Utsatta områden

Statistik över anmälda brott och resultat från Nationella trygghetsundersökningen för län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Drygt varannan kvinna (48 procent) i socialt utsatta områden uppger att de känner sig otrygga vid utevistelse sent på kvällen i socialt utsatta områden. Motsvarande siffra i övriga urbana områden är 30 procent. Källa: Brå 2018:9

Statistik

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö

Rapporten Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö (2018) beskriver omfattning och utveckling över tid av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områden. Rapporten baseras på Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och ger en övergripande lägesbild över nämnda aspekter. Kvinnors och mäns otrygghet och utsatthet är särredovisade. Rapporten vänder sig till regeringen och till rättsväsendets olika myndigheter.

Tidigare statistik

Brå fick i uppdrag av regeringen att ta fram uppgifter om anmälda brott och upplevd trygghet på kommun- och stadsdelsnivå i de kommuner som ingår i det urbana utvecklingprojektet, URBAN 15. Antalet polisanmälda brott redovisas för vart och ett av de 15 områdena från och med 2008-2015. Upplevelsen av trygghet redovisas för de 15 områdena sammantaget i den nationella trygghetsundersökningen (NTU) från och med 2007 till och med 2014.

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

pil upp
pil ned

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen
Tabeller som visar andel personer utsatta för brott (2006-2013), andel som känner otrygghet och oro för brott, andel som känner förtroende för polis samt redovisning av urvalets storlek i NTU (2007-2014). Särredovisning för URBAN15-områdena, för kommuner och län som omfattas av URBAN15-område samt för hela landet.
Anmälda brott* i URBAN15-områdena
Tabeller som visar antal anmälda brott totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp, i URBAN15-områden, i kommuner och län som omfattas av URBAN15-område samt i hela landet. Åren 2008-2010 redovisas efter LUA-områden.
Anmälda brott* i hela landet
Tabeller som visar antal anmälda brott totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp, i hela landet och hela landet exklusive URABAN15-områdena samt totalt i alla URBAN15-områden. Åren 2008-2010 redovisas efter LUA-områden.
Anmälda brott – information om bortfall
Tabeller som visar information om bortfall i statistiken över anmälda brott, efter brottstyp, i kommuner och län som omfattas av URBAN15-område samt i hela landet. Bortfall syftar på bortfall av SAMS-kod för vilken indelning i URBAN15-områden baseras på i statistiken över anmälda brott. Åren 2008-2010 redovisas efter LUA-områden.
* Observera att endast de anmälda brott för vilka uppgift om delområde (SAMS-kod) finns redovisas. För mer information se ovan Anmälda brott – information om bortfall.

Sidan senast uppdaterad:

Publikationer

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006–2017 En rapport om utsatthet, otrygghet och förtroende utifrån Nationella trygghetsundersökningen (2018:9)