Konstaterade fall av dödligt våld

De anmälda brotten om dödligt våld inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott, exempelvis självmord, olycka med mera. För att kunna redovisa tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i Sverige tar Brå därför årligen fram denna särskilda statistik, där samtliga polisanmälningar rörande dödligt våld granskas.

Dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld, totalt samt uppdelat på brottsoffrets kön¹. Uppgift om kön finns tillgänglig från 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

Konstaterade fall av dödligt våld i hela landet

Tidsserier som visar årlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i hela landet (fr.o.m. år 2002), efter kön (fr.o.m. 2011), efter användning av skjutvapen (fr.o.m. 2011).

Tabell 20. Konstaterade fall av dödligt våld, åren 2002-2023 Excel, 21 kB.
Tabell 21. Konstaterade fall av dödligt våld, efter kön, åren 2014-2023 Excel, 20 kB.
Tabell 22. Konstaterade fall av dödligt våld, efter användning av skjutvapen, åren 2014-2023 Excel, 22 kB.

Konstaterade fall av dödligt våld i regionerna

Tidsserie som visar årlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i polisregionerna fr.o.m. 2015 och i länen t.o.m. 2014.

Tabell 23. Konstaterade fall av dödligt våld, efter region, åren 2015- Excel, 21 kB.
Tabell 23. Konstaterade fall av dödligt våld, efter län, åren 2010-2014 Excel, 13 kB.

Sidan senast uppdaterad:

Statistikrapport

Läs mer

Publiceringsplan

Statistiken över konstaterade fall av dödligt våld publiceras årligen, vid slutet av mars.