Kriminalstatistik

På den här sidan presenteras ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Denna statistik som Brå ansvarar för har samlingsnamnet kriminalstatistik.

I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet. Läs mer om statistiken

I statistiken över handlagda brottsmisstankar redovisas brottsmisstankar gällande personer som varit minst skäligen misstänkta för brott och där ett beslut för brottsmisstanken fattas under redovisningsåret som innebär att handläggningen av brottsmisstanken är avslutad.

I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de personer som befunnits skyldiga till brott genom lagföringsbeslut med fällande dom i tingsrätt, strafförelägganden eller åtalsunderlåtelser.

I statistiken över kriminalvården redovisas uppgifter om de personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt, övervakade inom kriminalvårdens frivårdsorganisation eller intagna i häkte.

I statistiken över återfall i brott redovisas antalet och andelen personer som återfallit i brott inom 1, 2 och 3 år.

Om kriminalstatistiken

På den här sidan presenteras ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Officiell statistik är sådan statistik som regleras i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Rättsstatistiken delas in i produkterna anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott. Dessa produkter som Brå ansvarar för har samlingsnamnet kriminalstatistik. Inom rättsstatistiken redovisas även statistik över domstolarnas verksamhet, denna produkt ansvarar Domstolsverket för att ta fram.

Kriminalstatistiken bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Vilka frågor ska den besvara, och vad har vi för nytta av den?

Om statistiken

Målsättningen är att statistiken ska publiceras så fort som möjligt. Men ibland måste Brå invänta vissa uppgifter. Det kan exempelvis ta fler månader innan uppgifter om dömda personer blir tillgängliga.

Tolka statistik

Det viktigaste att tänka på när man tolkar kriminalstatistiken är att bara den anmälda brottsligheten kommer med i statistiken.

Beställningar

Här kan du läsa om vad som gäller för att få ta del av uppgifter ur Brås register.

Bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?