ECPA-tävlingen

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.

Brå utser Sveriges bidrag till tävlingen. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning. Det vinnande bidraget representerar Sverige i den europeiska tävlingen.

Läs mer om tidigare års vinnare/bidrag

EUCPN

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU.

Anmäl ert bidrag senast den 20 augusti

Tema för årets ECPA 2019 är: Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet (Preventing of drug related juvenile delinquency).

Av särskilt intresse är sekundär och tertiär prevention det vill säga där man riktar sig mot riskgrupper eller mot personer med beroendeproblematik eller brottslighet där det handlar om att förebygga återfall. Vi ser även att bidrag som fokuserar på såväl unga som unga vuxna och på såväl socialt som situationellt brottsförebyggande arbete, är av särskilt intresse för tävlingen.

Vinnande bidrag i EUROPA 2020

Irland vinnare av ECPA 2020

Vinnare av European Crime Prevention Award (ECPA) 2020 blev det irländska bidraget The Greentown Project – ett projekt som syftar till att minska de kriminella nätverkens inflytande över barn och unga och förbättra möjligheterna för barn i riskzonen att ändra livsstil. Sveriges bidrag kom på tredje plats.

Vinnande bidrag i SVERIGE 2020

Vinnare 2020: Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är 2020 års vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området.

Övriga bidrag i Sverige 2020

Övriga bidrag i ECPA 2020

Att tänka med människor är ett bidrag från Metis Services AB, det kommunala bostadsbolaget i Köping (KBAB) och Resursgruppen i Nygård, som tillsammans arbetar för att motverka utanförskap, otrygghet och brottslighet. Önskade effekter är även ökad kunskap och förståelse för motpartens perspektiv.

I Helsingborg har staden och andra myndigheter sedan våren 2017 utökat sitt gemensamma arbete med Myndighetssamverkan - Lokalt samverkansråd (LSR), bland annat för att öka tryggheten och mot den organiserade brottsligheten. Syftet är att göra tillsyn av verksamheter som inte följer gällande lagstiftning och regelverk samt försvåra för verksamheter som inte konkurrerar på lika villkor. Samarbetet har varit effektivt och lett till nya kontaktvägar och förståelse för varandras arbete.

Samverkan på lokal nivå i Örebro är ett brett arbete. Man har inget projekt enbart riktat mot Brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer, med särskilt fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet, utan fångar upp det i de forum de har. De har använt metoden EST (Effektiv samordning för trygghet), Polismyndighetens metodstöd organiserad brottslighet, Brå:s fasmodell, Medborgarlöfte, Trygga föräldrar, Människan bakom uniformen och Våga bry dig.

Kontakt

Har du frågor om tävlingen så kontakta gärna Linda Lindblom, 08-527 585 36, eller med e-post:

Kriterier

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat.
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Konferens

BPC – Best Practice Conference

Den europeiska tävlingen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.

Temat för 2020 års ECPA och BPC är Brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer med särskilt fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet.