ECPA-tävlingen

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.

Brå utser Sveriges bidrag till tävlingen. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning. Det vinnande bidraget representerar Sverige i den europeiska tävlingen.

19 Aug

Dags att skicka in ditt bidrag

Årets tema är brottsförebyggande arbete med sårbara individer och insatser för att de inte upprepat ska utsättas för brott. Här kan du få veta mer om vad temat innebär, vad bidraget kan innehålla och för att skicka in bidrag till tävlingen.

Skicka in bidrag till ECPA 2022

Läs mer om tidigare års vinnare/bidrag

EUCPN

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU.

Anmäl ert bidrag senast den 20 augusti

Tema för årets ECPA 2019 är: Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet (Preventing of drug related juvenile delinquency).

Av särskilt intresse är sekundär och tertiär prevention det vill säga där man riktar sig mot riskgrupper eller mot personer med beroendeproblematik eller brottslighet där det handlar om att förebygga återfall. Vi ser även att bidrag som fokuserar på såväl unga som unga vuxna och på såväl socialt som situationellt brottsförebyggande arbete, är av särskilt intresse för tävlingen.

ECPA-tävlingen

Grattis till Ungern som är årets ECPA-vinnare!

I syfte att sprida god praktik internationellt håller det europeiska brottsförebyggande nätverket EUCPN (European Crime Prevention Network) årligen en tävling om det bästa brottsförebyggande arbetet i EU – European Crime Prevention Awards (ECPA). Den 9 december 2021 hölls ECPA i Slovenien med temat mobbning bland minderåriga – online och offline.

Årets vinnare är Ungern med bidraget Ask for help! som har huvudsyftet att öka medvetenheten om allvaret och omfattningen av mobbning, samt den skada det kan orsaka för de inblandade. Genom olika verktyg av konst, pedagogik och utbildning uppmärksammas mobbningens alla perspektiv. Projektet uppmuntrar minderåriga att följa positiva exempel från sina kamrater och underlättar dialog mellan unga, lärare och föräldrar.

På andra plats kom Finland med projektet Safety skills education och på tredje plats kom Tjeckien med projektet FaceUp.

Kriterier

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat.
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Kontakt

Konferens

BPC – Best Practice Conference

Den europeiska tävlingen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.