Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet är ett problem som uppmärksammades på allvar i Sverige först på 00-talet. Det finns därför mindre erfarenhet av att arbeta med dessa frågor än med våldsutsatta kvinnor generellt.

I Som en del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, har regeringen beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin är tioårig och började gälla den 1 januari 2017.

Strategins fyra målsättningar:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

I strategin lyfts särskilt två faktorer fram - vikten av förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld. Den nationella strategin innehåller arbete mot hedersrelaterat våld.

För att nå resultat i arbetet krävs effektivare samordning mellan samhällets olika delar. Jämställdhetsmyndigheten ska arbeta för att göra strategin känd, öka samordningen och bidra med kunskap, metoder och stöd i genomförandet.

Nationellt uppdrag

Länsstyrelsen Östergötland har ett nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt förhindra att unga blir gifta mot sin vilja såväl som att motverka könsstympning. På webbplatsen hedersfortryck.se kan du läsa mer om vad hedersrelaterat förtryck och våld är, om vilka insatser som pågår i landet och i länet. Du kan även beställa material och få förslag på litteratur i ämnet. Där finns också konkreta tips för dig som arbetar inom bl.a. skola och socialtjänst.

Polisen har en sida som också riktar sig till den som utsätts för hedersbrott. Där finns information om lagar och regler, vanliga frågor och svar samt information om ideella hjälpföreningar som brottsoffret kan vända sig till.

Skolverkets webbplats finns information om hedersrelaterad brottslighet som både riktar sig till elever och lärare. Genom att skriva in ordet "heder" i sökfältet får besökaren, bland mycket annat, tillgång till information om hedersrelaterad brottslighet på flera olika språk.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har gett ut broschyren Får jag gifta mig med vem jag vill? som riktar sig till unga som är oroade över att inte själva få välja partner. Broschyren finnspå 10 språk - arabiska, dari, engelska, kurmandji, persiska, romani, somaliska, sorani, svenska och turkiska och går att beställa gratis till din skola eller verksamhet.Därutöver har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomfört förebyggande utbildningar och insatser och gett ut flera rapporter som kan fungera som stöd i arbetet med att förebygga hedersrelaterad brottslighet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-04