ECPA 2023: Arbetskraftsexploatering och människohandel

Vinnarna av ECPA 2023

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef Byggföretagen, Claes Thunblad, chef Affärsutveckling och nationell samordnare för Sund konkurrens, Byggföretagen, Carin Stoeckmann, ordförande i Byggföretagens förbundsstyrelse och VD för Byggmästar'n i Skåne. Längst till höger står Brås generaldirektör Mattias Larsson.

Sund konkurrens i byggbranschen var Sveriges bidrag i European Crime Prevention Award (ECPA) 2023, med temat arbetskraftsexploatering och människohandel.

Sund konkurrens i byggbranschen är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Arbetet bedrivs som ett brett samarbete mellan alla delar av branschen för att säkerställa att alla som arbetar på byggarbetsplatser gör det under schyssta villkor.

– Problemet med arbetskraftsexploatering inom byggbranschen är betydande, och orsakar stort lidande för individer. Med insatsen Sund konkurrens tar branschen ett tydligt ansvar för en komplex problematik, som arbetskraftsexploatering innebär, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Inom byggbranschen förekommer det att utländska arbetstagare utnyttjas genom lägre löner, längre arbetstider och färre förmåner än svenska arbetstagare som omfattas av svenska kollektivavtal. För att motverka detta startades Sund konkurrens som ett samarbete mellan myndigheter, fackföreningar och andra branschorganisationer.

Syftet med samarbetet är att säkerställa att alla som arbetar på byggarbetsplatserna har arbetstillstånd, säkerställd identitet och arbetar under schyssta villkor. Medlemmarna ska också se till så att alla underentreprenörer följer kollektivavtalet.

– Ett långsiktigt, uthålligt praktiskt arbete är det som ger störst effekt för att minska arbetskraftsexploatering. Alla problem går inte att lösa på en gång, det handlar om att först identifiera vad som ger störst skydd för de utsatta individerna och därefter skala upp ambitionsnivån, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Ett exempel som gett konkreta resultat är ett branschägt identifikationskort, och det så kallade ID06-systemet som kontrollerar om en individ har rätt att arbeta i Sverige. I dag finns över 700 000 aktiva id-kort och över 90 000 registrerade företag. För att kontrollera att reglerna efterlevs görs även arbetsplatskontroller av oberoende säkerhetsföretag.

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Att Brottsförebyggande rådet nu uppmärksammar vårt målmedvetna arbete för en sundare byggbransch är mycket roligt och ett tecken på att vi är på rätt väg. En viktig framgångsfaktor är att vi lyckats samla många aktörer i branschen och agerat tillsammans, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Övriga bidrag i svenska uttagningen till ECPA 2023

  • E(U)qualityModelNow är en kampanj som Sveriges Kvinnoorganisationer driver. Syftet med kampanjen är att stärka EU-medlemsstaternas kapacitet i arbetet mot människohandel och sexuell exploatering genom att öka kunskap om och väcka intresse för den svenska sexköpslagen. Kampanjen bedrivs genom bland annat seminarier, möten, utställningar och filmer.
  • Växtkraft Thai är ett projekt som genomförts av RealStars Ideell Förening Sverige. Projektet syftade till att ge unga thailändska kvinnor som arbetade på thaimassagesalonger och som hade risk för, eller befann sig i, prostitution eller människohandel, möjlighet att ta sig ur utsattheten. Arbetet visade på goda resultat med att kvinnornas kunskap om lagar och rättigheter ökade.
  • Safe Havens Stockholm är ett traffickingcenter som drivs av Frälsningsarmén. På centret erbjuds juridiskt och socialt stöd till individer som blivit utsatta för människohandel. De arbetar även med att utbilda relevanta aktörer i hur de kan identifiera brottsoffer för människohandel och människoexploatering.

Sidan senast uppdaterad: