ECPA 2020: Parallella samhälls­strukturer

Lisa Pedersen, trygghetschef i Angered stadsdelsförvaltning och Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef tar emot priset från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lisa Pedersen, trygghetschef i Angered stadsdelsförvaltning och Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef tar emot priset från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Här kan du läsa om vinnaren i den europeiska tävlingen ECPA 2020 och ta del av de svenska bidragen. Temat för tävlingen detta år var Brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer.

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered blev årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA).

Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området. Priset delas ut 21 oktober av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

–Insatserna har på ett avancerat sätt utgått från flera kunskapsbaserade metoder för att motverka ett släktbaserat nätverks organiserade brottslighet i området. Resultatet har gett långsiktigt positiva effekter på såväl öppen som dold brottslighet, på trygghet i området, tillit till polisen, antalet redovisade ärenden till åklagare och för kommunens personal att stå emot otillåten påverkan, säger Kristina Svartz, generaldirektör på Brå.

Tävlingen har i år haft temat brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer, med särskilt fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet – ett tema som i år valts av Tyskland, som också arrangerar den europeiska, digitala, finalen.

I nordöstra Göteborg finns ett uppmärksammat släktbaserat nätverk med många brottsaktiva individer som har haft en stor negativ påverkan på samhället. Inom Insats TICKAN har strategin varit att använda alla brottsbekämpande myndigheters olika verktyg för att komma åt den dolda brottsligheten i lokalpolisområdet. I arbetet involverades bland andra skola, socialtjänsten, Kronofogden, Tullen, Skatteverket och Arbetsförmedlingen för att komma åt släktnätverket på alla fronter.

– Alla utredningar där nätverket varit inblandade prioriterades och handlades skyndsamt inom polisen, för att minska risken att vittnen och målsäganden skulle dra sig ur utredningarna. Insatsen har bland annat resulterat i över 40 fängelsedomar, men framförallt i ökad trygghet i området och högre tillit till Polisen, säger Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef i nordöstra Göteborg.

Kommunens projekt mot Otillåten påverkan har fokuserat på den påverkan som parallella samhällsstrukturer haft på personalen och på lokalsamhället i stadsdelen. Projektet har visat att problemet är mer omfattande än man tidigare trott.

– Flera åtgärder har satts in för att rusta personalen för att kunna stå emot och förebygga otillåten påverkan från parallella samhällsstrukturer, säger Lisa Pedersen, trygghetschef på stadsdelsförvaltningen i Angered.

Det långsiktiga målet är att främja demokratin genom att hindra påverkan på våra samhällssystem. Våra offentliga verksamheter behöver kunskap och verktyg på alla nivåer för att motverka organiserad brottslighet.

Övriga bidrag i svenska uttagningen till ECPA 2020

  • Att tänka med människor är ett bidrag från Metis Services AB, det kommunala bostadsbolaget i Köping (KBAB) och Resursgruppen i Nygård, som tillsammans arbetar för att motverka utanförskap, otrygghet och brottslighet. Önskade effekter är även ökad kunskap och förståelse för motpartens perspektiv.
  • I Helsingborg har staden och andra myndigheter sedan våren 2017 utökat sitt gemensamma arbete med Myndighetssamverkan - Lokalt samverkansråd (LSR), bland annat för att öka tryggheten och mot den organiserade brottsligheten. Syftet är att göra tillsyn av verksamheter som inte följer gällande lagstiftning och regelverk samt försvåra för verksamheter som inte konkurrerar på lika villkor. Samarbetet har varit effektivt och lett till nya kontaktvägar och förståelse för varandras arbete.
  • Samverkan på lokal nivå i Örebro är ett brett arbete. Man har inget projekt enbart riktat mot Brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer, med särskilt fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet, utan fångar upp det i de forum de har. De har använt metoden EST (Effektiv samordning för trygghet), Polismyndighetens metodstöd organiserad brottslighet, Brå:s fasmodell, Medborgarlöfte, Trygga föräldrar, Människan bakom uniformen och Våga bry dig.

European Crime Prevention Award (ECPA)

  • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom om god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.
  • Det vinnande bidraget belönas med 20 000 euro.

Sidan senast uppdaterad: