Håll koll på sekretessreglerna

Kom ihåg sekretessreglerna, speciellt när ni arbetar i operativt samverkan.

I inledande samverkan, där målet är att hitta gemensamma utgångspunkter och ta fram en lägesbild, är sekretessproblemen små. Det är när åtgärder ska vidtas som problemen kan uppstå, främst då det riktas mot enskilda grupper, t.ex. ett fåtal ungdomar. Huvudproblemet är att enskilda riskerar pekas ut, vilket är ett lagbrott.

Ett riktmärke är att alla sekretessbestämmelser innehåller regler om vilka uppgifter som ska skyddas, exempelvis enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Det finns också bestämmelser som skyddar känsliga uppgifter i myndigheters utredningar eller andra allmänna samhällsintressen.

Det är viktigt att polis och kommun är helt införstådda med sina sekretessregler. Samverkansgruppens medlemmar företräder sin organisation, och en handling som lämnas till en representant för en annan organisation blir allmän handling vid överlämnandet.

Undvik att diskutera enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, och fokusera i stället på att ta fram en generell lägesbild

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Om du känner dig osäker – ta hjälp av kommunens jurist.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan