Anmälda brott

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Anmälda brott

Regioner istället för län

Vid årsskiftet 2015 upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda polismyndighet, indelad i sju regioner.

Läs mer om förändringar i statistiken

I databasen över anmälda brott kan du själv välja brott, områden och perioder som ska ingå i tabellen eller i diagrammet. Här hittar du även statistik per månad och brott på kommun- och stadsdelsnivå.

Anmälda brott månadsvis (tabell P1M)
Tabeller som visar preliminär statistik över anmälda brott månadsvis samt ackumulerat under innevarande år och de senaste 12 månaderna, i hela landet samt polisregioner. I tabellerna redovisas även förändringar jämfört med motsvarande perioder föregående år i antal och procent samt brott per 100 000 invånare.
Per region
Månadstabeller för jan-okt 2023 är avpublicerade, detta på grund av förändrad redovisning av anmälda misshandelsbrott. Statistiken hittas dock i databasen över anmälda brott samt i tidsserier över preliminär statistik över anmälda brott månadsvis.
Utveckling per månad under innevarande år (tabell P3)
Tabeller som visar preliminär statistik över utvecklingen av anmälda brott per månad under innevarande år och ackumulerat, i hela landet samt polisregioner.
Anmälda brott kvartalsvis (tabell P1Kv och P2)
Tabeller som visar preliminär statistik över anmälda brott kvartalsvis det senaste året, ackumulerat under innevarande år, samt de senaste 4 kvartalen, i hela landet samt polisregioner. I tabellerna redovisas även förändringar jämfört med motsvarande perioder föregående år i antal och procent samt brott per 100 000 invånare.
Kvartalstabeller för kvartal 1-3 2023 är avpublicerade, detta på grund av förändrad redovisning av anmälda misshandelsbrott. Statistiken hittas dock i databasen över anmälda brott samt i tidsserier över preliminär statistik över anmälda brott månadsvis.
Tidsserier – Anmälda brott månadsvis
Tabeller som visar preliminär statistik över anmälda brott månadsvis samlat i tidsserier för respektive år, i hela landet från 2015, samt i regionerna från 2022. Tidsserierna kan användas för att göra jämförelser med tidigare månader under ett år samt med motsvarande månader under tidigare år.

Anmälda brott årsvis (tabell 100)
Tabeller som visar årlig statistik över anmälda brott inklusive brott per 100 000 invånare, i hela landet samt i polisregionerna fr.o.m. 2015 och i länen t.o.m. 2014.
Anmälda brott i regionerna (tabell 110)
Årlig statistik över anmälda brott i polisregionerna fr.o.m. 2015 samt i länen t.o.m. 2014, samlat i en tabell per år inklusive brott per 100 000 invånare.
Anmälda brott i kommunerna (tabell 120)
Tabeller som visar årlig statistik över anmälda brott inklusive brott per 100 000 invånare, i kommunerna. (Fr.o.m. år 2002.)

