Regionala variationer

Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till landets större städer.

Anmälda brott i de 25 största kommunerna

per 100 000 invånare

Antal brott per 100 000 av medelfolkmängden i kommunerna med störst befolkning, år 2023. Källa: Anmälda brott

I storstadskommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg anmäls ett stort antal brott per 100 000 invånare. En förklaring till det är den höga genomströmningen av människor som inte är bofasta i kommunen. Även i storstädernas stadskärnor, såsom stadsdelen Norrmalm i Stockholm och Centrum i Göteborg och i Malmö, anmäls ett stort antal brott per 100 000 invånare, av samma skäl. Även andra kommuner med hög genomströmning av människor som inte är bofasta där kan uppvisa ett stort antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Karta: Anmälda brott i kommunerna

Ingen kommun vald

Välj region
 • Hela Sverige
 • Polis­region Nord
 • Polis­region Bergslagen
 • Polis­region Mitt
 • Polis­region Väst
 • Polis­region Öst
 • Polis­region Syd
 • Polis­region Stockholm
Policeregions of Sweden 2020-11-27 Martin Ahlqvist cc-by-sa-2.5 image/svg+xml
Kommundata, sorterat på ,
.k1421 {fill: #add2d4 !important;}.k1766 {fill: #add2d4 !important;}.k0780 {fill: #a4cdcf !important;}.k0885 {fill: #add2d4 !important;}.k2023 {fill: #add2d4 !important;}.k1315 {fill: #add2d4 !important;}.k0684 {fill: #add2d4 !important;}.k1290 {fill: #a4cdcf !important;}.k0582 {fill: #add2d4 !important;}.k2029 {fill: #add2d4 !important;}.k1484 {fill: #add2d4 !important;}.k1419 {fill: #add2d4 !important;}.k2281 {fill: #a4cdcf !important;}.k0461 {fill: #add2d4 !important;}.k1862 {fill: #add2d4 !important;}.k0428 {fill: #add2d4 !important;}.k1465 {fill: #add2d4 !important;}.k1462 {fill: #add2d4 !important;}.k0331 {fill: #add2d4 !important;}.k2321 {fill: #add2d4 !important;}.k1257 {fill: #add2d4 !important;}.k0319 {fill: #add2d4 !important;}.k1907 {fill: #add2d4 !important;}.k2481 {fill: #abd1d3 !important;}.k2480 {fill: #a3cccf !important;}.k0767 {fill: #abd1d3 !important;}.k0488 {fill: #abd1d3 !important;}.k0184 {fill: #a3cccf !important;}.k0665 {fill: #abd1d3 !important;}.k2583 {fill: #abd1d3 !important;}.k1486 {fill: #abd1d3 !important;}.k0861 {fill: #abd1d3 !important;}.k0481 {fill: #abd1d3 !important;}.k1498 {fill: #abd1d3 !important;}.k1490 {fill: #a3cccf !important;}.k0136 {fill: #a3cccf !important;}.k0126 {fill: #a3cccf !important;}.k1272 {fill: #abd1d3 !important;}.k1060 {fill: #abd1d3 !important;}.k1380 {fill: #a3cccf !important;}.k1984 {fill: #abd1d3 !important;}.k1281 {fill: #a3cccf !important;}.k2180 {fill: #a1cbce !important;}.k2083 {fill: #abd1d3 !important;}.k2422 {fill: #add2d4 !important;}.k1492 {fill: #abd1d3 !important;}.k0127 {fill: #a1cbce !important;}.k1278 {fill: #abd1d3 !important;}.k0765 {fill: #abd1d3 !important;}.k1273 {fill: #abd1d3 !important;}.k1214 {fill: #abd1d3 !important;}.k0181 {fill: #a1cbce !important;}.k1266 {fill: #abd1d3 !important;}.k1256 {fill: #abd1d3 !important;}.k0763 {fill: #abd1d3 !important;}.k0884 {fill: #abd1d3 !important;}.k0680 {fill: #a1cbce !important;}.k0330 {fill: #abd1d3 !important;}.k2161 {fill: #abd1d3 !important;}.k0128 {fill: #abd1d3 !important;}.k1784 {fill: #abd1d3 !important;}.k1270 {fill: #abd1d3 !important;}.k2262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1264 {fill: #abd1d3 !important;}.k1291 {fill: #abd1d3 !important;}.k1861 {fill: #abd1d3 !important;}.k1982 {fill: #abd1d3 !important;}.k2514 {fill: #abd1d3 !important;}.k2062 {fill: #abd1d3 !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k1267 {fill: #abd1d3 !important;}.k2523 {fill: #abd1d3 !important;}.k0484 {fill: #9fcacd !important;}.k1263 {fill: #abd1d3 !important;}.k0860 {fill: #abd1d3 !important;}.k2506 {fill: #add2d4 !important;}.k2425 {fill: #add2d4 !important;}.k1785 {fill: #abd1d3 !important;}.k2584 {fill: #abd1d3 !important;}.k0764 {fill: #abd1d3 !important;}.k1470 {fill: #abd1d3 !important;}.k0382 {fill: #abd1d3 !important;}.k1260 {fill: #abd1d3 !important;}.k2403 {fill: #add2d4 !important;}.k2283 {fill: #abd1d3 !important;}.k0580 {fill: #9dc9cc !important;}.k1262 {fill: #abd1d3 !important;}.k1961 {fill: #abd1d3 !important;}.k1265 {fill: #abd1d3 !important;}.k1083 {fill: #abd1d3 !important;}.k1277 {fill: #abd1d3 !important;}.k2085 {fill: #abd1d3 !important;}.k0881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1491 {fill: #abd1d3 !important;}.k2282 {fill: #abd1d3 !important;}.k0581 {fill: #9cc8cb !important;}.k1885 {fill: #abd1d3 !important;}.k0562 {fill: #abd1d3 !important;}.k1495 {fill: #abd1d3 !important;}.k0125 {fill: #abd1d3 !important;}.k1230 {fill: #abd1d3 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1284 {fill: #abd1d3 !important;}.k0482 {fill: #abd1d3 !important;}.k1881 {fill: #abd1d3 !important;}.k1493 {fill: #abd1d3 !important;}.k1880 {fill: #9cc8cb !important;}.k2084 {fill: #abd1d3 !important;}.k1276 {fill: #abd1d3 !important;}.k1980 {fill: #9cc8cb !important;}.k2418 {fill: #add2d4 !important;}.k0305 {fill: #abd1d3 !important;}.k0687 {fill: #abd1d3 !important;}.k1233 {fill: #abd1d3 !important;}.k1415 {fill: #abd1d3 !important;}.k1283 {fill: #9ac7ca !important;}.k1381 {fill: #abd1d3 !important;}.k0686 {fill: #abd1d3 !important;}.k2463 {fill: #add2d4 !important;}.k0360 {fill: #abd1d3 !important;}.k1781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0882 {fill: #abd1d3 !important;}.k1440 {fill: #abd1d3 !important;}.k1261 {fill: #abd1d3 !important;}.k1760 {fill: #add2d4 !important;}.k2513 {fill: #add2d4 !important;}.k0380 {fill: #98c6c9 !important;}.k1762 {fill: #add2d4 !important;}.k1463 {fill: #abd1d3 !important;}.k1231 {fill: #abd1d3 !important;}.k0781 {fill: #abd1d3 !important;}.k0685 {fill: #abd1d3 !important;}.k1981 {fill: #abd1d3 !important;}.k0662 {fill: #abd1d3 !important;}.k0586 {fill: #abd1d3 !important;}.k2183 {fill: #abd1d3 !important;}.k1983 {fill: #abd1d3 !important;}.k1441 {fill: #abd1d3 !important;}.k2582 {fill: #abd1d3 !important;}.k2417 {fill: #add2d4 !important;}.k1286 {fill: #abd1d3 !important;}.k2521 {fill: #add2d4 !important;}.k0115 {fill: #abd1d3 !important;}.k2182 {fill: #abd1d3 !important;}.k2581 {fill: #abd1d3 !important;}.k1499 {fill: #abd1d3 !important;}.k1883 {fill: #aad0d2 !important;}.k0186 {fill: #aad0d2 !important;}.k2184 {fill: #aad0d2 !important;}.k1438 {fill: #add2d4 !important;}.k1082 {fill: #aad0d2 !important;}.k1081 {fill: #aad0d2 !important;}.k2303 {fill: #add2d4 !important;}.k2280 {fill: #aad0d2 !important;}.k2510 {fill: #add2d4 !important;}.k1402 {fill: #aad0d2 !important;}.k0117 {fill: #aad0d2 !important;}.k1489 {fill: #aad0d2 !important;}.k0683 {fill: #aad0d2 !important;}.k2021 {fill: #add2d4 !important;}.k0682 {fill: #aad0d2 !important;}.k1292 {fill: #aad0d2 !important;}.k2181 {fill: #aad0d2 !important;}.k1285 {fill: #aad0d2 !important;}.k0139 {fill: #aad0d2 !important;}.k1401 {fill: #aad0d2 !important;}.k1487 {fill: #aad0d2 !important;}.k2034 {fill: #add2d4 !important;}.k0883 {fill: #aad0d2 !important;}.k0486 {fill: #aad0d2 !important;}.k1494 {fill: #aad0d2 !important;}.k1482 {fill: #aad0d2 !important;}.k1814 {fill: #add2d4 !important;}.k2401 {fill: #add2d4 !important;}.k0120 {fill: #aad0d2 !important;}.k2518 {fill: #add2d4 !important;}.k2305 {fill: #add2d4 !important;}.k2460 {fill: #add2d4 !important;}.k2505 {fill: #add2d4 !important;}.k0483 {fill: #aad0d2 !important;}.k1863 {fill: #add2d4 !important;}.k2409 {fill: #add2d4 !important;}.k0162 {fill: #aad0d2 !important;}.k1446 {fill: #add2d4 !important;}.k2404 {fill: #add2d4 !important;}.k1287 {fill: #aad0d2 !important;}.k0509 {fill: #add2d4 !important;}.k0138 {fill: #aad0d2 !important;}.k2284 {fill: #aad0d2 !important;}.k1444 {fill: #add2d4 !important;}.k0192 {fill: #aad0d2 !important;}.k1439 {fill: #add2d4 !important;}.k1763 {fill: #add2d4 !important;}.k0560 {fill: #add2d4 !important;}.k1382 {fill: #aad0d2 !important;}.k2026 {fill: #add2d4 !important;}.k1447 {fill: #add2d4 !important;}.k2080 {fill: #aad0d2 !important;}.k2326 {fill: #add2d4 !important;}.k1904 {fill: #add2d4 !important;}.k0187 {fill: #add2d4 !important;}.k1443 {fill: #add2d4 !important;}.k2421 {fill: #add2d4 !important;}.k2462 {fill: #add2d4 !important;}.k0642 {fill: #add2d4 !important;}.k0584 {fill: #add2d4 !important;}.k1445 {fill: #add2d4 !important;}.k0583 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0160 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2039 {fill: #add2d4 !important;}.k1383 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0381 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0604 {fill: #add2d4 !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #7db7bb !important;}.k1282 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2560 {fill: #add2d4 !important;}.k0980 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2101 {fill: #add2d4 !important;}.k1293 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0563 {fill: #add2d4 !important;}.k1485 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2081 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1884 {fill: #add2d4 !important;}.k0834 {fill: #add2d4 !important;}.k1860 {fill: #add2d4 !important;}.k1715 {fill: #add2d4 !important;}.k1496 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1080 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1864 {fill: #add2d4 !important;}.k0513 {fill: #add2d4 !important;}.k1488 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0114 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1384 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1407 {fill: #add2d4 !important;}.k1960 {fill: #add2d4 !important;}.k1481 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0760 {fill: #add2d4 !important;}.k0821 {fill: #add2d4 !important;}.k2482 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1962 {fill: #add2d4 !important;}.k0183 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2260 {fill: #add2d4 !important;}.k2121 {fill: #add2d4 !important;}.k1764 {fill: #add2d4 !important;}.k2061 {fill: #add2d4 !important;}.k2380 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1765 {fill: #add2d4 !important;}.k2309 {fill: #add2d4 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k2031 {fill: #add2d4 !important;}.k2132 {fill: #add2d4 !important;}.k0617 {fill: #add2d4 !important;}.k0188 {fill: #a6ced0 !important;}.k0140 {fill: #add2d4 !important;}.k1882 {fill: #add2d4 !important;}.k1473 {fill: #add2d4 !important;}.k2104 {fill: #add2d4 !important;}.k0480 {fill: #a6ced0 !important;}.k1427 {fill: #add2d4 !important;}.k0561 {fill: #add2d4 !important;}.k1497 {fill: #add2d4 !important;}.k1461 {fill: #add2d4 !important;}.k1730 {fill: #add2d4 !important;}.k1460 {fill: #add2d4 !important;}.k1783 {fill: #add2d4 !important;}.k2313 {fill: #add2d4 !important;}.k0761 {fill: #add2d4 !important;}.k0880 {fill: #a6ced0 !important;}.k2580 {fill: #a6ced0 !important;}.k0191 {fill: #a6ced0 !important;}.k2361 {fill: #add2d4 !important;}.k1471 {fill: #add2d4 !important;}.k0182 {fill: #a6ced0 !important;}.k1737 {fill: #add2d4 !important;}.k1780 {fill: #a6ced0 !important;}.k1480 {fill: #63a9ad !important;}.k1472 {fill: #add2d4 !important;}.k0163 {fill: #a6ced0 !important;}.k1466 {fill: #add2d4 !important;}.k1452 {fill: #add2d4 !important;}.k0862 {fill: #add2d4 !important;}.k1435 {fill: #add2d4 !important;}.k2082 {fill: #add2d4 !important;}.k1430 {fill: #add2d4 !important;}.k1442 {fill: #add2d4 !important;}.k1275 {fill: #add2d4 !important;}.k0123 {fill: #a4cdcf !important;}.k1782 {fill: #add2d4 !important;}.k0840 {fill: #add2d4 !important;}
.k1421 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1766 {fill: #85bcbf !important;}.k0780 {fill: #6aadb1 !important;}.k0885 {fill: #72b1b5 !important;}.k2023 {fill: #6daeb3 !important;}.k1315 {fill: #6daeb3 !important;}.k0684 {fill: #77b4b8 !important;}.k1290 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0582 {fill: #89bec1 !important;}.k2029 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1484 {fill: #83bbbe !important;}.k1419 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2281 {fill: #61a8ac !important;}.k0461 {fill: #70b0b4 !important;}.k1862 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0428 {fill: #55a1a6 !important;}.k1465 {fill: #68acb0 !important;}.k1462 {fill: #80b9bd !important;}.k0331 {fill: #80b9bd !important;}.k2321 {fill: #74b2b6 !important;}.k1257 {fill: #63a9ad !important;}.k0319 {fill: #58a3a8 !important;}.k1907 {fill: #5ca5aa !important;}.k2481 {fill: #6fafb4 !important;}.k2480 {fill: #77b4b8 !important;}.k0767 {fill: #58a3a8 !important;}.k0488 {fill: #7db7bb !important;}.k0184 {fill: #40969b !important;}.k0665 {fill: #7db7bb !important;}.k2583 {fill: #4a9ba1 !important;}.k1486 {fill: #72b1b5 !important;}.k0861 {fill: #70b0b4 !important;}.k0481 {fill: #68acb0 !important;}.k1498 {fill: #6daeb3 !important;}.k1490 {fill: #61a8ac !important;}.k0136 {fill: #4e9da2 !important;}.k0126 {fill: #5ca5aa !important;}.k1272 {fill: #66abaf !important;}.k1060 {fill: #6aadb1 !important;}.k1380 {fill: #519fa4 !important;}.k1984 {fill: #70b0b4 !important;}.k1281 {fill: #68acb0 !important;}.k2180 {fill: #4c9ca2 !important;}.k2083 {fill: #77b4b8 !important;}.k2422 {fill: #97c6c8 !important;}.k1492 {fill: #5fa7ab !important;}.k0127 {fill: #40969b !important;}.k1278 {fill: #77b4b8 !important;}.k0765 {fill: #82babd !important;}.k1273 {fill: #64aaae !important;}.k1214 {fill: #6daeb3 !important;}.k0181 {fill: #45989e !important;}.k1266 {fill: #74b2b6 !important;}.k1256 {fill: #6baeb2 !important;}.k0763 {fill: #58a3a8 !important;}.k0884 {fill: #6fafb4 !important;}.k0680 {fill: #68acb0 !important;}.k0330 {fill: #85bcbf !important;}.k2161 {fill: #7eb8bc !important;}.k0128 {fill: #77b4b8 !important;}.k1784 {fill: #93c4c6 !important;}.k1270 {fill: #5fa7ab !important;}.k2262 {fill: #77b4b8 !important;}.k1264 {fill: #74b2b6 !important;}.k1291 {fill: #7db7bb !important;}.k1861 {fill: #6fafb4 !important;}.k1982 {fill: #5aa4a9 !important;}.k2514 {fill: #6baeb2 !important;}.k2062 {fill: #82babd !important;}.k0512 {fill: #a3cccf !important;}.k1267 {fill: #72b1b5 !important;}.k2523 {fill: #72b1b5 !important;}.k0484 {fill: #379197 !important;}.k1263 {fill: #87bdc0 !important;}.k0860 {fill: #57a2a7 !important;}.k2506 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2425 {fill: #87bdc0 !important;}.k1785 {fill: #5fa7ab !important;}.k2584 {fill: #83bbbe !important;}.k0764 {fill: #7bb6ba !important;}.k1470 {fill: #64aaae !important;}.k0382 {fill: #80b9bd !important;}.k1260 {fill: #61a8ac !important;}.k2403 {fill: #83bbbe !important;}.k2283 {fill: #6fafb4 !important;}.k0580 {fill: #63a9ad !important;}.k1262 {fill: #85bcbf !important;}.k1961 {fill: #63a9ad !important;}.k1265 {fill: #70b0b4 !important;}.k1083 {fill: #64aaae !important;}.k1277 {fill: #5da6ab !important;}.k2085 {fill: #87bdc0 !important;}.k0881 {fill: #70b0b4 !important;}.k1491 {fill: #82babd !important;}.k2282 {fill: #63a9ad !important;}.k0581 {fill: #47999f !important;}.k1885 {fill: #79b5b9 !important;}.k0562 {fill: #72b1b5 !important;}.k1495 {fill: #63a9ad !important;}.k0125 {fill: #89bec1 !important;}.k1230 {fill: #83bbbe !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1284 {fill: #85bcbf !important;}.k0482 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1881 {fill: #72b1b5 !important;}.k1493 {fill: #7bb6ba !important;}.k1880 {fill: #4a9ba1 !important;}.k2084 {fill: #72b1b5 !important;}.k1276 {fill: #58a3a8 !important;}.k1980 {fill: #499aa0 !important;}.k2418 {fill: #87bdc0 !important;}.k0305 {fill: #70b0b4 !important;}.k0687 {fill: #5ca5aa !important;}.k1233 {fill: #93c4c6 !important;}.k1415 {fill: #7eb8bc !important;}.k1283 {fill: #3d9499 !important;}.k1381 {fill: #79b5b9 !important;}.k0686 {fill: #519fa4 !important;}.k2463 {fill: #7bb6ba !important;}.k0360 {fill: #5fa7ab !important;}.k1781 {fill: #6aadb1 !important;}.k0882 {fill: #74b2b6 !important;}.k1440 {fill: #82babd !important;}.k1261 {fill: #82babd !important;}.k1760 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2513 {fill: #7db7bb !important;}.k0380 {fill: #64aaae !important;}.k1762 {fill: #87bdc0 !important;}.k1463 {fill: #83bbbe !important;}.k1231 {fill: #499aa0 !important;}.k0781 {fill: #70b0b4 !important;}.k0685 {fill: #6daeb3 !important;}.k1981 {fill: #58a3a8 !important;}.k0662 {fill: #6fafb4 !important;}.k0586 {fill: #6baeb2 !important;}.k2183 {fill: #63a9ad !important;}.k1983 {fill: #5fa7ab !important;}.k1441 {fill: #8abfc2 !important;}.k2582 {fill: #66abaf !important;}.k2417 {fill: #83bbbe !important;}.k1286 {fill: #70b0b4 !important;}.k2521 {fill: #9ac7ca !important;}.k0115 {fill: #77b4b8 !important;}.k2182 {fill: #53a0a5 !important;}.k2581 {fill: #85bcbf !important;}.k1499 {fill: #6fafb4 !important;}.k1883 {fill: #61a8ac !important;}.k0186 {fill: #89bec1 !important;}.k2184 {fill: #76b3b7 !important;}.k1438 {fill: #82babd !important;}.k1082 {fill: #61a8ac !important;}.k1081 {fill: #57a2a7 !important;}.k2303 {fill: #8abfc2 !important;}.k2280 {fill: #40969b !important;}.k2510 {fill: #83bbbe !important;}.k1402 {fill: #76b3b7 !important;}.k0117 {fill: #85bcbf !important;}.k1489 {fill: #79b5b9 !important;}.k0683 {fill: #66abaf !important;}.k2021 {fill: #98c6c9 !important;}.k0682 {fill: #5ca5aa !important;}.k1292 {fill: #7bb6ba !important;}.k2181 {fill: #6fafb4 !important;}.k1285 {fill: #63a9ad !important;}.k0139 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1401 {fill: #6fafb4 !important;}.k1487 {fill: #6fafb4 !important;}.k2034 {fill: #97c6c8 !important;}.k0883 {fill: #64aaae !important;}.k0486 {fill: #6baeb2 !important;}.k1494 {fill: #6fafb4 !important;}.k1482 {fill: #7eb8bc !important;}.k1814 {fill: #a1cbce !important;}.k2401 {fill: #97c6c8 !important;}.k0120 {fill: #77b4b8 !important;}.k2518 {fill: #6aadb1 !important;}.k2305 {fill: #8abfc2 !important;}.k2460 {fill: #9fcacd !important;}.k2505 {fill: #89bec1 !important;}.k0483 {fill: #519fa4 !important;}.k1863 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2409 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0162 {fill: #47999f !important;}.k1446 {fill: #90c2c5 !important;}.k2404 {fill: #7db7bb !important;}.k1287 {fill: #6fafb4 !important;}.k0509 {fill: #7bb6ba !important;}.k0138 {fill: #74b2b6 !important;}.k2284 {fill: #7eb8bc !important;}.k1444 {fill: #7eb8bc !important;}.k0192 {fill: #369096 !important;}.k1439 {fill: #85bcbf !important;}.k1763 {fill: #a4cdcf !important;}.k0560 {fill: #79b5b9 !important;}.k1382 {fill: #6aadb1 !important;}.k2026 {fill: #9fcacd !important;}.k1447 {fill: #70b0b4 !important;}.k2080 {fill: #7db7bb !important;}.k2326 {fill: #87bdc0 !important;}.k1904 {fill: #5ca5aa !important;}.k0187 {fill: #a3cccf !important;}.k1443 {fill: #9ac7ca !important;}.k2421 {fill: #74b2b6 !important;}.k2462 {fill: #7bb6ba !important;}.k0642 {fill: #89bec1 !important;}.k0584 {fill: #87bdc0 !important;}.k1445 {fill: #70b0b4 !important;}.k0583 {fill: #53a0a5 !important;}.k0160 {fill: #87bdc0 !important;}.k2039 {fill: #80b9bd !important;}.k1383 {fill: #7eb8bc !important;}.k0381 {fill: #5da6ab !important;}.k0604 {fill: #7eb8bc !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k1280 {fill: #328e94 !important;}.k1282 {fill: #55a1a6 !important;}.k2560 {fill: #83bbbe !important;}.k0980 {fill: #6fafb4 !important;}.k2101 {fill: #68acb0 !important;}.k1293 {fill: #5da6ab !important;}.k0563 {fill: #80b9bd !important;}.k1485 {fill: #66abaf !important;}.k2081 {fill: #5aa4a9 !important;}.k1884 {fill: #95c5c7 !important;}.k0834 {fill: #77b4b8 !important;}.k1860 {fill: #5fa7ab !important;}.k1715 {fill: #9cc8cb !important;}.k1496 {fill: #64aaae !important;}.k1080 {fill: #70b0b4 !important;}.k1864 {fill: #43979d !important;}.k0513 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1488 {fill: #63a9ad !important;}.k0114 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1384 {fill: #83bbbe !important;}.k1407 {fill: #9cc8cb !important;}.k1960 {fill: #83bbbe !important;}.k1481 {fill: #70b0b4 !important;}.k0760 {fill: #87bdc0 !important;}.k0821 {fill: #57a2a7 !important;}.k2482 {fill: #76b3b7 !important;}.k1962 {fill: #57a2a7 !important;}.k0183 {fill: #53a0a5 !important;}.k2260 {fill: #80b9bd !important;}.k2121 {fill: #91c3c6 !important;}.k1764 {fill: #80b9bd !important;}.k2061 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2380 {fill: #5fa7ab !important;}.k1765 {fill: #85bcbf !important;}.k2309 {fill: #9fcacd !important;}.k0643 {fill: #95c5c7 !important;}.k2031 {fill: #8abfc2 !important;}.k2132 {fill: #7eb8bc !important;}.k0617 {fill: #7db7bb !important;}.k0188 {fill: #5ca5aa !important;}.k0140 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1882 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1473 {fill: #79b5b9 !important;}.k2104 {fill: #7bb6ba !important;}.k0480 {fill: #45989e !important;}.k1427 {fill: #76b3b7 !important;}.k0561 {fill: #89bec1 !important;}.k1497 {fill: #77b4b8 !important;}.k1461 {fill: #76b3b7 !important;}.k1730 {fill: #6baeb2 !important;}.k1460 {fill: #72b1b5 !important;}.k1783 {fill: #83bbbe !important;}.k2313 {fill: #82babd !important;}.k0761 {fill: #68acb0 !important;}.k0880 {fill: #58a3a8 !important;}.k2580 {fill: #61a8ac !important;}.k0191 {fill: #28888f !important;}.k2361 {fill: #79b5b9 !important;}.k1471 {fill: #8cc0c3 !important;}.k0182 {fill: #7eb8bc !important;}.k1737 {fill: #82babd !important;}.k1780 {fill: #74b2b6 !important;}.k1480 {fill: #3d9499 !important;}.k1472 {fill: #80b9bd !important;}.k0163 {fill: #5ca5aa !important;}.k1466 {fill: #70b0b4 !important;}.k1452 {fill: #83bbbe !important;}.k0862 {fill: #6daeb3 !important;}.k1435 {fill: #87bdc0 !important;}.k2082 {fill: #7bb6ba !important;}.k1430 {fill: #74b2b6 !important;}.k1442 {fill: #82babd !important;}.k1275 {fill: #4e9da2 !important;}.k0123 {fill: #5fa7ab !important;}.k1782 {fill: #70b0b4 !important;}.k0840 {fill: #91c3c6 !important;}

