ECPA 2016: Organiserad brottslighet

De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör.

De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör Erik Wennerström. Fr.v. Mattias Falkbåge, Erik Wennsterström, Anna-Lena Tapper, Anders Olofsson.

Här kan du läsa om vinnaren i den europeiska tävlingen ECPA 2016 och ta del av de svenska bidragen. Temat för tävlingen detta år var Organiserad brottslighet.

Om vinnaren

Vinnare av den svenska deltävlingen i ECPA 2016 är projektet Försök inte lura mig som syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre. Projektet är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren.

Läs mer om vinnarna

Årlig tävling för att sprida framgångsrikt arbete

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN).  Syftet med tävlingen är att ge spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

European Crime Prevention Award (ECPA)

  • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom om god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.

  • Det vinnande bidraget belönas med 20 000 euro.

Sidan senast uppdaterad: