Förebyggande metoder

Här har vi samlat information om olika sorters metodstöd och om hur man kan göra för att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat. För att kunna göra förhandsbedömningar och uppföljningar krävs att man har kunskap om de problem som ska åtgärdas.

Ta fram en orsaksanalys

Orsaksanalysen är en viktig del i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

Arbetssätt

Nu finns boken om att samverka i lokalt brottsförebyggande arbete på ett kunskapsbaserat sätt som en lätttillgänglig version på webben. Boken har utgjort ett praktiskt stöd för polis, kommun och andra brottsförebyggande aktörer ända sedan den första utgåvan publicerades 2011. I webbversionen hittar du filmer, mallar och andra verktyg som underlättar i arbetet med samverkan.

arbeta kunskapsbaserat

Med kunskap som metod

Med systematiskt och kunskapsbaserat arbete kan åtgärderna mer effektivt riktas mot brottsproblemen. Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete:

  • Grundar sig på kunskap om brottsproblemets omfattning, struktur och utveckling.
  • Utgår från analys av möjliga bakomliggande orsaker till brottsproblemet.
  • Är riktat mot orsakerna till brottproblemet.
  • Består av insatser som är, så långt det går, beprövade eller utvärderade.
  • Är återkommande reviderat utifrån uppföljning eller utvärdering.