Karta: Anmälda brott i kommunerna

Ingen kommun vald

Välj region
  • Hela Sverige
  • Polis­region Nord
  • Polis­region Bergslagen
  • Polis­region Mitt
  • Polis­region Väst
  • Polis­region Öst
  • Polis­region Syd
  • Polis­region Stockholm
Policeregions of Sweden 2020-11-27 Martin Ahlqvist cc-by-sa-2.5 image/svg+xml
Kommundata, sorterat på ,
.k1421 {fill: #add2d4 !important;}.k1766 {fill: #add2d4 !important;}.k0780 {fill: #a4cdcf !important;}.k0885 {fill: #add2d4 !important;}.k2023 {fill: #add2d4 !important;}.k1315 {fill: #add2d4 !important;}.k0684 {fill: #add2d4 !important;}.k1290 {fill: #a4cdcf !important;}.k0582 {fill: #add2d4 !important;}.k2029 {fill: #add2d4 !important;}.k1484 {fill: #add2d4 !important;}.k1419 {fill: #add2d4 !important;}.k2281 {fill: #a4cdcf !important;}.k0461 {fill: #add2d4 !important;}.k1862 {fill: #add2d4 !important;}.k0428 {fill: #add2d4 !important;}.k1465 {fill: #add2d4 !important;}.k1462 {fill: #add2d4 !important;}.k0331 {fill: #add2d4 !important;}.k2321 {fill: #add2d4 !important;}.k1257 {fill: #add2d4 !important;}.k0319 {fill: #add2d4 !important;}.k1907 {fill: #add2d4 !important;}.k2481 {fill: #abd1d3 !important;}.k2480 {fill: #a3cccf !important;}.k0767 {fill: #abd1d3 !important;}.k0488 {fill: #abd1d3 !important;}.k0184 {fill: #a3cccf !important;}.k0665 {fill: #abd1d3 !important;}.k2583 {fill: #abd1d3 !important;}.k1486 {fill: #abd1d3 !important;}.k0861 {fill: #abd1d3 !important;}.k0481 {fill: #abd1d3 !important;}.k1498 {fill: #abd1d3 !important;}.k1490 {fill: #a3cccf !important;}.k0136 {fill: #a3cccf !important;}.k0126 {fill: #a3cccf !important;}.k1272 {fill: #abd1d3 !important;}.k1060 {fill: #abd1d3 !important;}.k1380 {fill: #a3cccf !important;}.k1984 {fill: #abd1d3 !important;}.k1281 {fill: #a3cccf !important;}.k2180 {fill: #a1cbce !important;}.k2083 {fill: #abd1d3 !important;}.k2422 {fill: #add2d4 !important;}.k1492 {fill: #abd1d3 !important;}.k0127 {fill: #a1cbce !important;}.k1278 {fill: #abd1d3 !important;}.k0765 {fill: #abd1d3 !important;}.k1273 {fill: #abd1d3 !important;}.k1214 {fill: #abd1d3 !important;}.k0181 {fill: #a1cbce !important;}.k1266 {fill: #abd1d3 !important;}.k1256 {fill: #abd1d3 !important;}.k0763 {fill: #abd1d3 !important;}.k0884 {fill: #abd1d3 !important;}.k0680 {fill: #a1cbce !important;}.k0330 {fill: #abd1d3 !important;}.k2161 {fill: #abd1d3 !important;}.k0128 {fill: #abd1d3 !important;}.k1784 {fill: #abd1d3 !important;}.k1270 {fill: #abd1d3 !important;}.k2262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1264 {fill: #abd1d3 !important;}.k1291 {fill: #abd1d3 !important;}.k1861 {fill: #abd1d3 !important;}.k1982 {fill: #abd1d3 !important;}.k2514 {fill: #abd1d3 !important;}.k2062 {fill: #abd1d3 !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k1267 {fill: #abd1d3 !important;}.k2523 {fill: #abd1d3 !important;}.k0484 {fill: #9fcacd !important;}.k1263 {fill: #abd1d3 !important;}.k0860 {fill: #abd1d3 !important;}.k2506 {fill: #add2d4 !important;}.k2425 {fill: #add2d4 !important;}.k1785 {fill: #abd1d3 !important;}.k2584 {fill: #abd1d3 !important;}.k0764 {fill: #abd1d3 !important;}.k1470 {fill: #abd1d3 !important;}.k0382 {fill: #abd1d3 !important;}.k1260 {fill: #abd1d3 !important;}.k2403 {fill: #add2d4 !important;}.k2283 {fill: #abd1d3 !important;}.k0580 {fill: #9dc9cc !important;}.k1262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1961 {fill: #abd1d3 !important;}.k1265 {fill: #abd1d3 !important;}.k1083 {fill: #abd1d3 !important;}.k1277 {fill: #abd1d3 !important;}.k2085 {fill: #abd1d3 !important;}.k0881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1491 {fill: #abd1d3 !important;}.k2282 {fill: #abd1d3 !important;}.k0581 {fill: #9cc8cb !important;}.k1885 {fill: #abd1d3 !important;}.k0562 {fill: #abd1d3 !important;}.k1495 {fill: #abd1d3 !important;}.k0125 {fill: #abd1d3 !important;}.k1230 {fill: #abd1d3 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1284 {fill: #abd1d3 !important;}.k0482 {fill: #abd1d3 !important;}.k1881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1493 {fill: #abd1d3 !important;}.k1880 {fill: #9cc8cb !important;}.k2084 {fill: #abd1d3 !important;}.k1276 {fill: #abd1d3 !important;}.k1980 {fill: #9cc8cb !important;}.k2418 {fill: #add2d4 !important;}.k0305 {fill: #abd1d3 !important;}.k0687 {fill: #abd1d3 !important;}.k1233 {fill: #abd1d3 !important;}.k1415 {fill: #abd1d3 !important;}.k1283 {fill: #9ac7ca !important;}.k1381 {fill: #abd1d3 !important;}.k0686 {fill: #abd1d3 !important;}.k2463 {fill: #add2d4 !important;}.k0360 {fill: #abd1d3 !important;}.k1781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0882 {fill: #abd1d3 !important;}.k1440 {fill: #abd1d3 !important;}.k1261 {fill: #abd1d3 !important;}.k1760 {fill: #add2d4 !important;}.k2513 {fill: #add2d4 !important;}.k0380 {fill: #98c6c9 !important;}.k1762 {fill: #add2d4 !important;}.k1463 {fill: #abd1d3 !important;}.k1231 {fill: #abd1d3 !important;}.k0781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0685 {fill: #abd1d3 !important;}.k1981 {fill: #abd1d3 !important;}.k0662 {fill: #abd1d3 !important;}.k0586 {fill: #abd1d3 !important;}.k2183 {fill: #abd1d3 !important;}.k1983 {fill: #abd1d3 !important;}.k1441 {fill: #abd1d3 !important;}.k2582 {fill: #abd1d3 !important;}.k2417 {fill: #add2d4 !important;}.k1286 {fill: #abd1d3 !important;}.k2521 {fill: #add2d4 !important;}.k0115 {fill: #abd1d3 !important;}.k2182 {fill: #abd1d3 !important;}.k2581 {fill: #abd1d3 !important;}.k1499 {fill: #abd1d3 !important;}.k1883 {fill: #aad0d2 !important;}.k0186 {fill: #aad0d2 !important;}.k2184 {fill: #aad0d2 !important;}.k1438 {fill: #add2d4 !important;}.k1082 {fill: #aad0d2 !important;}.k1081 {fill: #aad0d2 !important;}.k2303 {fill: #add2d4 !important;}.k2280 {fill: #aad0d2 !important;}.k2510 {fill: #add2d4 !important;}.k1402 {fill: #aad0d2 !important;}.k0117 {fill: #aad0d2 !important;}.k1489 {fill: #aad0d2 !important;}.k0683 {fill: #aad0d2 !important;}.k2021 {fill: #add2d4 !important;}.k0682 {fill: #aad0d2 !important;}.k1292 {fill: #aad0d2 !important;}.k2181 {fill: #aad0d2 !important;}.k1285 {fill: #aad0d2 !important;}.k0139 {fill: #aad0d2 !important;}.k1401 {fill: #aad0d2 !important;}.k1487 {fill: #aad0d2 !important;}.k2034 {fill: #add2d4 !important;}.k0883 {fill: #aad0d2 !important;}.k0486 {fill: #aad0d2 !important;}.k1494 {fill: #aad0d2 !important;}.k1482 {fill: #aad0d2 !important;}.k1814 {fill: #add2d4 !important;}.k2401 {fill: #add2d4 !important;}.k0120 {fill: #aad0d2 !important;}.k2518 {fill: #add2d4 !important;}.k2305 {fill: #add2d4 !important;}.k2460 {fill: #add2d4 !important;}.k2505 {fill: #add2d4 !important;}.k0483 {fill: #aad0d2 !important;}.k1863 {fill: #add2d4 !important;}.k2409 {fill: #add2d4 !important;}.k0162 {fill: #aad0d2 !important;}.k1446 {fill: #add2d4 !important;}.k2404 {fill: #add2d4 !important;}.k1287 {fill: #aad0d2 !important;}.k0509 {fill: #add2d4 !important;}.k0138 {fill: #aad0d2 !important;}.k2284 {fill: #aad0d2 !important;}.k1444 {fill: #add2d4 !important;}.k0192 {fill: #aad0d2 !important;}.k1439 {fill: #add2d4 !important;}.k1763 {fill: #add2d4 !important;}.k0560 {fill: #add2d4 !important;}.k1382 {fill: #aad0d2 !important;}.k2026 {fill: #add2d4 !important;}.k1447 {fill: #add2d4 !important;}.k2080 {fill: #aad0d2 !important;}.k2326 {fill: #add2d4 !important;}.k1904 {fill: #add2d4 !important;}.k0187 {fill: #add2d4 !important;}.k1443 {fill: #add2d4 !important;}.k2421 {fill: #add2d4 !important;}.k2462 {fill: #add2d4 !important;}.k0642 {fill: #add2d4 !important;}.k0584 {fill: #add2d4 !important;}.k1445 {fill: #add2d4 !important;}.k0583 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0160 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2039 {fill: #add2d4 !important;}.k1383 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0381 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0604 {fill: #add2d4 !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #7db7bb !important;}.k1282 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2560 {fill: #add2d4 !important;}.k0980 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2101 {fill: #add2d4 !important;}.k1293 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0563 {fill: #add2d4 !important;}.k1485 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2081 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1884 {fill: #add2d4 !important;}.k0834 {fill: #add2d4 !important;}.k1860 {fill: #add2d4 !important;}.k1715 {fill: #add2d4 !important;}.k1496 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1080 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1864 {fill: #add2d4 !important;}.k0513 {fill: #add2d4 !important;}.k1488 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0114 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1384 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1407 {fill: #add2d4 !important;}.k1960 {fill: #add2d4 !important;}.k1481 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0760 {fill: #add2d4 !important;}.k0821 {fill: #add2d4 !important;}.k2482 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1962 {fill: #add2d4 !important;}.k0183 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2260 {fill: #add2d4 !important;}.k2121 {fill: #add2d4 !important;}.k1764 {fill: #add2d4 !important;}.k2061 {fill: #add2d4 !important;}.k2380 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1765 {fill: #add2d4 !important;}.k2309 {fill: #add2d4 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k2031 {fill: #add2d4 !important;}.k2132 {fill: #add2d4 !important;}.k0617 {fill: #add2d4 !important;}.k0188 {fill: #a6ced0 !important;}.k0140 {fill: #add2d4 !important;}.k1882 {fill: #add2d4 !important;}.k1473 {fill: #add2d4 !important;}.k2104 {fill: #add2d4 !important;}.k0480 {fill: #a6ced0 !important;}.k1427 {fill: #add2d4 !important;}.k0561 {fill: #add2d4 !important;}.k1497 {fill: #add2d4 !important;}.k1461 {fill: #add2d4 !important;}.k1730 {fill: #add2d4 !important;}.k1460 {fill: #add2d4 !important;}.k1783 {fill: #add2d4 !important;}.k2313 {fill: #add2d4 !important;}.k0761 {fill: #add2d4 !important;}.k0880 {fill: #a6ced0 !important;}.k2580 {fill: #a6ced0 !important;}.k0191 {fill: #a6ced0 !important;}.k2361 {fill: #add2d4 !important;}.k1471 {fill: #add2d4 !important;}.k0182 {fill: #a6ced0 !important;}.k1737 {fill: #add2d4 !important;}.k1780 {fill: #a6ced0 !important;}.k1480 {fill: #63a9ad !important;}.k1472 {fill: #add2d4 !important;}.k0163 {fill: #a6ced0 !important;}.k1466 {fill: #add2d4 !important;}.k1452 {fill: #add2d4 !important;}.k0862 {fill: #add2d4 !important;}.k1435 {fill: #add2d4 !important;}.k2082 {fill: #add2d4 !important;}.k1430 {fill: #add2d4 !important;}.k1442 {fill: #add2d4 !important;}.k1275 {fill: #add2d4 !important;}.k0123 {fill: #a4cdcf !important;}.k1782 {fill: #add2d4 !important;}.k0840 {fill: #add2d4 !important;}
