Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2023

 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM(2023) 402 Pdf, 187 kB.
2023-09-22
Dnr 0414/22
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37) Pdf, 158 kB.
2023-09-20
Dnr 0228/22
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32) Pdf, 138 kB.
2023-09-20
Dnr 0251/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp (SOU 2023.17) Pdf, 477 kB.
2023-09-09
Dnr 0229/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sekretess vid självständigt förverkande av brottsvinster Pdf, 135 kB.

2023-09-05
Dnr: 0276/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen (Ds 2023:13) Pdf, 136 kB.

2023-06-26
Dnr: 0193/23
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ds 2023:10) Pdf, 96 kB.

2023-06-26
Dnr: 0162/23
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64) Pdf, 506 kB.

2023-06-26
Dnr: 0156/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten (Ds 2023:11) Pdf, 140 kB.

2023-06-22
Dnr: 0186/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1) Pdf, 581 kB.

2023-06-19
Dnr: 0089/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Förslag till ändringar i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott Pdf, 581 kB.

2023-05-29
Dnr: 0185/23
Departement/myndighet: Åklagarmyndigheten

 

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål (Ju2023/00194) Pdf, 581 kB.

2023-03-23
Dnr: 0048/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Långsiktig reglering av forskningsdatabaser Pdf, 137 kB.

2023-03-16
Dnr: 0515/22
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Fler veckor med omställningsstudiestöd (Ds 2022:29) Pdf, 132 kB.

2023-03-15
Dnr: 0114/23
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

Sidan senast uppdaterad: