Pris till förebyggande arbete mot bedrägerier mot äldre

De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör.

De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör Erik Wennerström. Fr.v. Mattias Falkbåge, Erik Wennsterström, Anna-Lena Tapper, Anders Olofsson.


Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen blir i Slovakien i december.

I åldersgruppen 75–79 år har utsattheten för bedrägeri ökat från 0,7 procent 2005 till 1,4 procent 2014, enligt Brås nationella trygghetsundersökning, NTU.

– Bedrägerier mot äldre är något som måste prioriteras, eftersom äldre är särskilt utsatta. För att försvåra för bedragare och stärka kunskapen hos de äldre har vi därför – tillsammans med PRO, SPF och Brottsofferjouren – skapat särskilda utbildningsträffar som gett riktigt bra respons. Vi är jätteglada över priset och det visar också på att det är viktigt att arbeta förebyggande ihop med andra aktörer mot den här typen av bedrägeribrottslighet, säger Mattias Falkbåge, gruppchef på Nationellt bedrägericenter vid Polismyndigheten.

Juryns motivering

Försök inte lura mig” har på ett innovativt sätt arbetat för att öka medvetenheten hos äldre om hur de kan upptäcka och skydda sig mot bedrägeribrottslighet. Genom det framtagna utbildningsmaterialet, medföljande handledning och en bred samverkan har man möjliggjort spridande av kunskap och erfarenhetsutbyte avseende en brottstyp som ökar kraftigt, och där vissa typer av brott är särskilt inriktade mot äldre.

Samverkansprojektet Försök inte lura mig har bland annat tagit fram ett självinstruerande material bestående av tre instruktionsfilmer, som kan utgöra underlag för diskussion och information. Syftet är att de äldre ska få egen insikt och kunskap om hur de kan förebygga utsatthet för bedrägeribrott. Många av de äldre beskriver att de efter utbildnings­träffarna känner sig säkrare på att upptäcka ett möjligt bedrägeriförsök och hur de då ska agera.

Priset i den svenska deltävlingen delas ut av Brås generaldirektör Erik Wennerström.

Vad är European Crime Prevention Award?

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet. Årets tema är organiserad brottslighet mot äldre. Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen. Det vinnande projektet representerar Sverige i den europeiska finalen, som i år avgörs i Bratislava (Slovakien) den 14–15 december.

För mer information

  • Mattias Falkbåge, gruppchef på NBC, tfn: 073-425 60 66.
  • Johan Lindblad, utredare på Brå: tfn: 072-99 58 523.

Läs mer