Publikationer och informationsmaterial

Materialet vänder sig främst till dig som arbetar lokalt med brottsförebyggande arbete.

Rapporter om brottsförebyggande arbete

Tidigare årsrapporter

Metodstöd

Näringslivet

Trygghetsvandringar

Grannsamverkan

Material på olika språk

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Brå har översatt material om metoderna till ett flertal språk. Med ett översatt material kan fler medborgare nås och engagera sig i att skapa en tryggare miljö i deras bostadsområde.

Samverkan

Samverka för att förebygga återfall i brott

Utvecklingsseminariet Samverka för att förebygga återfall i brott är en kombinerad utbildnings- och arbets­dag för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer, personer som tillsammans kan mot­verka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd. Brå har tagit fram ett arrangörsmaterial som om­fattar en handledning till dig som projektledare, samt allt material du behöver för att tillsammans med en arbets­grupp kunna genomföra ett utvecklings­seminarium.