Bortfall i kommunstatistiken

Eftersom det i vissa fall saknas uppgift om brottsplats finns det ett bortfall i kommunstatistiken. När man gör jämförelser över tid är det viktigt att komma ihåg att bortfallet kan variera i storlek från år till år. Andelen brott som saknar uppgift om brottsplats varierar även i hög utsträckning beroende på brottstyp. Bedrägeribrott är den brottstyp som har i särklass störst andel bortfall.

Anmälda brott i regionerna

Anmälda brott per 100 000 invånare, per region år 2023. Källa: Anmälda brott

I relation till folkmängden anmäls flest brott i region Stockholm. Under 2023 anmäldes där 18 263 brott per 100 000 invånare, medan motsvarande antal i regionerna Syd och Öst var 14 113 respektive 13 624 brott. I region Mitt anmäldes 13 196 brott per 100 000 invånare och i region Väst och Bergslagen anmäldes det 12 944 och 12 814 brott i respektive region. Lägst antal brott anmäldes i region Nord, där 10 930 brott per 100 000 invånare anmäldes.

I regionerna Nord och Öst utgjorde brott mot person 23 procent av de anmälda brotten 2023. I regionerna Syd, Väst, Mitt och Bergslagen utgjorde brott mot person mellan 19 och 21 procent medan brott mot person i region Stockholm utgjorde 17 procent av de anmälda brotten 2023. I region Stockholm utgjorde skadegörelsebrott en markant större andel (29 %) av samtliga anmälda brott än i de övriga regionerna. I övriga regioner var andelen skadegörelsebrott både mindre (7–11 %) och delvis av en annan karaktär.

Utsatthet för brott

Det är 20,1 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2022 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i NTU sammantaget kallas brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort och kredit­bedrägeri eller nätkränkning.

Det är 12,7 procent av hushållen i hela landet som under 2022 uppges ha utsatts för någon eller några av de brottstyper som sammantaget kallas egendomsbrott mot hushåll: bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld och bostadsinbrott.

Utsatthet för brott i regionerna

Självrapporterad utsatthet för brott mot egendom bland hushåll samt för brott mot enskild person. Andel i procent enligt NTU 2023. Källa: NTU

Från den 1 januari 2015 utgår statistiken över anmälda brott från de nya polisregionerna. Dessa regioner sträcker sig över de gamla länspolismyndigheterna enligt nedan.

 • Region Nord: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.
 • Region Mitt: Gävleborg, Uppsala, och Västmanlands län
 • Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län
 • Region Öst: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län
 • Region Väst: Hallands och Västra Götalands län
 • Region Syd: Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Skåne län.
 • Region Bergslagen Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper