2023

Under 2023 har 17 ansökningar sammanlagt beviljats ungefär 8,68 miljoner kronor för utvärderingar och uppföljningar.

Följande ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljningar:

Stockholms stad

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning i Stockholms stad har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Intensivteamet.

Östra Göinge

Östra Göinge har beviljats 381 000 kronor för Uppföljning av Östra Göinges brottsförebyggande arbete.

Polismyndigheten

Polismyndigheten, polisregion Stockholm, har beviljats 750 000 kronor för utvärdering av Rätt Kurva.

Österåkers kommun

Österåkers kommun har beviljats 750 000 kronor för utvärderingen Har droger försvunnit eller flyttat runt hörnet? En utvärdering av 'Stoppa droghandeln'.

Karlstads Bostad AB

Karlstads Bostad AB har beviljats 300 000 kronor för utvärdering av Behovsstyrd belysning utifrån inrapportering av brott och otrygghet.

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Sommargata som brottsförebyggande insats - fallstudie Östergatan i Trelleborg.

Katrineholms kommun

Katrineholms kommun har beviljats 400 000 kronor för utvärderingenTrygghetsvärdars brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt.

Borlänge kommun

Borlänge kommun har beviljats 400 000 kronor för Effektutvärdering av Trevligt hus.

Trollhättans stad

Trollhättans stad har beviljats 728 297 kronor för att utvärdera Tidigt brottsförebyggande föräldraskapsstöd.

Ovanåkers kommun

Ovanåkers kommun har beviljats 400 000 kronor för att utvärdera Betydelsen av professionella trygghetsvandrare i glesbygd.

Titania

Titania har beviljats 400 000 kronor för att utvärdera Nyproduktion för ökad trygghet och minskad brottslighet i utsatta områden.

AB Stångåstaden

AB Stångåstaden har beviljats 400 000 kronor för att utvärdera CPTED-modellen som arbetssätt - kan ett fastighetsbolags trygghetsvärdar skapa effekt över tid?

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har beviljats 750 000 kronor för utvärdering av Tillsammans mot illegala försändelser.

IOGT-NTO

IOGT-NTO har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering av föräldrastödsprogrammet IOGT-NTO Föräldrar tillsammans 2.0 Malmö.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har beviljats 668 000 kronor för Utvärdering av svenska sexualbrottsprogram för kvinnor.

Trollhättans stad

Trollhättans stad har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering av trygghetsronder.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har beviljats 750 000 kronor för att utvärdera Idrotten som brottsförebyggande medel i särskilt utsatta områden.

Tidigare stöd