2020

Under 2020 har sammanlagt tretton ansökningar beviljats 4,25 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.

Följande ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljningar:

Lessebo kommun

Lessebo kommun har beviljats 250 000 kr för Utvärdering av Lessebo kommuns satsning ”Aktivt lov”.

Linköpings kommun

Linköpings kommun har beviljats 400 000 kr för Uppföljning social insatsgrupp Linköping.

Trollhättans stad

Trollhättans stad har beviljats 350 000 kr för Utvärdering av TUTI (tidig upptäckt – tidig uppsats).

Polismyndigheten Region Väst

Polismyndigheten region väst har beviljats 400 000 kr för Processutvärdering av Trygg Restad Gård – ett samverkansprojekt.

Region Skåne

Region Skåne har beviljats 400 000 kr för Utvärdering av implementering – regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer. ’

Kramfors kommun

Kramfors kommun har beviljats 250 000 kr för Utvärdering av Kramfors kommuns brottspreventiva samverkan.

Fastighetsägare BID Sofielund

Fastighetsägare BID Sofielund har beviljats 400 000 kr för utvärdering av Trygghetscertifiering av flerfamiljsbostäder: en effektutvärdering.

Kulturförvaltningen Stockholms stad

Kulturförvaltningen Stockholms stad har beviljats 400 000 kr för att utvärdera Att främja trygghet i bibliotekens miljö: en utvärdering av Högdalens miljö.

Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen Jämtlands län har beviljats 100 000 kr för att utvärdera Samrådsyttranden som en brottsförebyggande insats. Uppföljning av länsstyrelserna Jämtlands län och Hallands läns samrådsyttranden med trygghetsskapande och brottsförebyggande råd på detalj-och översiktsplaner under åren 2017–2021.

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun har beviljats 250 000 kr för att utvärdera Fysiska insatser för att minska otryggheten vid Kulturhuset i Kungsbacka kommun.

Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge har beviljats 400 000 kr för att utvärdera Tryggare skola – uppföljning av projektets första år.

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad har beviljats 400 000 kr för att utvärdera SafeGrowth.

Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva har beviljats 250 000 kr för att utvärdera Digitala bomlås i Järva.


Tidigare stöd