Brottsförebyggande aktörer och nätverk

Så här gör du för att komma i kontakt med någon som arbetar brottsförebyggande.

Vill du komma i kontakt med någon som arbetar med brottsförebyggande frågor kan du höra av dig till berörd kommun, länsstyrelse eller kommunpolis:

Lokala råd

I de flesta kommuner finns ett lokalt brottsförebyggande råd eller motsvarande strategisk samverkansorganisation. Det är frivilligt för kommunerna att starta lokala brottsförebyggande råd. De kan också kalla sig folkhälsoråd, trygghetsråd, välfärdsråd eller liknande.

Sidan senast uppdaterad: