Återkoppla till medborgarna

Kommunikation är en av grundbultarna i arbetssättet med medborgarlöften. Internt handlar det om att skapa motivation för arbetet och externt handlar det om att skapa förtroende för parterna.

Lika viktigt som att göra medborgarlöftena kända är det att kontinuerligt informera hur arbetet fortlöper och vilket resultat det ger, för att skapa engagemang och vilja att delta. Även om en åtgärd inte har genomförts, är det viktigt att kommunicera det och varför det inte har skett. För att nå ut till medborgarna med information kan man använda polisens och kommunens webbplats, Facebook eller andra sociala medier.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan