt brottslighet
  Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet.
  Läs mer
 • 2012-02-06
  Fotografi av Ove Svensson. Foto: Solveig Hollari/Brå Att återerövra sitt område — utvärdering av samverkan mellan grannar
  Enligt en nyligen publicerad utvärdering av grannsamverkan i två områden med hyreshus har brottsligheten i områdena minskat.
  Läs mer
 • 2012-02-06
  Botkyrka vann tävlingen i grannsamverkan
  Botkyrka kommun utsågs den 31 januari till Årets Grannsamverkankommun år 2011.
  Läs mer
 • 2012-02-01
  Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Erik Wennerström ny GD på Brottsförebyggande rådet
  — Det är en stor förmån och ett mycket spännande uppdrag att få leda Brå — en av Sveriges ledande kunskapsorganisationer, säger Erik Wennerström.
  Läs mer
 • 2012-01-26
  Grannsamverkan kan minska brotten i flerfamiljshus
  Brå har tillsammans med Rikspolisstyrelsen utvecklat grannsamverkan för att möta de utmaningar som kan finnas i områden med flerfamiljshus där utsattheten för brott är stor.
  Läs mer
 • 2012-01-12
  Fler anmälda brott under 2011
  Drygt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2011, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med året innan.
  Läs mer
 • 2012-01-09
  Tyskt projekt mot mobbning vann ECPA 2011
  Det tyska anti-mobbningsprogrammet Fairplayer vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2011.
  Läs mer
 • 2011-12-15
  Satsningen mot grov organiserad brottslighet bra men kan bli bättre
  Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet är en lämplig form att arbeta mot grov organiserad brottslighet.
  Läs mer
 • 2011-12-15
  SVT startar brottssajt
  Nu lanserar SVT satsningen Brottspejl med siffror från Brå.
  Läs mer
 • 2011-12-06
  Polisanmälda butiksrån efter tidpunkt för rånet (tvåtimmarsintervall) åren 1996, 2000, 2004 och 2008. Enkla åtgärder kan minska risken för butiksrån
  En kombination av enkla åtgärder kan minska risken för rån i butik.
  Läs mer
 • 2011-11-30
  Fortfarande brister i kunskapen om prostitution och människohandel
  Brå har haft regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan mot prostitution.
  Läs mer
 • 2011-11-24
  Erik Wennerström. Foto: UD:s presstjänst. Erik Wennerström ny generaldirektör
  Regeringen har utsett Erik Wennerström till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.
  Läs mer
 • 2011-11-17
  Internationell brottsofferundersökning prisas
  2012 års Stockholm Prize in Criminology går till den holländske forskaren Jan van Dijk för hans arbete med brottsofferundersökningar.
  Läs mer
 • 2011-11-15
  En tusenlapp. Här är projekten som får stöd
  Hösten 2011 har 24 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd.
  Läs mer
 • 2011-11-14
  Fredrik Marklund, utredare på Brå Förutsättningar finns för platsbaserat polisarbete
  Vissa platser är mer utsatta för brott än andra, så kallade hot spots. Det finns goda förutsättningar för Polisen att koncentrera det brottsförebyggande arbetet mot dessa platser.
  Läs mer
 • 2011-11-09
  Minskad utsatthet för vissa brott
  Andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste fem åren. Det visar en delrapport från NTU.
  Läs mer
 • 2011-11-03
  Fotografi av Roger Anderson. Foto: Dan Pettersson/DP-Bild Följder av segregation och dess dynamik
  Upplopp och våld är ord som ofta återkommer i medier i samband med vissa bostadsområden. Men frågan om segregation är  mer komplex än så menar Roger Andersson.
  Läs mer
 • 2011-10-27
  Våld mot barn polisanmäls allt oftare
  En stor del av ökningen av den anmälda barnmisshandeln beror på att personal inom förskola och skola i större utsträckning anmäler misstänkta fall.
  Läs mer
 • 2011-10-17
  Pris till brottsförebyggande projekt i Tyresö
  Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann idag den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
  Läs mer
 • 2011-10-17
  Vinnarna av ECPA 2011 tar emot priset. Foto: Dan Pettersson Pris till brottsförebyggande projekt i Tyresö
  Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann idag den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen ECPA.
  Läs mer
 • 2011-09-26
  Johanna Hagstedt and Sven Granath, researchers at Brå. Photographers: Per Asplund and Anders Jansson Dödligt våld jämfört i tre EU-länder
  För första gången finns nu helt jämförbara data som det gör det möjligt att studera det dödliga våldet i tre europeiska länder.
  Läs mer
 • 2011-09-22
  Översikt över antalet anmälda och uppklarade brott samt uppklaringsprocent första halvåret 2011 Antal personuppklarade brott oförändrat
  Under första halvåret 2011 personuppklarade polis och åklagare 127 000 brott.
  Läs mer
 • 2011-09-22
  Preliminär statistik över uppklarade brott första halvåret 2011
  Första halvåret 2011 personuppklarades knappt 127 000 brott, vilket är samma nivå som första halvåret 2010.
  Läs mer
 • 2011-09-20
  Madeleine Blixt och Lisa Wallin, utredare på Brå. Rånutsatt butik drabbas ofta igen
  Antalet butiksrån i Sverige har under stora delar av 00-talet ökat. En butik som redan tidigare utsatts löper relativt stor risk att drabbas igen.
  Läs mer
 • 2011-09-15
  Bidrags- och skattebrott kartlagda
  Det finns personer som samtidigt begår bidragsbrott och skattebrott. Visserligen är denna dubbla kriminalitet ovanlig, men särskilt allvarlig eftersom den riktar sig mot två system.
  Läs mer
 • 2011-09-01
  Ungdomstjänst vanligaste påföljden — färre döms till vård
  Ungdomstjänst har på kort tid blivit den vanligaste påföljden genom dom och andelen ungdomar som döms till böter eller vård har minskat kraftigt.
  Läs mer
 • 2011-08-29
  Lars Korsell, enhetschef på Brå. Så fungerar den storskaliga skattebrottsligheten
  Storskaliga skattebrott kräver ofta att ett flertal personer är inblandade som organisatörer och medhjälpare.
  Läs mer
 • 2011-07-21
  Fem frågor till Hans Abrahamsson om samhällsförändring, trygghet och social ordning
  Hans Abrahamsson är docent i Freds- och Utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet.
  Läs mer
 • 2011-07-07
  Anmälda bostadsinbrott upp, bedrägerierna ner
  Den preliminära statistiken visar att det under det första halvåret 2011 totalt anmäldes cirka 674 000 brott, 1 procent fler brott jämfört med förra året.
  Läs mer
 • 2011-06-30
  Brå identifierar färre hatbrottsanmälningar
  Totalt sett minskade antalet identifierade hatbrott något 2010 jämfört med året innan, till 5 140 anmälda hatbrott.
  Läs mer
 • 2011-06-27
  Villainbrott vanligast på hösten
  Under senare år har trenden varit att villainbrott sker under de mörka månaderna på senhösten. Västkusten står för hälften av landets anmälda villainbrott under perioden oktober till december.
  Läs mer
 • 2011-06-22
  En tusenlapp. Beviljat ekonomiskt stöd våren 2011
  Intressanta projekt, nätverksträffar och andra aktiviteter har beviljats ekonomiskt stöd från Brå.
  Läs mer
 • 2011-06-20
  Dagens ungdom - problem eller lösning?
  Programmet för konferensen Råd för framtiden den 17—18 oktober år 2011 är klart.
  Läs mer
 • 2011-06-20
  John Laub Hur man bryter brottets bana
  I årets upplaga av Stockholm Criminology Symposium var det särskilt fokus på hur man får kriminella att sluta begå brott.
  Läs mer
 • 2011-06-14
  Vändpunkter i livet minskar återfall
  I en unik studie kunde två amerikanska forskare, John Laub och Robert Sampson, följa en stor grupp män genom livet. Materialet gav möjligheten att ställa frågan: Vad får människor att sluta begå brott?
  Läs mer
 • 2011-06-13
  Ny våldtäktslag fångar upp fler brott mot barn
  Ändringarna i våldtäktslagstiftningen har haft effekt och polisen registrerar nu fler typer av händelser som misstänkta våldtäkter mot barn.
  Läs mer
 • 2011-06-13
  Tro, arbete och kärlek nyckel till att sluta begå brott
  Vid omvälvande vändpunkter i livet kan även tungt kriminella personer sluta sin brottsliga bana.
  Läs mer
 • 2011-05-31
  Fler domslut 2010
  Under 2010 fattades totalt 138 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med året innan.
  Läs mer
 • 2011-05-19
  Färre andel unga än tidigare återföll i brott
  Antal återfall bland ungdomar som för första gången anmälts för brott minskade något av 48-timmars-insats, visar forskning från Linköpings universitet.
  Läs mer
 • 2011-05-19
  48-timmars insats mot ung brottslighet
  En snabb insats, samverkan mellan myndigheter och en bra metod — så vill man hindra unga att begå nya brott i Linköping.
  Läs mer
 • 2011-05-17
  Sven Granath, utredare på Brå. Dödligt våld minskar
  Det dödliga våldet, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död genom misshandel, hör till de brott som skrämmer oss mest. I Sverige har det dödliga våldet minskat visar en ny studie från Brå.
  Läs mer
 • 2011-05-16
  Forskarna som deltog i moppéturnen. Foto: Petter Asp Moppeturné om brott och straff
  Under fyra dagar kommer några forskare att åka moped mellan gymnasieskolor för att föreläsa om brott och straff.
  Läs mer
 • 2011-05-09
  Uppdaterad information om tillsyn av hantering av alkohol
  Statens folkhälsoinstitut har nyligen kompletterat den tidigare publicerade Handbok i tillsyn så att den stämmer överens med dagens lagstiftning.
  Läs mer
 • 2011-04-29
  Penningtvättsregistret kan utnyttjas bättre
  Penningtvättsregistret är en värdefull informationskälla för att upptäcka kriminell verksamhet. Det skulle emellertid kunna utnyttjas bättre.
  Läs mer
 • 2011-04-29
  Daniel Vesterhav, utredare på Brå Penningstvättsregister kan utnyttjas bättre
  De brottsbekämpande myndigheterna utnyttjar inte penningtvättregistrets fulla potential.
  Läs mer
 • 2011-04-27
  Dödligt våld minskar
  Morden har minskat med omkring 25 procent de senaste tjugo åren. Framför allt gäller det de alkoholrelaterade fallen.
  Läs mer
 • 2011-04-26
  En bild från VårStad. Illustration: Anders Worm. VårStad — ny ingång om brott för skolan
  Brottsrummet.se är en skolsajt som Brå driver för att höja kunskapen om brott och brottslighet bland unga.
  Läs mer
 • 2011-04-13
  Två knutna händer som möts. Mäns våld mot kvinnor och män
  Det är betydligt vanligare att män är våldsamma än att kvinnor är det, oavsett om våldet är sexualiserat eller om det rör sig om andra former.
  Läs mer
 • 2011-04-07
  Ny avhandling om ungdomars våld
  I en ny avhandling görs ett försök att förstå våld mellan ungdomar.
  Läs mer
 • 2011-04-04
  Jämför utvecklingen i 38 stadsdelar med utanförskap
  För första gången har det gjorts en jämförelse av den anmälda brottsligheten i ett antal stadsdelar med utbrett utanförskap.
  Läs mer
 • 2011-04-01
  Lina Nilsson, utredare på Brå Beprövade metoder används i samverkan
  Brå och Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans beskriva polisens strategiska brottsförebyggande arbete och hur det kan förbättras. Ett led i det arbetet är att gå igenom de samverkansavtal som ingåtts mellan kommun och polis i mer än 200 av landets kommuner.
  Läs mer
 • 2011-03-31
  Viss ökning av uppklarade brott 2010
  Förra året klarade polis och åklagare upp 39 procent av samtliga anmälda brott och vid knappt hälften av fallen kunde en person bindas till brottet.
  Läs mer
 • 2011-03-31
  Nytt material mot våld för skolan
  Nyligen lanserades Machofabriken, ett arbetsmaterial som ska hjälpa skolorna att minska killars våld mot tjejer.
  Läs mer
 • 2011-03-22
  Nya erfarenheter från brottsförebyggande projekt
  Nu har flera av de projekt som tidigare beviljats ekonomiskt stöd skickat in sina slutrapporter till Brå.
  Läs mer
 • 2011-03-14
  Flerfamiljshus i solsken Tävling för kommunerna om samverkan mellan grannar
  Organisationen Samverkan mot brott bjuder in till tävling om vilken kommun som är "Årets Grannsamverkankommun 2011".
  Läs mer
 • 2011-02-24
  Prognos över rättsväsendets kapacitetsbehov
  Antalet inkommade ärenden inom rättsväsendet beräknas öka fram till 2014
  Läs mer
 • 2011-02-18
  Omslag NTU 2010 Otryggheten minskar men slår ojämnt
  Vi blir tryggare, visar den senaste mätningen i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå publicerar i dag. Men inom vissa grupper är tryggheten lägre.
  Läs mer
 • 2011-02-15
  Rapportomslag Handläggningstider i rättskedjan Rättskedjans handläggningstider synliggörs i ny databas
  Studier visar att handläggningstiderna vid brottmål ofta är långa och att rättsväsendet ibland har svårt att leva upp till de särskilda krav som ställs på hanteringen av unga lagöverträdare.
  Läs mer
 • 2011-02-10
  Otryggheten minskar men slår ojämnt
  Vi blir tryggare, visar den senaste mätningen i Nationella trygghetsundersökning (NTU) som Brå publicerar i dag. Men inom vissa grupper är tryggheten lägre.
  Läs mer
 • 2011-02-01
  Rapportomslag Samverkan mot brott Vässa samarbetet mellan polis och kommun
  En ny handbok ger konkret stöd till Polisen och kommunerna i deras samarbete att förebygga brott.
  Läs mer
 • 2011-01-27
  Polisen och kommunerna vässar samarbetet
  En ny handbok ger konkret stöd till Polisen och kommunerna i deras samarbete att förebygga brott.
  Läs mer
 • 2011-01-27
  En grupp trygghetsvärdar från Göteborg Ungdomar skapar en tryggare miljö
  Sedan år 2005 skapar ungdomar i Göteborg en tryggare miljö i staden.
  Läs mer
 • 2011-01-20
  En film att inte bli rätt för. Foto: Solveig Hollari/Brå "Väskan" — en film om äldre, med äldre och för äldre
  I november 2010 hade stumfilmen världspremiär på biografen Draken i Göteborg.
  Läs mer
 • 2011-01-13
  Färre anmälda brott under 2010
  Knappt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2010, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med året innan.
  Läs mer
 • 2010-12-22
  Bokslut för regeringens storsatsning mot mäns våld mot kvinnor
  Regeringens handlingsplan har ökat kunskapen bland dem som möter våldsutsatta och bidragit till att många verksamheter startats och utvecklats.
  Läs mer
 • 2010-12-19
  EUCPN logotyp Polen vann ECPA 2010
  Bedrägerier mot äldre är ett stort problem i många länder — så även i Polen. Därför har ett polskt projekt arbetat för att öka säkerheten för äldre personer.
  Läs mer
 • 2010-12-08
  Nya projekt ska starta upp i landet, från Härnösand i norr till Trelleborg i söder
  Flera intressanta projekt och utvecklingsaktiviteter har beviljats stöd av Brå.
  Läs mer
 • 2010-12-07
  Musikspelning under Förspels-arrangemang Sång och dans minskade bråket innan matcherna
  AIK och Solna kommun ville förbättra stämningen på fotbollsmatcherna. Tillsammans kläckte man idén med Förspel.
  Läs mer
 • 2010-11-26
  Ågatan i Linköping Tryggare miljö i Linköpings nöjeskvarter
  Att skapa en tryggare miljö i Linköpings nöjeskvarter var ambitionen för ett projekt på Linköpings universitet.
  Läs mer
 • 2010-11-19
  Polisens arbete ständigt i fokus
  Brå utvärderar polisarbete inom olika områden och undersöker hur stort förtroende allmänheten har för polisen.
  Läs mer
 • 2010-11-08
  Rapportomslag Utsatthet för brott Liten grupp drabbas av stor del av brottsligheten
  Var fjärde person uppger att de utsattes för ett brott under förra året. Vanligast var hot och trakasserier.
  Läs mer
 • 2010-11-01
  Ta del av europeiska erfarenheter
  Det europeiska nätverket EUCPN har en kunskapsbank där lokala förebyggande projekt presenteras.
  Läs mer
 • 2010-10-29
  Narkotikalagföringarna fördubblade på tio år
  Under 00-talet mer än fördubblades antalet lagföringsbeslut för narkotikabrott.
  Läs mer
 • 2010-10-26
  Annelie Robertsson Samverkan mellan grannar i hus med flera lägenheter gav området ökad trygghet och bättre rykte
  Skyltar om grannsamverkan är ganska vanliga i villaområden. Men lägenheter i flerfamiljshus är också utsatta för inbrott och den brottsligheten har ökat de senaste åren.
  Läs mer
 • 2010-10-15
  Rapportomslag Volontärer inom polisen Volontärer inom polisen bra för lokalt trygghetsarbete
  Intresset för volontärer som hjälper polisen blir allt större i Sverige. Brå konstaterar i en ny rapport att verksamheten är lovande.
  Läs mer
 • 2010-10-15
  Jenny Ögren, volontärsamordnare Volontärarbetet en ständig process
  Det är snart tre år sedan arbetet med volontärer hos Stockholmspolisen övergick från att vara ett försök till att bli en permanent del av verksamheten.
  Läs mer
 • 2010-10-11
  Det är inte gratis, men det lönar sig
  För elfte gången har konferensen Råd för framtiden genomförts, denna gång med temat "Det är inte gratis, men det lönar sig".
  Läs mer
 • 2010-10-08
  Det är en fråga om makt, tillgång och demokrati
  Enligt Mia Andersson-Ek kräver en väl genomförd trygghetsvandring tid, engagemang och kunskap.
  Läs mer
 • 2010-10-06
  Nya skrifter om trygghetsvandringar
  Boverket har tillsammans med Tryggare Mänskligare Göteborg och Brå tagit fram två skrifter om trygghetsvandringar.
  Läs mer
 • 2010-10-05
  Skolan som brottsförebyggande aktör
  Skolan är ett viktigt område för det brottsförebyggande arbetet och kanske också en av de platser där lyckade insatser kan få mest långvariga effekter.
  Läs mer
 • 2010-10-04
  Svenska Bostäder prisas för brottsbekämpning
  Det blev bostadsbolaget Svenska Bostäders trygghetsprojekt i Järva som i dag vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
  Läs mer
 • 2010-10-04
  Bergengatan i Kista Trygghetssatsning på Järvafältet prisas
  Utsattheten för brott bland Svenska Bostäders hyresgäster har halverats och de boende känner sig tryggare än tidigare. Nu vinner Svenska Bostäders trygghetsarbete i Järva den svenska ECPA-tävlingen 2010.
  Läs mer
 • 2010-09-23
  Fler personer bundna till brott första halvåret
  Under första halvåret 2010 lyckades polis och åklagare personuppklara 126 300 anmälda brott. Det är drygt 1 000 fler än första halvåret i fjol.
  Läs mer
 • 2010-08-26
  Eleonor Gustafsson, Brå-samordnare Skolprojekt ökade elevers motivation att vittna och polisanmäla
  Skolprojektet "Våga Vittna Kungsbacka" blev en framgång.
  Läs mer
 • 2010-08-10
  Josefin Grände Förebygg ungdomars sexuella utsatthet på nätet
  Internet är en arena där unga kan söka kunskap, umgås med sina vänner — och också utforska sin egen sexualitet. Det skapar en risk för sexuell utsatthet.
  Läs mer
 • 2010-07-14
  Säkrare centrum genom förebyggande arbete
  Nya slutrapporter från projekt som beviljats ekonomiskt stöd har kommit in till Brå.
  Läs mer
 • 2010-07-08
  Något färre anmälda brott första halvåret
  Under första halvåret 2010 anmäldes 2 procent färre brott jämfört med motsvarande period förra året.
  Läs mer
 • 2010-07-02
  Kvinna i solglasögon Brott på sommaren
  När sommaren kommer ökar antalet anmälda brott. Mest ökar stölderna av cyklar, motorcyklar och båtar, men även vissa typer av våldsbrott blir vanligare.
