Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2015


Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56) Pdf, 70 kB.
2015-12-15
Diarienummer: 0261/15
Departement/myndighet: Finansdepartementet

EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv Pdf, 68 kB.
2015-12-22
Diarienummer: 0321/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Falska polisbilar (Ds 2015:40) Pdf, 218 kB.
2015-12-01
Diarienummer: 0208/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69) Pdf, 222 kB.
2015-12-01
Diarienummer: 0203/15
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) Pdf, 220 kB.

2015-12-01
Diarienummer: 0169/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kameraövervakning vid åteljakt efter vildsvin Pdf, 186 kB.

2015-11-17
Diarienummer: 0249/15
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) Pdf, 57 kB.

2015-11-23
Diarienummer: 0185/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) och Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83)
Pdf, 57 kB.
2015-11-05
Diarienummer: 0267/15
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet


Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) Pdf, 57 kB.

2015-11-05
Diarienummer: 0170/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet


För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67) Pdf, 57 kB.

2015-10-01
Diarienummer: 0168/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63) Pdf, 217 kB.

2015-09-24
Diarienummer: 0166/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Pdf, 57 kB.

2015-09-14
Diarienummer: 0128/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Missbruk av svenska pass (Ds 2015:12) Pdf, 57 kB.

2015-08-25
Diarienummer: 0121/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Pdf, 219 kB.

2015-08-24
Diarienummer: 0127/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) Pdf, 173 kB.

2015-06-24
Diarienummer: 0091/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – Genomförande av det nya CBE-direktivet Pdf, 217 kB.

2015-06-12
Diarienummer: 0130/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet (SOU 2015:3) Pdf, 223 kB.

2015-06-11
Diarienummer: 0070/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Statskontorets rapport Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol (2015:1) Pdf, 219 kB.

2015-06-11
Diarienummer: 0101/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Pdf, 59 kB.

2015-06-03
Diarienummer: 0092/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster Pdf, 68 kB.

2015-06-03
Diarienummer: 0096/15
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Rätten till försvarare, m.m. (Ds 2015:7) Pdf, 216 kB.

2015-05-18
Diarienummer: 0042/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Rättvisans pris (SOU 2014:86) Pdf, 217 kB.

2015-05-18
Diarienummer: 0049/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål (Ds 2015:10) Pdf, 218 kB.

2015-05-21
Diarienummer: 0048/15
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Slopad skattereduktion för gåvor Pdf, 58 kB.

2015-04-10
Diarienummer: 0361/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44) Pdf, 224 kB.

2015-03-17
Diarienummer: 0361/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor (SOU 2014:72) Pdf, 82 kB.

2015-03-10
Diarienummer: 0357/14
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Ny påföljd efter tidigare dom Pdf, 58 kB.

2015-03-05
Diarienummer: 0029/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Pdf, 58 kB.

2015-01-29
Diarienummer: 0354/14
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Framställningen om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Pdf, 58 kB.

2015-01-29
Diarienummer: 0348/14
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (Ds 2014:16)

2015-01-25
Diarienummer: 0317/14
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


ILO:s protokoll till konvention 29 om tvångsarbete och rekommendation nr 203 om tvångsarbete Pdf, 58 kB.

2015-01-21
Diarienummer: 0295/14
Departement/myndighet: ILO-kommittén, regeringskansliet


Kompletterande förslag till SOU 2014:63 – äktenskapstvång och olaga hot Pdf, 63 kB.

2015-01-21
Diarienummer: 0362/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet