ECPA 2019: Narkotikabrottslighet

Foto: Martin Olson

Här kan du läsa om vinnaren i den europeiska tävlingen ECPA 2019 och ta del av de svenska bidragen. Temat för tävlingen detta år var Narkotikabrottslighet.

Det svenska bidraget Sofielundsarbetet blev vinnare i den europeiska finalen av European Crime Prevention Award (ECPA) 2019.

Läs mer

Om vinnaren

Vinnare av den svenska deltävlingen i ECPA 2019 är Sofielundsarbetet. Sofielundsarbetet är en samverkan mellan Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö universitet, Polisområde Malmö samt Malmö stad.

Juryns motivering

Arbetet i Sofielund har vänt en negativ utveckling i området, som haft stora problem med både tung kriminalitet, framförallt öppen droghandel, och mindre brott som klotter och skadegörelse, vilket skapat stor otrygghet. De svåra problemen har lösts genom att den kollektiva förmågan har stärkts bland de som bor och verkar i området. Ett brett spektrum av insatser har genomförts av både civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer, såsom kommun och polis, t.ex. i form av kamerabevakning och satsningar på att öka den sociala sammanhållningen. Forskare har följt och utvärderat arbetet. Framgången har legat i ett starkt och handlingskraftigt lokalt nätverk där alla bidragit på olika sätt. Insatserna har lett till en ökad stabilitet i området och tecken på minskad nyrekrytering till kriminalitet och narkotikabruk.

Anmälda bidrag 2019

 • Förebyggande arbete mot droganvändning. (Samtal och drogtester). Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby kommun
 • ANDT-coach. Västerås stad
 • TRAM (Treatment Research on Adolescents at the Maria Clinics). Linneuniversitetet
 • Öckerömetoden. Öckerö kommun
 • Alkohol, droger och sexuell hälsa – Utveckling av alkohol och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar. STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem, Centrum för psykiatriforskning Stockholm)
 • Passus: Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar. Stiftelsen Fryshuset
 • Sofielundsarbetet: Minskad drogrelaterad brottslighet med kameraövervakning i hot spots i Södra Sofielund/Seved samt effekter av partnerskap inom BID process. Fastighetsägare BID Sofielund
 • Trygg i Åre. Åre kommun, Näringslivet Åre, Årehälsocentral, Polisen
 • Tillsammans mot nätdroger. Länsstyrelsen Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland
 • Lärare kan undervisa om Cannabis. Länsstyrelsen i Norrbotten, Östergötland och Småland. Strömbackaskolan i Piteå, Lars-Kagg-gymnasiet Kalmar och Norrköpings kommun
 • Social insatsgrupp Linköping (SIG). Linköpings kommun, Social och omsorgsförvaltningen samt LEANLINK
 • EST fördjupning med fokus på narkotika. Sollentuna kommun
 • Vision Klara. Polismyndigheten Region Stockholm, Lokalpolisområde Norrmalm samt Norrmalms stadsdelförvaltning, Stockholms stad
 • Konsultationsteamet. Malmö stad och Polisområde Malmö

Årlig tävling för att sprida framgångsrikt arbete

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN).  Syftet med tävlingen är att ge spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

European Crime Prevention Award (ECPA)

 • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom om god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.
 • Det vinnande bidraget belönas med 20 000 euro.

Sidan senast uppdaterad: