Förebyggande metoder

Här har vi samlat information om olika sorters metodstöd och om hur man kan göra för att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat. För att kunna göra förhandsbedömningar och uppföljningar krävs att man har kunskap om de problem som ska åtgärdas.

Arbeta systematiskt

Med systematiskt och kunskapsbaserat arbete kan åtgärderna mer effektivt riktas mot brottsproblemen. 

Publikation

Nu finns en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Boken beskriver i fem steg hur samverkan utifrån en gemensam lägesbild kan gå till. Arbetssättet som beskrivs i boken är detsamma som att arbeta problemorienterat eller kunskapsbaserat. I boken beskrivs även grunderna för arbetet med medborgarlöften.

Trygghetsvärdar i Vivalla

Publikation

Orsaksanalys – ett viktigt steg i samverkan

Detta är en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker. Att ta fram en orsaksanalys är en viktig del i samverkansarbetet inom ramen för det lokala kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.