Basutbildning

Basutbildningen vänder sig till dig som har en del förkunskaper och viss yrkeserfarenhet som brottsförebyggare. Via ett aktivt erfarenhetsbyte och diskussioner mellan deltagarna går kursen djupare in på de olika delarna inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och samverkan. Därtill tas några av kriminologins grunder upp.

Basutbildningen pågår i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, föreläsningar, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås introduktionskurs eller motsvarande kunskaper. Kunskapsvalidering sker vid anmälan genom besvarande av några frågor.

Antal platser: 28

Kursmål

Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Redogöra för centrala begrepp inom brottsförebyggande arbete
  • Förklara hur en orsaksanalys genomförs
  • Identifiera behov av och förutsättningar för samverkan

Anmälan

Utbildningen vänder sig enbart till dig som är yrkesverksam inom området och är delaktig i strategisk samverkan inom brottsförebyggande arbete. Om du kan kryssa ja på frågan i formuläret nedan är du välkommen att anmäla dig.

Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Observera att du endast kan anmäla dig till en utbildning i taget. Utbildningarna kan ej genomföras parallellt.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 2 september 2024


Kursstart

2 Sep

Nästa kurstillfälle startar den 2 september 2024.

Anders Green, utbildningsansvarig

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta utbildningsansvarig Anders Green.

E-post: anders.green@bra.se
Telefon: 08-527 58 404