Basutbildning

Basutbildningen vänder sig till dig som har en del förkunskaper och viss yrkeserfarenhet som brottsförebyggare. Via ett aktivt erfarenhetsbyte och diskussioner mellan deltagarna går kursen djupare in på de olika delarna inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och samverkan. Därtill tas några av kriminologins grunder upp.

Basutbildningen pågår i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, föreläsningar, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås introduktionskurs eller motsvarande kunskaper. Kunskapsvalidering sker vid anmälan genom besvarande av några frågor.

Antal platser: 50

Kursmål

Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Redogöra för centrala begrepp inom brottsförebyggande arbete
  • Förklara hur en orsaksanalys genomförs
  • Identifiera behov av och förutsättningar för samverkan

Anmälan till utbildningen med start den 28 augusti är fulltecknad.


Kursstart

28 Aug

Nästa kurstillfälle startar den 28 augusti.

Anders Green, utbildningsansvarig

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta utbildningsansvarig Anders Green.

E-post: anders.green@bra.se
Telefon: 08-527 58 404