Genomströmningstider

Statistiken redovisar genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Genomströmningstider för brottsmisstankar registrerade 2022

När en brottsmisstanke hade registrerats togs vanligtvis beslut om att inleda förundersökning redan samma dag. Mediantiden mellan registrering och inledning av förundersökning var således 0 dagar. Mediantiden från inledd förundersökning till nedläggning var 27 dagar. Från inledd förundersökning till slutredovisning var mediantiden cirka 1,5 månad (49 dagar).

Mediantiden från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan var 4 dagar. Tiden varierade beroende på vilken typ av beslut i åtalsfrågan som fattades. Snabbast gick det att utfärda strafföreläggande, medan beslut om inte väcka åtal tog lite längre tid, 11 dagar.

I de fallen brottsmisstanken fick ett beslut i åtalsfrågan tog det i allmänhet knappt 2 månader från det att brottsmisstanken registrerades till att beslutet i åtalsfrågan fattades, mediantiden var 56 dagar.

Revidering av statistiken

I samband med publiceringen av Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2022 har brottskoden för vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med trafikolycka inkluderats i statistiken. Hela tidsserien från 2015 är omräknad. För mer information se avsnittet jämförbarhet över tid i kvalitetsdeklarationen.

Läs mer

Sidan senast uppdaterad: