Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2011

Tilläggsremiss avseende betänkandetörsenad årsredovisning och bokföringsbrott
2011-12-16
Diarienummer: D1.1-0421/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Naturvårdsverkets promemoria om skyddsjakt

2011-11-24
Diarienummer: D1.1-0402/2011
Departement/myndighet:  Miljödepartementet


Månadsuppgifter — snabbt och enkelt
(SOU 2011:40)
2011-10-26
Diarienummer: D1.1-0240/2011
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar
(VIS) (DS 2011:27)
2011-10-26
Diarienummer: D1.1-0240/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Strålsäkerhet - gällande rätt i ny form
(SOU 2011:18)
2011-10-14
Diarienummer: D1.1-0184/2011
Departement/myndighet:  Miljödepartementet


Bättre insatser vid missbruk och beroende
(SOU 2011:35)
2011-10-14
Diarienummer: D1.1-0213/2011
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Förundersökning — objektivitet, beslag, dokumentation m.m.
(SOU 2011:45)
2011-10-14
Diarienummer: D1.1-0221/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Utökat polissamarbete i Norden och EU
(SOU 2011:25)
2011-10-14
Diarienummer: D1.1-0228/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


En samlad ekobrottsbekämpning
(SOU 2011:47)
2011-10-13
Diarienummer: D1.1-0216/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Sanktionsavgifter på trygghetsområdet
(SOU 2011:3)
2011-09-27
Diarienummer: D1.1-0232/2011
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott

2011-06-22
Diarienummer: D 1.1-0217/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete
(SOU 2011:20)
2011-06-22
Diarienummer: D1.1-0177/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kustbevakningsdatalag

2011-06-22
Diarienummer: D1.1-0185/2011
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet


Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?
(SOU 2011:16)
2011-06-14
Diarienummer: DD1.1-0125/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Gårdsförsäljning
(SOU 2010:98)
2011-06-09
Diarienummer: D1.1-0087/2011
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Framställan om ändringar i rättegångsbalken

2011-06-08
Diarienummer: D1.1-0182/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ändrade sanktionsbestämmelser på grund av nya EU-regler på kemikalieområdet

2011-06-08
Diarienummer: D1.1-0137/2011
Departement/myndighet: Miljödepartementet


Polismetodutredningen, "Särskilda spaningsmetoder" (SOU 2010:103)
2011-05-30
Diarienummer: D1.1-0107/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Olovlig fotografering
(Ds 2011:1)
2011-04-19
Diarienummer: D1.1-0031/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Sexualbrottslagstiftningen — utvärdering och reformförslag
(SOU 2010:71)
2011-03-03
Diarienummer: D1.1-0400/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller
(SOU 2010:68)
2011-02-10
Diarienummer: D1.1-0394/2010
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Översiktsplan för Timrå kommun

2011-01-10
Diarienummer: D1.2-0372/2010
Departement/myndighet: Länsstyrelsen Västernorrland


Ett hållbart Huddinge — mål och krav för ett hållbart samhälle

2011-01-10
Diarienummer: D1.2-0340/2010
Departement/myndighet: Huddinge kommun