  Läs mer
 • 2010-07-01
  Rapportomslag Hatbrott 2009 Oförändrat antal anmälda hatbrott
  Antalet hatbrottsanmälningar är stabilt jämfört med föregående år. Under 2009 anmäldes 5 800 hatbrott.
  Läs mer
 • 2010-06-30
  Fredrik Marklund, utredare på Brå Utbildning i anstalt ökar chans till arbete
  När fängelsedömda ges chansen att utbilda sig inom ett yrke ökar andelen som får arbete.
  Läs mer
 • 2010-06-14
  Professor David Weisburd Prisbelönte polisforskaren: Fokusera på platser, inte kriminella
  Polisen kan effektivisera det brottsförebyggande arbetet genom att fokusera sina insatser till väldefinierade, brottsintensiva platser.
  Läs mer
 • 2010-06-09
  Nya projekt för och med ungdomar
  Flera intressanta projekt- och utvecklingsstöd har beviljats våren 2010. Fokus är mest inriktat på barn och ungdomar.
  Läs mer
 • 2010-06-03
  Lars Alexandersson, Kajsa Eliasson och Charlotta Gustafsson Uppdraget att förebygga organiserad brottslighet fortsätter
  Brå:s uppdrag att ta ett första steg i en nationell mobilisering mot organiserad brottslighet på lokal nivå är nu genomfört.
  Läs mer
 • 2010-06-02
  Stina Holmberg, enhetschef på Brå Frivårdens innehåll måste bli tydligare
  Kriminalvården behöver förbättra dokumentationen inom frivården för att öka förutsättningarna att följa upp vilka åtgärder som fungerar.
  Läs mer
 • 2010-05-31
  Lagföringarna ökar — särskilt åklagarbesluten
  Antalet lagföringsbeslut ligger på den högsta nivån sedan början på 2000-talet och majoriteten av ökningen år 2009 består av åklagarbeslut.
  Läs mer
 • 2010-05-21
  Brå räknar noggrant varje fall av dödligt våld
  Det har anmälts ovanligt många mord hittills i år. Här reder vi ut vad bland annat kriminalstatistiken kan berätta om det dödliga våldet och dess utveckling.
  Läs mer
 • 2010-05-11
  Organiserad brottslighet bekämpas bäst lokalt
  Det går att arbeta effektivt mot organiserad brottslighet på lokal nivå och många fler än polisen kan — och behöver — bidra till att minska den organiserade brottsligheten.
  Läs mer
 • 2010-05-06
  Presentinslagna CD-skivor Fångar läser sagor
  Ett fyrtiotal intagna har fått läsa in sagor för sina barn i projektet Godnattsagor inifrån, som har fått stöd bland annat från Brå.
  Läs mer
 • 2010-05-04
  Att hjälpa vuxna att se och våga agera
  På den nyöppnade webbplatsen Barnperspektivet.se kan vuxna få stöd och råd för hur de kan hjälpa barn som har det svårt.
  Läs mer
 • 2010-04-28
  "Gottsunda måste laddas med plus"
  Hösten 2009 rapporterades i media om upplopp och bilbränder från Uppsalas miljonprogramsområde Gottsunda.
  Läs mer
 • 2010-04-14
  Fotboja minskar risken för återfall
  Utslussning är en möjlighet att förbättra återanpassningen i samhället för personer som har vistats i fängelse.
  Läs mer
 • 2010-03-31
  Brottsstatistiken för 00-talet
  I dag redovisar Brottsförebyggande rådet (Brå) slutlig statistik över antalet anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 2009.
  Läs mer
 • 2010-03-29
  Rapportomslag Brott bland ungdomar i årskurs nio Unga om egen brottslighet och utsatthet
  Det är relativt vanligt att ungdomar åtminstone vid något enstaka tillfälle begår brott.
  Läs mer
 • 2010-03-23
  Fr v: Arne Lindgren och Irene Frykeskog, familjebehandlare, och Karl-Ivan Jonsson och Eva Dahlänger, poliser. Foto: Solveig Hollari Drivkraften är en gemensam önskan att det ska gå bra för de unga
  Många unga personer i glesbygden bor i samhällen som saknar gymnasium vilket gör att de flyttar hemifrån redan i 15—16-årsåldern.
  Läs mer
 • 2010-03-16
  Nya erfarenheter från lokalt arbete, mars 2010
  Nu finns nya dokumenterade erfarenheter från lokalt förebyggande arbete mot brott.
  Läs mer
 • 2010-03-08
  Var fjärde kvinna känner sig otrygg ute sent på kvällen
  Trots denna långa strävan för jämställdhet mellan könen återstår mycket arbete på flera områden, exempelvis när det gäller kvinnors otrygghet och oro för brott.
  Läs mer
 • 2010-03-01
  Tidig förebyggande samverkan med SSPF
  I Göteborg och Mölndal samverkar skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten (SSPF) för att i ett tidigt skede förebygga skolk, missbruk och annat riskbeteende bland ungdomar.
  Läs mer
 • 2010-02-25
  Stina Holmberg, enhetschef på Brå Viktigt öka kunskapen om sexhandel
  Sedan regeringens handlingsplan presenterades 2008 har över 200 miljoner kronor satsats i arbetet mot prostitution och människohandel.
  Läs mer
 • 2010-02-09
  Kom igång med grannsamverkan
  Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet.
  Läs mer
 • 2010-02-09
  "Att bry sig om mer än sitt eget" två exempel på grannsamverkan i flerfamiljshus
  Brottsförebyggande rådet har gett ekonomiska bidrag till arbete med grannsamverkan i flerfamiljshus, ett i Halmstad och ett i Varberg.
  Läs mer
 • 2010-02-08
  Brottsoffers kontakter med rättsväsendet kartlagda
  Kvinnor och unga brottsoffer är överlag mer positiva än andra till hur de blir bemötta av rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2010-02-03
  Sverigekarta Nätverkande gör arbetet mot organiserad brottslighet enklare
  Arbetet mot den organiserade brottsligheten måste både bekämpas och förebyggas.
  Läs mer
 • 2010-02-01
  Rapportomslag NTU 2009 Svenska folkets utsatthet för brott och otrygghet — nya siffror
  Andelen personer som uppger att de känner sig trygga när de vistas ute sena kvällar har ökat från 79 till 84 procent sedan 2006.
  Läs mer
 • 2010-01-29
  Marcus Lundgren, utredare på Brå Bra start i arbetet med mäns våld mot kvinnor
  Över en miljard kronor har satts av för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
  Läs mer
 • 2010-01-26
  Att samverka kring svårlösta frågor
  En ny publikation om lokal samverkan runt klotterförebyggande åtgärder har utkommit. Det är projektet Ung Kultur 116 i Göteborg som har följts upp.
  Läs mer
 • 2010-01-25
  Mats Löfving, länspolismästare i Stockholms och Gotlands län Östergötlands handlingsplan inspirerar andra
  I Östergötland arbetar statliga myndigheter och kommuner tillsammans mot den organiserade brottsligheten utifrån en gemensam handlingsplan.
