ECPA 2009: Barn och unga

Här kan du läsa om 2009 års vinnare i ECPA-finalen samt den svenska deltävlingen. Temat för tävlingen detta år var Barn och ungas brottslighet och utsatthet.

ECPA 2009 gick till det finska anti-mobbningsprogrammet KiVa. Programmet har utvecklats under lång tid, bygger på forskning och har både direkta effekter i form av minskad mobbning och mer långsiktiga effekter i form av säkrare skolklimat som är allmänt brottsförebyggande.

Alla elever bär ett ansvar

Utvärderingen visar att KiVa-programmet är effektivt för att minska olika typer av skolmobbning. Programmet har bidragit till en större förståelse för hur bland annat gruppmekanismer kan användas för att förstärka stödet för den mobbade och minska mobbarens motivation att mobba. Det handlar i grund och botten om att alla elever bär ansvar för det gemensamma välbefinnandet. Om den mobbades skolkamrater är en del av problemet, så kan de också bli en del av lösningen.

KiVa är inget tidsbestämt projekt utan ett permanent inslag i skolans brottsförebyggande arbete. Intresset för KiVa har varit stort bland många skolor. Omkring 50 procent av skolorna  i Finland har implementerat programmet och det är utprovat på omkring 300 000 elever. Programmet bidrar till ett skolklimat som utmärks av större vänlighet — KiVa — och färre barn och ungdomar som mobbar och blir mobbade.

Inom KiVa-programmet har man använt sig av nya metoder, bland annat modernt webbaserat utbildningsmaterial och ett dataspel som finns i olika versioner för olika årskurser.

De svenska bidragen i ECPA 2009 Pdf, 953 kB.

Svenska vinnaren

Projektet MUMIN, ett samarbete mellan polisen, sjukvården och
socialtjänsten i Stockholm, vann den svenska uttagningen i ECPA 2009.

Kortare utredningstider och att ungdomar har accepterat kontraktsvård istället för straff är två exempel på projektets resultat.

MUMIN är ett samarbete mellan polis, sjukvård och socialtjänst som innebär att unga vid polisingripande körs till Maria Ungdoms lokaler där samtal och behandlingskontrakt erbjuds direkt i anslutning till gripandet. I arbetet har man urskiljt en ny grupp kriminella ungdomar med tungt missbruk och fått många av dem att acceptera vård.

Sidan senast uppdaterad: