2021

Under 2021 har sammanlagt tolv ansökningar sammanlagt beviljats ungefär 3,6 miljoner kronor för utvärderingar och uppföljningar.

Följande ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljningar:

Karlskrona kommun

Karlskrona kommun har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Motorburen ungdom i Karlskrona

Farsta centrum HB

Farsta centrum HB har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Uppföljning av brottspreventiva insatser i Farsta stadsdelscentrum

Manscentrum Södertörn

Manscentrum Södertörn har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Effekterna av stödinsatser för våldsutövare

Norsjö kommun

Norsjö kommun har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Kapabla väktare i Norsjö kommun

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Child check, en metod för vårdpersonal att upptäcka barn som far illa

Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen har beviljats 117 000 kronor för utvärdering av Utvärdering av brottsförebyggande insatser på Söder i Helsingborgs stad

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering av nattvandring Kalmar län

Malmö stad

Malmö stad har beviljats 384 193 kronor för utvärdering av Trygga barnet. Tidiga insatser för barn som kan hamna i kriminalitet

Gävle kommun

Gävle kommun har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering och uppföljning av Shanazi hjältar i Gävle

Svenska bostäder

Svenska bostäder har beviljats 250 000 kronor för Effektutvärdering av trygga trappan som brottsförebyggande projekt

Flamman Malmö

Flamman Malmö har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Individuella och strukturella resultat av projektet Unga mot extremism – Skåne och Blekinge

Eidar

Eidar har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Renoveringar som brottsförebyggande och trygghetsskapande metod?

Tidigare stöd