.k1421 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1766 {fill: #85bcbf !important;}.k0780 {fill: #6aadb1 !important;}.k0885 {fill: #72b1b5 !important;}.k2023 {fill: #6daeb3 !important;}.k1315 {fill: #6daeb3 !important;}.k0684 {fill: #77b4b8 !important;}.k1290 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0582 {fill: #89bec1 !important;}.k2029 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1484 {fill: #83bbbe !important;}.k1419 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2281 {fill: #61a8ac !important;}.k0461 {fill: #70b0b4 !important;}.k1862 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0428 {fill: #55a1a6 !important;}.k1465 {fill: #68acb0 !important;}.k1462 {fill: #80b9bd !important;}.k0331 {fill: #80b9bd !important;}.k2321 {fill: #74b2b6 !important;}.k1257 {fill: #63a9ad !important;}.k0319 {fill: #58a3a8 !important;}.k1907 {fill: #5ca5aa !important;}.k2481 {fill: #6fafb4 !important;}.k2480 {fill: #77b4b8 !important;}.k0767 {fill: #58a3a8 !important;}.k0488 {fill: #7db7bb !important;}.k0184 {fill: #40969b !important;}.k0665 {fill: #7db7bb !important;}.k2583 {fill: #4a9ba1 !important;}.k1486 {fill: #72b1b5 !important;}.k0861 {fill: #70b0b4 !important;}.k0481 {fill: #68acb0 !important;}.k1498 {fill: #6daeb3 !important;}.k1490 {fill: #61a8ac !important;}.k0136 {fill: #4e9da2 !important;}.k0126 {fill: #5ca5aa !important;}.k1272 {fill: #66abaf !important;}.k1060 {fill: #6aadb1 !important;}.k1380 {fill: #519fa4 !important;}.k1984 {fill: #70b0b4 !important;}.k1281 {fill: #68acb0 !important;}.k2180 {fill: #4c9ca2 !important;}.k2083 {fill: #77b4b8 !important;}.k2422 {fill: #97c6c8 !important;}.k1492 {fill: #5fa7ab !important;}.k0127 {fill: #40969b !important;}.k1278 {fill: #77b4b8 !important;}.k0765 {fill: #82babd !important;}.k1273 {fill: #64aaae !important;}.k1214 {fill: #6daeb3 !important;}.k0181 {fill: #45989e !important;}.k1266 {fill: #74b2b6 !important;}.k1256 {fill: #6baeb2 !important;}.k0763 {fill: #58a3a8 !important;}.k0884 {fill: #6fafb4 !important;}.k0680 {fill: #68acb0 !important;}.k0330 {fill: #85bcbf !important;}.k2161 {fill: #7eb8bc !important;}.k0128 {fill: #77b4b8 !important;}.k1784 {fill: #93c4c6 !important;}.k1270 {fill: #5fa7ab !important;}.k2262 {fill: #77b4b8 !important;}.k1264 {fill: #74b2b6 !important;}.k1291 {fill: #7db7bb !important;}.k1861 {fill: #6fafb4 !important;}.k1982 {fill: #5aa4a9 !important;}.k2514 {fill: #6baeb2 !important;}.k2062 {fill: #82babd !important;}.k0512 {fill: #a3cccf !important;}.k1267 {fill: #72b1b5 !important;}.k2523 {fill: #72b1b5 !important;}.k0484 {fill: #379197 !important;}.k1263 {fill: #87bdc0 !important;}.k0860 {fill: #57a2a7 !important;}.k2506 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2425 {fill: #87bdc0 !important;}.k1785 {fill: #5fa7ab !important;}.k2584 {fill: #83bbbe !important;}.k0764 {fill: #7bb6ba !important;}.k1470 {fill: #64aaae !important;}.k0382 {fill: #80b9bd !important;}.k1260 {fill: #61a8ac !important;}.k2403 {fill: #83bbbe !important;}.k2283 {fill: #6fafb4 !important;}.k0580 {fill: #63a9ad !important;}.k1262 {fill: #85bcbf !important;}.k1961 {fill: #63a9ad !important;}.k1265 {fill: #70b0b4 !important;}.k1083 {fill: #64aaae !important;}.k1277 {fill: #5da6ab !important;}.k2085 {fill: #87bdc0 !important;}.k0881 {fill: #70b0b4 !important;}.k1491 {fill: #82babd !important;}.k2282 {fill: #63a9ad !important;}.k0581 {fill: #47999f !important;}.k1885 {fill: #79b5b9 !important;}.k0562 {fill: #72b1b5 !important;}.k1495 {fill: #63a9ad !important;}.k0125 {fill: #89bec1 !important;}.k1230 {fill: #83bbbe !