Skapa din egen tabell (NTU)

Det här är ett verktyg för att presentera resultat från NTU från och med år 2017. Genom verktyget kan du ta fram siffror ända ner till lokalpolisområdes­nivå samt fördelat på olika grupper i befolkningen.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) har genomförts årligen sedan 2006 och mäter svenska befolkningens utsatthet för brott och upplevda trygghet samt dess förtroende för och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Från och med NTU 2017 genomförs undersökningen med hjälp av webb- och postenkäter och bygger på ett urval på 200 000 personer i åldrarna 16-84 år. I det här verktyget kan du själv ta fram tabeller med resultaten från åren 2017-2023. Resultaten presenteras i viktade procentandelar. Information om hur många som svarat inom respektive grupp och geografiskt område går att ladda ner nedan.

OBS! Verktyget fungerar med begränsad funktionalitet i mobiler och andra enheter med mindre skärm. Vi arbetar på att förbättra det men rekommenderar tills vidare att du använder en större bildskärm.

 

Din ändring innebär att ditt urval kommer att nollställas. Om du fortsätter kommer du att få göra om samtliga dina val. Vill du fortsätta?


I analyserna av NTU används ett viktningsförfarande som tar hänsyn till överrepresentationer och underrepresentationer i urvalet och även korrigerar för bortfallet, så att resultaten ska bli så representativa som möjligt för den vuxna befolkningen (16—84 år).


Det har tyvärr uppstått ett fel. Försök gärna igen.


Kön

Män

Kvinnor

 

Högsta utbildningsnivå

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

 

Svenskfödda/Utländsk bakgrund

Minst en svenskfödd förälder

Båda föräldrarna utrikesfödda

Utrikesfödda

Ålder

4 kategorier

16—24 år

25—44 år

45—64 år

65—84 år

 

8 kategorier

16—19 år

20—24 år

25—34 år

35—44 år

45—54 år

55—64 år

65—74 år

75—84 år

Familjetyp:

Sammanboende

- med barn

- utan barn

Ensamstående

- med barn

- utan barn

 

Bostadstyp

Småhus

Flerfamiljshus


Resultat från NTU kan redovisas utifrån antingen hela landet och de sju polisregionerna eller för de sju polisregionerna, polisområde och lokalpolisområde. Beroende på vilket val du gör kommer du kunna få resultatet redovisat på olika grupper i befolkningen.