Det brottsförebyggande arbetet i din kommun

Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit fram kommunspecifik återkoppling, där du får en översiktlig lägesbild av kommunens brottsförebyggande arbete i relation till lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, innan den trädde i kraft.

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft sommaren 2023. I den kommunspecifika återkopplingen från Brå kan du ta del av hur din kommun låg till i ert kunskapsbaserade brottsförebyggande arbete under våren 2023, innan lagen trädde i kraft.

Rapporten beskriver vilka delar av lagens uppgifter som respektive kommun helt eller delvis hade uppfyllt under våren 2023 och och syftet är att rapporten ska vara en hjälp för er i utvecklingen av ert brottsförebyggande arbete. Brå och länsstyrelserna erbjuder stöd till kommuner för att arbeta vidare.

Hitta kommun

Sök bland utvärderingarna

Tecknade tjänstepersoner som sitter vid ett skrivbord med pratbubbla med texten "Lagen i våra händer" ovanför sig.

Brås operativa stöd

Brå ger behovsanpassat och praktiknära stöd om brottsförebyggande arbete till Sveriges kommuner. Hör av dig till oss med frågor kring lagen, brottsförebyggande arbete och vilka stödinsatser vi kan bidra med.