Sök ekonomiskt stöd

Bedriver ni brottsförebyggande arbete, baserat på en tydlig problembild? Planerar ni att stärka, utveckla eller följa upp och utvärdera detta arbete? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brå. Här kan du välja vilket av Brås stöd du vill veta mer om.

Stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Kommuner kan söka för planerad verksamhet med syfte att bidra till att brottsförebyggande åtgärder stärks, utvecklas eller utvärderas. Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2023 för verksamhet som genomförs under perioden 1 september till 31 december 2023. Under hösten 2023 öppnar ansökan om stöd för verksamhet 1 januari – 31 december 2024.

Stöd för uppföljning och utvärdering

Brå ger ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer. Ansökningsperioden för 2023 är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2024