Gemensamma förberedelser

I det tredje steget sammanfogas kommunens och polisens respektive lägesbilder. Styrgruppen ska prioritera fokusområden för samverkan. Kommunpolisen och den kommunala samordnaren ser till att en orsaksanalys tas fram.

Målet med Steg 3 är att ta fram en samverkans­överenskommelse som baseras på en gemensam lägesbild och orsaksanalys. Chefen för lokalpolis­området och kommun­styrelsens ordförande undertecknar samverkans­överenskommelsen.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Steg 3 är klart när följande är genomfört:

  • Två lägesbilder har förts ihop till en gemensam.
  • Prioritering mellan problemen har gjorts.
  • Kunskapen om problemen har fördjupats med medborgardialoger.
  • Orsaksanalyser för varje prioriterat problem har färdigställts.
  • Samverkans­överenskommelsen har undertecknats av chefen för lokalpolis­området och kommun­styrelsens ordförande.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan