Möt våra medarbetare

Här har vi samlat medarbetarintervjuer för att ge en inblick i hur det är att arbeta på Brå.

Sara Afifi, utredare, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete (Uba)

Som utredare är det viktigt att vara metodisk, analytisk och objektiv.

Elias Lomfors Carlberg, handläggare, Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Jag tror att egenskaper som att vara lyhörd och våga ta sig an utmaningar är viktiga egenskaper.

Sara Jonsson, utredare, enheten för utvärdering och polisforskning (Upo)

I våra projekt får vi verkligen tid att grotta ner oss i en viss fråga, det är jätteroligt.

Luis Antonio Galaz Miranda, utvecklare, enheten för IT

Det roligaste med mitt jobb är att jag får hitta nya sätt att lösa tekniska problem och dela mina kunskaper med teamet.

Karolina Hurve, utredare, enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet (EkoOrg)

När studien har publicerats föreläser vi vanligtvis om resultaten.

Maria Molin, utredare, enheten för statistiska undersökningar (Esu)

Det är väldigt givande att arbeta med produktion av kunskap som används och kommer till nytta.

Mesir Taki, handläggare, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete (Uba)

Brå har ett väldigt viktigt uppdrag i att verka för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Sofia Löfving, utredare, enheten för rättsstatistik (Ers)

Det roligaste med mitt arbete är blandningen av arbetsuppgifter.

Jobba på Brå

Brås lokaler ligger mitt i centrala Stockholm. Där arbetar cirka 160 personer med olika kompetens – allt från samhällsvetare såsom kriminologer till statistiker och systemutvecklare.