Basutbildning

Basutbildningen riktar sig till dig som har en del förkunskaper och viss yrkeserfarenhet som brottsförebyggare. Via ett mer aktivt erfarenhetsbyte och diskussioner mellan deltagarna går kursen djupare in på de olika delarna inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och samverkan. Därtill ingår en del kriminologi.

Anmälan till utbildningen med start den 16 januari är fulltecknad.

Basutbildningen pågår i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås introduktionskurs eller motsvarande kunskaper. Kunskapsvalidering sker vid anmälan genom besvarande av några frågor om dina förkunskaper.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Antal platser: 24

Anmälan

Utbildningen vänder sig enbart till dig som är yrkesverksam inom området och är delaktig i strategisk samverkan inom brottsförebyggande arbete. Om du kan kryssa ja på frågan i formuläret nedan är du välkommen att anmäla dig.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 16 januari 2023


Kursstart

16 Jan

Basutbildningen startar den 16 januari.

Anders Green, utbildningsansvarig

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta utbildningsansvarig Anders Green.

E-post: anders.green@bra.se
Telefon: 08-527 58 404