  Läs mer
 • 2010-01-14
  Fler anmälda brott i slutet av decenniet
  Antalet anmälda brott ökade med 15 procent under 00-talet och den största ökningen kan hänföras till den senare hälften av decenniet.
  Läs mer
 • 2009-12-30
  Paul Ekblom Cykelställ som förebygger brott
  Det är en av de saker som Design Against Crime Research Centre på University of the Arts i London arbetar med inom projektet Bikeoff.
  Läs mer
 • 2009-12-30
  Nära kontakt gav resultat i Vivalla
  Joakim Kollgård är gymnasieläraren som under en period ägnade nästan all sin fritid åt projektet Convivir i Vivalla, Örebro.
  Läs mer
 • 2009-12-22
  Polisens storsatsning mot organiserad brottslighet utvärderad
  Polisens 120-miljonerssatsning mot organiserad brottslighet har gett effekt på enskilda kriminella och tillfällig verkan på lokal nivå.
  Läs mer
 • 2009-12-22
  Daniel Vesterhav, utredare på Brå Storsatsning gav uthållighet i arbetet mot organiserad brottslighet
  Polisens 120-miljonerssatsning mot organiserad brottslighet har haft effekt på enskilda kriminella och tillfällig verkan på lokal nivå.
  Läs mer
 • 2009-12-10
  KiVa Prisat program mot mobbning ger bättre skolklimat
  Det finska antimobbningsprogrammet KiVa har fått förstapriset i EU:s brottsförebyggande tävling ECPA.
  Läs mer
 • 2009-12-07
  Oavsett förtroendet för polisen — ungdomar anmäler inte brott
  Generellt sett har unga högt förtroende för rättsväsendet, till och med högre än vuxna. Men graden av förtroende spelar inte någon avgörande roll för om de väljer att anmäla brott till polisen eller inte.
  Läs mer
 • 2009-12-07
  Bengt-Olof Berggren Kunskapscentrum stödjer verksamheten på Styrsö
  Chefen för Kunskapscentrum i Göteborg, Bengt-Olof Berggren, ser mycket positivt på KRIS verksamhet ute på Styrsö.
  Läs mer
 • 2009-12-07
  Styrsö brygga Livsstilshus för avhoppade kriminella
  På Styrsö i Göteborgs södra skärgård har KRIS, kriminellas revansch i samhället, tagit över ett vårdhem som stått tomt länge. De har öppnat ett tillfälligt boende för kriminella som vill byta liv.
  Läs mer
 • 2009-12-04
  Omslag till filmen Stå upp! Film som uppmuntrar civilkurage
  Personerna bakom kortfilmen Stå upp! vill förmå unga att både anmäla brott och vilja vittna.
  Läs mer
 • 2009-12-02
  Yrkesutbildning i fängelse utvärderat
  Intagna som får gå utbildning under tiden i fängelse är överlag mycket nöjda.
  Läs mer
 • 2009-11-24
  Rolf Lidskog Intressanta föredrag från Råd för framtiden
  I en av flera plenarföreläsningar resonerade Rolf Lidskog bland annat om hur komplicerat begreppet trygghet är.
  Läs mer
 • 2009-11-06
  Unga KRIS vill gripa in tidigt
  Det är viktigt att tidigt sätta in åtgärder mot unga som hamnat snett i samhället. När en ungdom begår sitt första brott är experterna ense om att man direkt bör försöka se till att denne inte halkar in på den kriminella banan.
  Läs mer
 • 2009-09-24
  Polis och åklagare binder fler personer till brott
  Första halvåret 2009 kunde polis och åklagare binda någon person till drygt 125.000 anmälda brott. Det är 3 procent fler brott än första halvåret 2008.
  Läs mer
 • 2009-09-22
  Snabbt stöd till gripna ungdomar ger pris i brottsförebyggande tävling
  Projektet MUMIN, ett samarbete mellan polisen, sjukvården och socialtjänsten i Stockholm, är vinnare i den svenska ECPA-tävlingen 2009.
  Läs mer
 • 2009-09-21
  Maria Ungdom vann brottsförebyggande tävling
  Det blev Polisen i samarbete med Maria Ungdom och socialtjänsten i Stockholm som i dag vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen ECPA för sitt projekt MUMIN, som ringat in en ny grupp kriminella ungdomar.
  Läs mer
 • 2009-09-03
  Polishuset i Malmö Det krävs att hela samhället drar åt samma håll
  Det finns flera olika kriminella gäng i Malmö och till viss del ser deras struktur likadan ut. Gängen är ofta hierarkiskt uppbyggda och rangordningen inom varje gäng är mycket stark.
  Läs mer
 • 2009-09-01
  Rapportomslag Halvvägshus visar lovande resultat
  Antalet intagna som fått utslussning från fängelse ökade med 130 personer under 2008. Ökningen berodde på att fler fick utökad frigång med fotboja eller vistelse i så kallade halvvägshus.
  Läs mer
 • 2009-08-13
  Person med fotboll Brett samarbete mot supportervåld i Göteborg
  Att gå på en fotbollsmatch är en njutning för de flesta supportrar och de följer sina favoritlag med stor passion.
  Läs mer
 • 2009-07-30
  Trygghetsvandringar — en metod på frammarsch
  Trygghetsvandringar är en nordisk brottsförebyggande metod. På stockholmssymposiet i kriminologi presenterades metoden under namnet safety and security walks.
  Läs mer
 • 2009-07-13
  Maskrosfält Sommar, semester och färre brott på Öland
  En synlig polis och ett ökat samarbete mellan brottsförebyggande aktörer kan minska brottsligheten och öka tryggheten.
  Läs mer
 • 2009-07-13
  Rafi Farouq, Juan Paez och Edon Ilazi Unga i riskzon blir goda ledare
  I området Kroksbäck i utkanten av Malmö utvecklas en lokalt anpassad metod för att minska nyrekryteringen till kriminalitet och kriminella gäng.
  Läs mer
 • 2009-07-10
  Man ska ha någon sorts vinst av att samarbeta
  "Ibland har jag trott att jag vetat hur polisen tänker och nickat jakande till deras förslag. Sen har jag kommit utanför dörren och insett att jag inte hade förstått någonting."
  Läs mer
 • 2009-07-09
  Oförändrat antal anmälda brott
  Under första halvåret 2009 anmäldes totalt 673 000 brott.
  Läs mer
 • 2009-07-06
  Rapport till regeringen om våldsam politisk extremism
  Både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan utgöra ett allvarligt hot mot enskilda individer, politiska organisationer och andra grupper.
  Läs mer
 • 2009-07-06
  Rapportomslag Våldsam politisk extremism Viktigt att utmana extremisternas världsbild
  I Sverige finns politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför det demokratiska samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott som ett legitimt redskap i sin kamp.
  Läs mer
 • 2009-07-03
  Uppskattad grannsamverkan i flerfamiljsområde
  Tre gånger i veckan går Gro Nordtvedt och Tore Rydberg sin runda i Sörse utanför Varberg.
  Läs mer
 • 2009-06-29
  Ny hatbrottsdefinition fångar upp fler hatbrott
  Fler hatbrott identifieras av Brå:s nya definition. Förra året anmäldes knappt 5 900 hatbrott och samtliga motiv har ökat jämfört med föregående år.
  Läs mer
 • 2009-06-29
  Kontorspärmar Nytt ekonomiskt stöd beviljat
  Flera intressanta projekt och nätverksträffar har beviljats stöd. Bland dessa finns ett par projekt som arbetar med mentorskap för att stödja ungdomar som befinner sig i riskzonen för eller i början av en kriminell karriär.
  Läs mer
 • 2009-06-29
  Ny hatbrottsdefinition fångar upp fler hatbrott
  Fler hatbrott identifieras av Brå:s nya definition. Förra året anmäldes knappt 5 900 hatbrott och samtliga motiv har ökat jämfört med föregående år.
  Läs mer
 • 2009-06-17
  Rapportomslag Otillåten påverkan mot åklagare och domare Åklagarnas synliga roll ökar utsattheten
  Åklagarna är den yrkesgrupp i rättsväsendet som i störst utsträckning drabbas av hot och trakasserier eftersom de är så synliga i rättsprocessen.
  Läs mer
 • 2009-06-09
  Både män och kvinnor utsätts för relationsvåld
  Mäns våld mot kvinnor är grövre och mer upprepat och har större negativa konsekvenser för kvinnornas livskvalitet. De utsatta männen har däremot relativt sett sämre förtroende för rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2009-05-29
  Lagföringsstatistiken 2008 – fler dömdes i domstol
  Antalet lagförda personer ökade förra året och merparten av ökningen bestod av personer som dömdes i tingsrätt.
  Läs mer
 • 2009-05-25
  Kameror gav ökad trygghet men minskade inte våldet
  Kameraövervakning har tidigare satts upp för att förebygga stöld och skadegörelse men nu används metoden allt oftare för att förebygga brott i stadskärnor.
  Läs mer
 • 2009-05-15
  Undersökning kan ge bild av hot mot förtroendevalda
  Försök att påverka politiker genom hot eller trakasserier kan få konsekvenser för demokratin.
  Läs mer
 • 2009-05-04
  Ungdomar på stan Bättre stöd till unga brottsoffer
  Barn och unga som blir utsatta för brott har ofta ett särskilt stort behov av stöd inför kontakten med rättsväsendet, men även för att bearbeta sina upplevelser.
  Läs mer
 • 2009-04-30
  Ett barnrum i Projekt Karins lokaler Med den misshandlade kvinnans behov i centrum
  Kvinnofridsprogrammet i Malmö vann den internationella brottsförebyggande tävlingen ECPA i december år 2007.
  Läs mer
 • 2009-04-28
  Det går att minska gatuvåldet bland ungdomar
  När polisen arbetar systematiskt med att minska tillgång och efterfrågan av alkohol hos ungdomar minskar våldsbrotten ute på stan.
  Läs mer
 • 2009-04-28
  Rapportomslag Utvärdering av Kronobergsmodellen Polisens arbetsmetod minskar ungdomsfylla
  Polisen har testat en arbetsmetod som går ut på att minska fylla och våld mellan ungdomar ute på stan.
  Läs mer
 • 2009-04-08
  Man som läser dokument Nya slutrapporter om lokalt preventivt arbete
  Det lokala förebyggande arbetet pågår ständigt runtom i landet, ibland med hjälp av ekonomiskt stöd från Brå.
  Läs mer
 • 2009-04-07
  Hot och trakasserier vid försök att påverka poliser
  Poliser i yttre tjänst och närpoliser löper störst risk att utsättas för otillåten påverkan från organiserad brottslighet.
  Läs mer
 • 2009-03-31
  Fler brott anmäls och fler klaras upp
  Arbetsbördan ökade för rättsväsendet 2008 på grund av fler anmälda brott och fler misstänkta.
  Läs mer
 • 2009-03-30
  Grovt våld i skolan hänger ihop med mobbning
  Det finns en tydlig koppling mellan mobbning, skolklimat och utsatthet för skolvåld.
  Läs mer
 • 2009-03-27
  Fem frågor till 16-årig flicka som blivit mobbad
  Här berättar en flicka om hur hon mobbades systematiskt under tre års tid av sina klasskamrater.
  Läs mer
 • 2009-03-26
  Ambulans på utryckning Misshandel utreds olika
  Misshandel av obekant är ett brott som sällan blir uppklarat. Brå har i några rapporter tittat närmare på möjliga orsaker till detta samt vad som kan göras för att fler brott ska klaras upp.
  Läs mer
 • 2009-03-13
  Stoppskylt vid byggarbetsplats Lokala aktörer kan förebygga organiserad brottslighet
  Om delar av det rutinmässiga arbetet i kommunen görs på ett genomtänkt sätt kan man störa den organiserade brottsligheten med små medel.
  Läs mer
 • 2009-03-06
  8 000 kvinnor om otrygghet och utsatthet för brott
  Kvinnor mer otrygga och oftare utsatta för sexualbrott och trakasserier.
  Läs mer
 • 2009-03-06
  Nya brottskategorier för misshandel
  I december 2008 infördes en ny brottskategori för misshandel i nära relation. Flera andra förändringar i brottsstatistiken inom misshandel har skett de senaste åren.
  Läs mer
 • 2009-02-27
  Ökat men sårbart förtroende för rättsväsendet
  Det grundläggande förtroendet för rättsväsendet ökade mellan 2006 och 2008.
  Läs mer
 • 2009-02-27
  Trygghetsundersökning visar regionala skillnader
  Brå:s nya trygghetsundersökning kompletterar bilden av brottsutvecklingen.
  Läs mer
 • 2009-02-19
  Rapportomslag Idéskrift 15 - Brottsoffer Brottsoffer drabbas ofta flera gånger
  Den 22 februari är det internationella brottsofferdagen. Forskning visar att den som en gång utsatts för brott löper högre risk att utsättas igen.
  Läs mer
 • 2009-02-12
  Diskriminering förekommer i rättsprocessen
  Den senaste tiden har flera händelser uppmärksammats som aktualiserar frågan om diskriminering av personer med utländsk bakgrund inom rättsprocessen.
  Läs mer
 • 2009-02-05
  Boendeområdet påverkar hur trygg du känner dig
  Boendesegregationen påverkar enskilda individers trygghet, oavsett vem man är.
  Läs mer
 • 2009-02-04
  Forskning om folkmord belönas
  2009 års vinnare av The Stockholm Prize in Criminology är John Hagan, USA, och Raul Zaffaroni, Argentina. De får priset för sin forskning om folkmord.
  Läs mer
 • 2009-02-03
  Fem frågor till Carin Götblad om grov organiserad brottslighet
  Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm, svarar på fem frågor om hur polisen förebygger den grova organiserade brottsligheten.
  Läs mer
 • 2009-02-02
  Rapportomslag Idéskrift 18 Organiserad brottslighet kan bekämpas lokalt
  Hela samhället har ett ansvar för att arbeta mot den organiserade brottsligheten.
  Läs mer
 • 2009-01-15
  Bedrägeri- och skadegörelsebrott ökade mest 2008
  De anmälda brotten ökade totalt med 5 procent 2008 jämfört med året innan.
  Läs mer
 • 2009-01-12
  Fler anmälningar om gatuvåld skulle kunna klaras upp
  Andelen polisanmälningar om "gatuvåld" som klaras upp skulle kunna öka från dagens 16 procent till över 30 procent om polisen arbetade mer effektivt med att utreda dem.
  Läs mer
 • 2008-12-18
  Fem frågor om kameraövervakning
  Annika Wågsäter svarar svarar på fem frågor om kameraövervakning.
  Läs mer
 • 2008-12-17
  Sexuell människohandel i Sverige kartlagd
  För att få ett helhetsperspektiv av den sexuella människohandeln har Brottsförebyggande rådet (Brå) kartlagt hela traffickingkedjan.
  Läs mer
 • 2008-12-15
  Fler fall av våld mot kvinnor i nära relationer kan klaras upp
  Omkring 30 procent av det anmälda våldet mot kvinnor i nära relationer klarades upp år 2006. Den siffran kan ökas genom förbättrat utredningsarbete.
  Läs mer
 • 2008-12-10
  Graffitimålning till minne av en avliden katt Dialog som förebygger klotter
  Klotter och graffiti är begrepp som ofta väcker känslor - skadegörelse eller konst?
  Läs mer
 • 2008-12-02
  Regeringens utredare vill se begripligare domar
  Fyra av av tio har lågt förtroende för domstolarna enligt en undersökning som förtroendeutredningen har gjort.
  Läs mer
 • 2008-11-20
  Pojke på asfaltsplan "Svabba av Dodge" — bästa förebyggande projekt i Europa
  Det engelska projektet "Moppin up Dodge" vann den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA 2008.
  Läs mer
 • 2008-11-13
  Öronmärkta pengar sätter fart på arbetet mot organiserad brottslighet
  År 2006 beslutade Polisen att öronmärka 120 miljoner kronor för polisiära insatser mot den organiserade brottsligheten.
  Läs mer
 • 2008-10-24
  Mobbningsprogram fungerar visar ny rapport från Brå
  Systematiska program för att minska mobbning i skolan fungerar. Det visar den hittills mest omfattande vetenskapliga undersökningen i världen.
  Läs mer
 • 2008-10-24
  Systematiska insatser minskar mobbning
  Systematiska program för att minska mobbning i skolan fungerar. Det visar den hittills mest omfattande vetenskapliga undersökningen i världen.
  Läs mer
 • 2008-10-15
  Straffnivåutredningen: Straffet ska stå i proportion till brottets allvar
  Straffnivåutredningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande till justitieminister Beatrice Ask.
  Läs mer
 • 2008-10-08
  Så mäter man trygghet
  Ökad trygghet är en del av det kriminalpolitiska målet i Sverige. För att framgångsrikt kunna mäta upplevd trygghet krävs det bra metoder.
  Läs mer
 • 2008-10-07
  Polisbil Topplistor - polismetod mot organiserad brottslighet
  Personer som frekvent begår brott kan hamna på en "topplista" över personer som polisen bör ha under uppsikt.
  Läs mer
 • 2008-09-26
  Handeln med hotade djur och växter är stor men få vet att det är brottsligt
  Handeln med hotade växter och djur sägs vara världens tredje största illegala handel. Trots det upptäcks och lagförs få brott.
  Läs mer
 • 2008-09-19
  Jackson Katz Våld mot kvinnor är inte en kvinnofråga
  Är pojkar programmerade från födseln att misshandla kvinnor? Nej, det har att göra med sociala och politiska strukturer. Det säger den amerikanska forskaren Jackson Katz som inleder konferensen Kvinnofrid - erfarenheter och visioner.
  Läs mer
 • 2008-09-19
  Arbete med trygghet utvecklas i Leksand
  I bygden i Leksand har frågor om trygghet blivit så framträdande att det finns planer på att stöpa om det brottsförebyggande rådet till ett trygghetsråd.
  Läs mer
 • 2008-09-15
  Åtgärdspaket mot fotbollsvåldet
  Fotbollsvåldet är ett problem som sträcker sig långt utanför arenorna. Det handlar om alltifrån åskådare som skjuter in fyrverkerier på plan till uppgjorda fighter långt från arenorna.
  Läs mer
 • 2008-09-08
  Lagändring har inte fått önskad effekt
  En lagändring som trädde i kraft i januari 2007 innebär att fler som sitter i fängelse ska slussas ut innan frigivning. Men hittills har Kriminalvården inte uppnått något sådant resultat.
  Läs mer
 • 2008-09-05
  Kvinna som korsar gatan Projekt i kyrkans regi hjälper våldsutsatta kvinnor
  Svenska kyrkan har med projektet Röda tråden i förorten Hässelby i Stockholm försökt skapa så mycket trygghet som möjligt för kvinnor som är utsatta för mäns våld.
  Läs mer
 • 2008-09-01
  Missbruksvård i anstalt minskar återfall
  Kriminalvårdens behandling av intagna med narkotikaproblem har lett till att färre återfaller i brott.
  Läs mer
 • 2008-08-29
  Mobila poliskontor får pris i brottsförebyggande tävling
  Stockholmspolisens mobila poliskontor ska öka tryggheten och säkerheten på offentliga platser.
  Läs mer
 • 2008-08-16
  Polis med mikrofon Hur ska man tänka kring mätningar av trygghet
  En av de politiska målen i Sverige är att öka tryggheten i samhället. Men hur kan man veta om det trygghetsskapande arbetet är effektivt?
  Läs mer
 • 2008-07-10
  Bilbrotten minskar — bostadsinbrotten ökar
  De anmälda brotten fortsätter att öka, första halvåret i år med 5 procent. Mest ökar skadegörelse och bedrägeribrott.
  Läs mer
 • 2008-07-08
  En av tio har utsatts för stalkning
  De flesta som utsätts är kvinnor och det vanligaste är att gärningspersonen är bekant med offret.
  Läs mer
 • 2008-07-04
  Plåthus i Latinamerika Lika riskfaktorer för ungdomar
  Kriminella ungdomar i Sverige och i Centralamerika kommer ofta från hemmiljöer med låg utbildning och inslag av våld.
  Läs mer
 • 2008-07-01
  Hatbrott drabbar människor i vardagen
  År 2007 anmäldes 3 500 hatbrott, en ökning med 8 procent jämfört med året innan.
  Läs mer
 • 2008-06-24
  Viktigt tydliggöra polisens och socialtjänstens roller
  Barn under 15 år som polisanmäls för mindre allvarliga brott kallas oftast inte till något samtal hos vare sig polis eller socialtjänst.
  Läs mer
 • 2008-06-23
  Rapportomslag Grannsamverkans effekter på brottsligheten Samverkan mellan grannar minskar brott
  Brottsligheten minskar i genomsnitt med 26 procent med den brottsförebyggande metoden grannsamverkan.
  Läs mer
 • 2008-06-16
  Andra typer av våldtäkt anmäls
  Våldtäktsanmälningarna ökar, främst fall då förövare och offer inte känner varandra väl. Det anmäls även fler mindre grova våldtäkter, där förövaren använt mindre våld och där offren fått färre skador.
  Läs mer
 • 2008-06-11
  "Gå på pengarna" — ny inriktning på brottsbekämpningen
  Jakten på brottspengar förebygger brott. Men det saknas praktisk erfarenhet, och de vägledande rättsfallen är få. Därför bör särskilda åklagare få i uppdrag att testa de metoder som Ekobrottsmyndigheten utvecklar.
  Läs mer
 • 2008-06-09
  Hot mot brottsoffer och vittnen
  Hot är vanligare än våld. Brottsoffer drabbas oftare än vittnen. De flesta känner till förövaren. Brå har kartlagt hot och påtryckningar mot brottsoffer och vittnen.
  Läs mer
 • 2008-05-29
  Lagföringsstatistiken 2007 klar
  År 2007 lagfördes 10 procent fler femton- till sjuttonåringar än året innan. Som en effekt av en lagändring dömdes fler till ungdomstjänst och färre till böter.
  Läs mer
 • 2008-05-16
  Lönsamt förebygga ungas brott
  Förebyggande insatser för 20 ungdomar i riskzonen kostar samhället 2 miljoner kronor. Om de förebyggande åtgärderna uteblir kan prislappen bli 250 miljoner.
  Läs mer
 • 2008-04-15
  Länspolismästare Carin Götblad Flexibilitet nödvändigt i arbetet mot organiserad brottslighet
  Carin Götblad, länspolismästare, presenterade på Brå:s nationella konferens Råd för framtiden hur ett myndighetsövergripande samarbete kan se ut för att minska den organiserade brottsligheten.
  Läs mer
 • 2008-04-02
  Länspolismästare Carin Götblad Engagerat deltagande i 2008 års Råd för framtiden
  Vi får inte rationalisera bort det personliga mötet, sa Carin Götblad när hon berättade om det ungdomsråd som hon träffar regelbundet.
  Läs mer
 • 2008-03-31
  Fler uppklarade brott — men färre ledde till åtal
  År 2007 ökade antalet brottsmisstänkta personer med drygt 2 procent — eller 2 200 personer — jämfört med år 2006.
  Läs mer
 • 2008-03-30
  Strukturerad pedagogik lär barnen leka
  Children Are People, CAP, är en pedagogik för att göra barns verklighet mer begriplig, för att i sin tur bli hanterbar och förhoppningsvis också meningsfull.
  Läs mer
 • 2008-03-15
  Nationella trygghetsundersökningen publicerad
  Den nationella trygghetsundersökningen, NTU, ges ut för andra året i rad. Publikationen är av intresse även för lokala brottsförebyggande aktörer.
  Läs mer
 • 2008-03-14
  Åklagare utsatt yrkesgrupp
  Närmare 15 procent av åklagarna har varit utsatta för otillåten påverkan.
  Läs mer
 • 2008-03-04
  Mellan föräldra- och kompisrollen: Fritidsgården som stärker det friska!
  Mixgården är fritidsgården som står i centrum av "sina" ungdomars liv. Den besöks varje kväll av i genomsnitt ett 70-tal ungdomar, merparten killar.
  Läs mer
 • 2008-02-25
  Personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocessen
  Generaliserande föreställningar och oflexibla arbetssätt gör att personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocessen.
  Läs mer
 • 2008-02-08
  Konststölder och andra kulturarvsbrott
  Konststölder i Sverige har vid flera tillfällen väckt internationellt intresse.
  Läs mer
 • 2008-02-07
  Ett hus fyllt av säkerhet
  Ett hus fyllt av säkerhet! Det mötte tre högstadieskolor i Landskrona när kommunen och polisen tillsammans anordnade tre specialdesignade säkerhetsmässor, speciellt för dem.
  Läs mer
 • 2008-02-06
  Stina Holmberg, enhetschef på Brå Påverkansprogram för unga lagöverträdare saknar ofta vetenskapligt stöd
  Få påverkansprogram för unga som begått brott är vetenskapligt utvärderade.
  Läs mer
 • 2008-01-29
  Fokus på gatubråk gav ingen ökad trygghet
  Landskrona satsade stort på samverkande aktiviteter för att minska våldsbrotten och personrånen i centrum. Sannolikt var det den bidragande orsaken till att antalet anmälda brott minskade år 2006. Men invånarnas upplevelse av otrygghet var densamma.
  Läs mer
 • 2008-01-15
  Myndigheterna upptäcker fler brott
  År 2007 ökade de anmälda brotten med 6 procent jämfört med året innan. Skadegörelse och bedrägerier står tillsammans för 75 procent av ökningen.
  Läs mer
 • 2008-01-14
  Brå lanserar ny forskningsserie
  Under år 2008 gör Brå en ny satsning på stöd till lokalt brottsförebyggande arbete.
  Läs mer
 • 2007-10-12
  Föräldrastöd mot rasism och främlingsfientlig brottslighet
  Föräldrastöd kan vara ett sätt att förebygga främlingsfientlig brottslighet bland ungdomar.
  Läs mer
 • 2007-10-05
  Arbete mot främlingsfientlighet i skolan
  Skolan har en viktig roll att spela när det gäller att bemöta främlingsfientlighet bland elever med kunskap och fostran.
  Läs mer
 • 2006-05-16
  Så fixar du en framgångsrik organisation kring medling
  En tydlig målbild, stöd av kommunchefer, polis och åklagare
  Läs mer
 • 2006-05-16
  Medlingens plats i rättssystemet
  - Min vision är att det om tio år är helt naturligt för alla inom rättsväsendet att föreslå medling i lämpliga fall, sa Marie-Louise Ollén från justitiedepartementet.
  Läs mer
 • 2006-05-16
  Medling har läkande effekt
  Vad händer mellan brottsoffer och gärningsman när de möts öga mot öga i medlingsprocessen?
  Läs mer
 • 2006-05-15
  Medling - ett sätt att hantera konflikter
  Siri Kemény har arbetat med medling i nästan 15 år. Hon ser många fördelar med medling.
  Läs mer
 • 2006-05-13
  Nils Christie— en minimalist som vill ha så lite straff som möjligt
  Intervju med den norske kriminologen som är en av pionjärerna inom medling i Norden.
  Läs mer