ECPA-tävlingen

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.

Brå utser Sveriges bidrag till tävlingen. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning. Det vinnande bidraget representerar Sverige i den europeiska tävlingen. Så ta chansen och bli Europas bästa brottsförebyggande projekt. Anmäl ert tävlingsbidrag!

EUCPN

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU.

Anmäl ert bidrag senast den 20 augusti

Tema för årets ECPA 2019 är: Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet (Preventing of drug related juvenile delinquency).

Av särskilt intresse är sekundär och tertiär prevention det vill säga där man riktar sig mot riskgrupper eller mot personer med beroendeproblematik eller brottslighet där det handlar om att förebygga återfall. Vi ser även att bidrag som fokuserar på såväl unga som unga vuxna och på såväl socialt som situationellt brottsförebyggande arbete, är av särskilt intresse för tävlingen.

Har du frågor om tävlingen så kontakta gärna Madeleine Blixt, 08-527 58 449, eller med e-post:

En medalj med texten ECPA

Kriterier

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat.
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Konferens

BPC – Best Practice Conference

De europeiska tävlingen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.

Temat för 2018 års ECPA och BPC var community-oriented-policing, COP, förebyggande polisarbete i samverkan med lokala aktörer.

Representanter från det vinnande finska projektet, vid utdelningen av årets ECPA.

ECPA

Den europeiska finalen hölls den 4-6 december i Wien. Vinnare blev det finska projektet "The Forssa approach: mediation of polarisation and inter-group conflicts". Projektet handlade om att via dialog och medling förhindra våldsbrott mellan lokalbefolkningen och boende på ett center för nyanlända, i Forssa under 2016.

ECPA 2018

Temat för 2018 års ECPA var community-oriented-policing, COP, förebyggande polisarbete i samverkan med lokala aktörer. Det bidrag som representerar Sverige 2018 är Trygga, säkra evenemang. Den europeiska finalen går av stapeln den 4-6 december i Wien, då Österrike är EU:s ordförandeland. Det vinnande bidraget på EU-nivå belönas med 20 000 euro.

Läs mer om tidigare års vinnare