Hatbrottsstatistik

Hatbrottsstatistikens resultat utgörs av polisanmälningar som Brå efter en särskild granskning har bedömt innehålla hatbrott samt självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och Skolundersökningen om brott (SUB).

I hatbrottsstatistiken redovisas inkommen anmälan, handlagda ärenden och personer utsatta för hatbrott (uppgifter från NTU, PTU och SUB). På grund av att PTU och SUB inte genomförs varje år finns inte uppgifter från dessa undersökningar i varje årsrapport. De senaste tillgängliga resultaten finns i menyn Tabeller här nedan, under rubriken Utsatthet för hatbrott.

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv, samtliga motiv och främlingsfientliga/rasistiska motiv, åren 2008–2016. Källa: Hatbrottstatistiken

    Tabeller
 
Anmälda hatbrott
Redovisningen utgår från huvudbrottet i anmälan (brottet med strängast straffskala) som har bedömts vara ett hatbrott av Brå. Fler tabeller och diagram för respektive motiv finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda hatbrott regional
Redovisningen utgår från huvudbrottet i anmälan (brottet med strängast straffskala) som har bedömts vara ett hatbrott av Brå. Vid årsskiftet 2015 upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Statistiken redovisas därför uppdelat på län till och med 2014 och på polisregion från och med 2015. Fler tabeller och diagram för respektive motiv finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Utsatthet för hatbrott
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Handlagda hatbrott
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
    Tidsserier

Att tänka på vid läsning av hatbrottsstatistiken

Statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv skiljer sig metod- och redovisningsmässigt från den officiella kriminalstatistiken avseende anmälda brott och handlagda ärenden. Det finns inte någon särskild brottskod för att registrera hatbrott vid en polisanmälan. Metoden för att identifiera hatbrottsanmälningar bygger på sökningar och manuella granskningar av anmälningar avseende särskilt utvalda brottskategorier. I den officiella statistiken redovisas samtliga brott i en anmälan. I hatbrottsstatistiken redovisas endast huvudbrottet (brottet med strängast straffskala) av de brott som bedömts som hatbrott. Statistiken över handlagda hatbrottsärenden följer upp de anmälningar som identifierades som hatbrott året före, medan handläggningsstatistiken i den officiella statistiken baseras på handläggningsbeslut som tagits under ett visst år oavsett vilket år som brottet anmäldes. Statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv är med andra ord inte jämförbar med den officiella kriminalstatistiken.

Statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv kan ge indikationer på hur hatbrott uppmärksammas i polisanmälningarna och strukturen på de anmälda händelserna. Den säger dock mycket lite om förekomsten av hatbrott i samhället eftersom de flesta brottsliga händelser inte polisanmäls. En bättre bild av utsatthet ges från uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott, exempelvis utifrån NTU, PTU och SUB.

Statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv innefattar följande motiv:

 • främlingsfientliga/rasistiska
 • afrofobiska
 • antiromska
 • islamofobiska
 • antisemitiska
 • kristofobiska
 • andra antireligiösa
 • homofobiska
 • bifobiska
 • heterofobiska
 • transfobiska

Uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott innefattar följande motiv:

 • främlingsfientliga (NTU, PTU, SUB)
 • antireligiösa (NTU, PTU, SUB)
 • homofobiska (NTU)
 • sexuell läggning, oavsett vilken (PTU, SUB)
 • transfobiska (PTU)

Anmälda hatbrott – hatbrottsmotiv

Redovisningen utgår från huvudbrottet i anmälan (brottet med strängast straffskala) som har bedömts vara ett hatbrott av Brå. Fler tabeller och diagram för respektive motiv finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.

Anmälda hatbrott – regional indelning

Redovisningen utgår från huvudbrottet i anmälan (brottet med strängast straffskala) som har bedömts vara ett hatbrott av Brå. Vid årsskiftet 2015 upphörde 21 länspolismyndigheter och blev en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Statistiken redovisas därför uppdelat på län till och med 2014 och på polisregion från och med 2015. Fler tabeller och diagram för respektive motiv finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.

Utsatthet för hatbrott

Redovisningen avser uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och Skolundersökningen om brott (SUB). Fler tabeller och figurer finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.

Handlagda hatbrottsärenden

Redovisningen utgår från handläggningsbeslut som fattats avseende huvudbrottet i anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv. Besluten inhämtas drygt ett år efter utgången av det år då anmälan har registrerats.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-16

Publikationer

Hatbrott 2016 Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott (2017:11)
Pris för tryckt rapport 278 kr inkl moms

Publiceringsplan

Det finns inga artiklar