Använda material från Brå

Ange Brå som källa då du citerar våra rapporter eller återger diagram och figurer. Brås logotyp är symbol för myndigheten och inte för brottsförebyggande arbete generellt.

Vid citat eller användande av tabeller, figurer och diagram ska källan Brå anges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Brås logotyp får endast användas när detta är godkänt av myndigheten.

Får jag använda Brås logga till vårt lokala brottsförebyggande råd?

Nej. Logotypen används i regel endast i Brås eget material, när myndigheten står som avsändare eller i samarbete med andra aktörer.

Kontakta gärna Brå, via kommunikationsenheten@bra.se, om du har frågor.

Sidan senast uppdaterad:

Data från Brå

Den statistik som Brå löpande producerar och publicerar får vidareutnyttjas fritt.

Läs mer om användningsvillkor för data från Brå