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1284 {fill: #85bcbf !important;}.k0482 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1881 {fill: #72b1b5 !important;}.k1493 {fill: #7bb6ba !important;}.k1880 {fill: #4a9ba1 !important;}.k2084 {fill: #72b1b5 !important;}.k1276 {fill: #58a3a8 !important;}.k1980 {fill: #499aa0 !important;}.k2418 {fill: #87bdc0 !important;}.k0305 {fill: #70b0b4 !important;}.k0687 {fill: #5ca5aa !important;}.k1233 {fill: #93c4c6 !important;}.k1415 {fill: #7eb8bc !important;}.k1283 {fill: #3d9499 !important;}.k1381 {fill: #79b5b9 !important;}.k0686 {fill: #519fa4 !important;}.k2463 {fill: #7bb6ba !important;}.k0360 {fill: #5fa7ab !important;}.k1781 {fill: #6aadb1 !important;}.k0882 {fill: #74b2b6 !important;}.k1440 {fill: #82babd !important;}.k1261 {fill: #82babd !important;}.k1760 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2513 {fill: #7db7bb !important;}.k0380 {fill: #64aaae !important;}.k1762 {fill: #87bdc0 !important;}.k1463 {fill: #83bbbe !important;}.k1231 {fill: #499aa0 !important;}.k0781 {fill: #70b0b4 !important;}.k0685 {fill: #6daeb3 !important;}.k1981 {fill: #58a3a8 !important;}.k0662 {fill: #6fafb4 !important;}.k0586 {fill: #6baeb2 !important;}.k2183 {fill: #63a9ad !important;}.k1983 {fill: #5fa7ab !important;}.k1441 {fill: #8abfc2 !important;}.k2582 {fill: #66abaf !important;}.k2417 {fill: #83bbbe !important;}.k1286 {fill: #70b0b4 !important;}.k2521 {fill: #9ac7ca !important;}.k0115 {fill: #77b4b8 !important;}.k2182 {fill: #53a0a5 !important;}.k2581 {fill: #85bcbf !important;}.k1499 {fill: #6fafb4 !important;}.k1883 {fill: #61a8ac !important;}.k0186 {fill: #89bec1 !important;}.k2184 {fill: #76b3b7 !important;}.k1438 {fill: #82babd !important;}.k1082 {fill: #61a8ac !important;}.k1081 {fill: #57a2a7 !important;}.k2303 {fill: #8abfc2 !important;}.k2280 {fill: #40969b !important;}.k2510 {fill: #83bbbe !important;}.k1402 {fill: #76b3b7 !important;}.k0117 {fill: #85bcbf !important;}.k1489 {fill: #79b5b9 !important;}.k0683 {fill: #66abaf !important;}.k2021 {fill: #98c6c9 !important;}.k0682 {fill: #5ca5aa !important;}.k1292 {fill: #7bb6ba !important;}.k2181 {fill: #6fafb4 !important;}.k1285 {fill: #63a9ad !important;}.k0139 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1401 {fill: #6fafb4 !important;}.k1487 {fill: #6fafb4 !important;}.k2034 {fill: #97c6c8 !important;}.k0883 {fill: #64aaae !important;}.k0486 {fill: #6baeb2 !important;}.k1494 {fill: #6fafb4 !important;}.k1482 {fill: #7eb8bc !important;}.k1814 {fill: #a1cbce !important;}.k2401 {fill: #97c6c8 !important;}.k0120 {fill: #77b4b8 !important;}.k2518 {fill: #6aadb1 !important;}.k2305 {fill: #8abfc2 !important;}.k2460 {fill: #9fcacd !important;}.k2505 {fill: #89bec1 !important;}.k0483 {fill: #519fa4 !important;}.k1863 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2409 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0162 {fill: #47999f !important;}.k1446 {fill: #90c2c5 !important;}.k2404 {fill: #7db7bb !important;}.k1287 {fill: #6fafb4 !important;}.k0509 {fill: #7bb6ba !important;}.k0138 {fill: #74b2b6 !important;}.k2284 {fill: #7eb8bc !important;}.k1444 {fill: #7eb8bc !important;}.k0192 {fill: #369096 !important;}.k1439 {fill: #85bcbf !important;}.k1763 {fill: #a4cdcf !important;}.k0560 {fill: #79b5b9 !important;}.k1382 {fill: #6aadb1 !important;}.k2026 {fill: #9fcacd !important;}.k1447 {fill: #70b0b4 !important;}.k2080 {fill: #7db7bb !important;}.k2326 {fill: #87bdc0 !important;}.k1904 {fill: #5ca5aa !important;}.k0187 {fill: #a3cccf !important;}.k1443 {fill: #9ac7ca !important;}.k2421 {fill: #74b2b6 !important;}.k2462 {fill: #7bb6ba !important;}.k0642 {fill: #89bec1 !important;}.k0584 {fill: #87bdc0 !important;}.k1445 {fill: #70b0b4 !important;}.k0583 {fill: #53a0a5 !important;}.k0160 {fill: #87bdc0 !important;}.k2039 {fill: #80b9bd !important;}.k1383 {fill: #7eb8bc !important;}.k0381 {fill: #5da6ab !important;}.k0604 {fill: #7eb8bc !