Tidigare års stöd

Tidigare års beviljat ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt.

Brå har sedan flera år tillbaka efter ansökan fördelat ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter.

Efter genomfört arbete sänder varje projekt en slutrapport till Brå. I dag ligger över hundra sådana slutrapporter på webbplatsen och är därigenom enkla att ladda ner och ta del av för den intresserade.

Här kan du läsa projektbeskrivningar för tidigare års beviljade ansökningar.


Sidan senast uppdaterad: