Tillgänglighetsredogörelse

Brottsförebyggande rådet (Brå) står bakom den här webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Bra.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Bra.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via webb@bra.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla till webb@bra.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa av Brås statistikprodukter, såsom vissa excelfiler och tabeller, har bristande tillgänglighet. Ett arbete pågår med att tillgängliggöra all statistik som publiceras på Bra.se.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Webbplatsen innehåller filmade inspelningar från konferenser och webbinarier som inte är textade. Innehållet omfattas inte av lagen med hänvisning till att det är förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020.
  • Vissa av Brås publikationer i pdf-format som publicerats innan 23 september 2018 är inte fullt tillgängliga. Innehållet omfattas inte av lagen med hänvisning till att de har publicerats före lagens införande den 23 september 2018.

Hur vi testat webbplatsen

Consid AB har gjort en oberoende granskning av Bra.se utifrån WCAG 2.1 AA.

Kontakta webb@bra.se för att få tillgång till den senaste granskningen av webbplatsens tillgänglighet.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 juli 2021.