Nya perspektiv och infallsvinklar när deltagare från Brås webbaserade utbildningar samlades

Anders Green talar på Brås boosterdagar

Anders Green, utbildningsansvarig, ledde Brås boosterdagar.

Omkring 40 brottsförebyggare träffades i Stockholm när Brå bjöd in till så kallade boosterdagar. Under två dagar fördjupade deltagarna, som alla fullgjort Brås webbaserade påbyggnadsutbildning, sig i brottsförebyggande arbete och erfarenhetsutbyten.

Boosterdagarna ägde rum den 5–6 oktober, med syftet att både aktualisera och förstärka deltagarnas kunskaper i brottsförebyggande arbete samt uppmuntra till erfarenhetsutbyte med andra som jobbar med liknande frågor. Precis som under Brås webbutbildningar kom deltagarna från hela landet, från Malmö till Kalix, och från olika organisationer som exempelvis kommun, polis, myndighet och fastighetsbolag. Under boosterdagarna fick deltagarna bland annat lära sig mer om hur man får in frågan om välfärdsbrottslighet i det lokala brottsförebyggande arbetet, att hitta orsakerna till brottsproblemet för att identifiera lämpliga lösningar och om konsten att beställa bra utvärderingar.

– Under boosterdagarna tog vi ett ytterligare steg och träffades fysiskt, vilket var kul då man tidigare bara haft kontakt via Brås läroplattform. Det var två givande dagar. Inte minst då deltagarna var så entusiastiska och bjöd på många bra diskussioner med nya infallsvinklar på gemensamma problembilder, säger Anders Green, utbildningsansvarig på Brå.

Brås webbaserade utbildningar

Brås webbaserade utbildningar i brottsförebyggande arbete består av tre steg: introduktion-, bas- och påbyggnadsutbildning. Genom att deltagare kommer från olika organisationer och från hela landet skapas goda förutsättningar för erfarenhets- och perspektivbyten. Utbildningarna syftar till att stärka deltagarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan och vänder sig till den som är yrkesverksam med ett brottsförebyggande uppdrag.

– Vi uppmanar särskilt yrkesverksamma inom kommuner att anmäla sig till introduktionsutbildningen då kursen har extra fokus på den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft i somras, säger Anders Green.

Röster från deltagarna

Brå har pratat med några av deltagarna om vad de tagit med sig från de webbaserade utbildningarna i brottsförebyggande arbete.

Christina Frånberg Nilsson, Säkerhetssamordnare
Jag gick utbildningens första steg 2017, när det var ett pilotprojekt. Då arbetade jag i en samordnande roll, och utbildningen hjälpte oss att hitta brottsförebyggande metoder och sprida dem i organisationen. Jag tror att många olika roller och funktioner skulle ha nytta av introduktionsutbildningen. Både utbildningen och boosterdagarna har också gett utrymme för nätverkande, och nätverkande är guld!

Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef i Lidingö Stad

Christina Frånberg Nilsson, Säkerhetssamordnare
Det jag har tagit med mig av Brås webbaserade utbildningar är främst kunskapsbasen jag fick. Jag gillade kravställningen i utbildningen – det är tydligt att det finns krav på vad vi som deltagare ska kunna för att få godkänt och även med tidigare utbildning i ryggsäcken så fick jag anstränga mig. Kunskapskraven skapar en gemensam kunskapsbas för deltagarna att stå på. Alla som kan tänkas ha nytta av utbildningen borde gå, men kom ihåg att praktisera kunskaperna också för att hålla dem relevanta.

Melker Labory, samordnare brottsförebyggande arbete, Kalmar kommun

Christina Frånberg Nilsson, Säkerhetssamordnare
När jag gick utbildningarna så arbetade jag som samordnare på en kommun, och genom webbutbildningen fick jag struktur för det brottsförebyggande arbetet och något att hålla mig i. Det var enormt värdefullt att kunna använda kunskaperna när jag samverkade med andra. Jag brukar tipsa kollegor när kursen öppnar för anmälan. Jag vet att platserna brukar gå åt fort så jag brukar säga ”anmäl dig nu och läs på om kursen sen!”.

Sanna Halfdan, utredare, Socialstyrelsen

Christina Frånberg Nilsson, Säkerhetssamordnare
Brås webbutbildningar har gett mig bra koll på brottsförebyggande metoder och analyser, vilket har varit värdefullt i kontakten med kollegor på kommunen. Alla som sitter i lokala brottsförebyggande råd borde gå kurserna, det borde nästan vara ett krav.

Agnar Helgason, fritidspolitiker i Klippans kommun