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #328e94 !important;}.k1282 {fill: #55a1a6 !important;}.k2560 {fill: #83bbbe !important;}.k0980 {fill: #6fafb4 !important;}.k2101 {fill: #68acb0 !important;}.k1293 {fill: #5da6ab !important;}.k0563 {fill: #80b9bd !important;}.k1485 {fill: #66abaf !important;}.k2081 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1884 {fill: #95c5c7 !important;}.k0834 {fill: #77b4b8 !important;}.k1860 {fill: #5fa7ab !important;}.k1715 {fill: #9cc8cb !important;}.k1496 {fill: #64aaae !important;}.k1080 {fill: #70b0b4 !important;}.k1864 {fill: #43979d !important;}.k0513 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1488 {fill: #63a9ad !important;}.k0114 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1384 {fill: #83bbbe !important;}.k1407 {fill: #9cc8cb !important;}.k1960 {fill: #83bbbe !important;}.k1481 {fill: #70b0b4 !important;}.k0760 {fill: #87bdc0 !important;}.k0821 {fill: #57a2a7 !important;}.k2482 {fill: #76b3b7 !important;}.k1962 {fill: #57a2a7 !important;}.k0183 {fill: #53a0a5 !important;}.k2260 {fill: #80b9bd !important;}.k2121 {fill: #91c3c6 !important;}.k1764 {fill: #80b9bd !important;}.k2061 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2380 {fill: #5fa7ab !important;}.k1765 {fill: #85bcbf !important;}.k2309 {fill: #9fcacd !important;}.k0643 {fill: #95c5c7 !important;}.k2031 {fill: #8abfc2 !important;}.k2132 {fill: #7eb8bc !important;}.k0617 {fill: #7db7bb !important;}.k0188 {fill: #5ca5aa !important;}.k0140 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1882 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1473 {fill: #79b5b9 !important;}.k2104 {fill: #7bb6ba !important;}.k0480 {fill: #45989e !important;}.k1427 {fill: #76b3b7 !important;}.k0561 {fill: #89bec1 !important;}.k1497 {fill: #77b4b8 !important;}.k1461 {fill: #76b3b7 !important;}.k1730 {fill: #6baeb2 !important;}.k1460 {fill: #72b1b5 !important;}.k1783 {fill: #83bbbe !important;}.k2313 {fill: #82babd !important;}.k0761 {fill: #68acb0 !important;}.k0880 {fill: #58a3a8 !important;}.k2580 {fill: #61a8ac !important;}.k0191 {fill: #28888f !important;}.k2361 {fill: #79b5b9 !important;}.k1471 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0182 {fill: #7eb8bc !important;}.k1737 {fill: #82babd !important;}.k1780 {fill: #74b2b6 !important;}.k1480 {fill: #3d9499 !important;}.k1472 {fill: #80b9bd !important;}.k0163 {fill: #5ca5aa !important;}.k1466 {fill: #70b0b4 !important;}.k1452 {fill: #83bbbe !important;}.k0862 {fill: #6daeb3 !important;}.k1435 {fill: #87bdc0 !important;}.k2082 {fill: #7bb6ba !important;}.k1430 {fill: #74b2b6 !important;}.k1442 {fill: #82babd !important;}.k1275 {fill: #4e9da2 !important;}.k0123 {fill: #5fa7ab !important;}.k1782 {fill: #70b0b4 !important;}.k0840 {fill: #91c3c6 !important;}

Bortfall i kommunstatistiken

Eftersom det i vissa fall saknas uppgift om brottsplats finns det ett bortfall i kommunstatistiken. När man gör jämförelser över tid är det viktigt att komma ihåg att bortfallet kan variera i storlek från år till år. Andelen brott som saknar uppgift om brottsplats varierar även i hög utsträckning beroende på brottstyp. Bedrägeribrott är den brottstyp som har i särklass störst andel bortfall.

Sidan senast uppdaterad:

Statistikrapporter

Läs mer