Rapportomslag Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer - Delrapport

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

En första uppföljning av regeringens handlingsplan

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som fått allt större uppmärksamhet i Sverige under de senaste decennierna. År 2007 lade regeringen fram en samlad strategi för arbetet med mäns våld mot kvinnor under mandatperioden.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Genomförda uppdrag och eventuella brister

I Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer presenteras 56 åtgärder som tillsammans ska leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera handlingsplanen. Detta är en första delrapport. Främst fokuseras här hur de olika aktörerna genomfört sina uppdrag och om det finns brister i genomförandet. Uppdraget ska slutredovisas i december 2010.

Rapporten vänder sig främst till regering och riksdag, rättsväsendet, kvinno- och mansjourer och övriga som i sin verksamhet kommer i kontakt med offer för och utövare av våld i nära relationer samt till alla andra som intresserar sig för denna fråga.

Fakta om publikationen

Författare: Marcus Lundgren, Stina Holmberg, Linda Jönsson, Madeleine Sackemark
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-401

Kundkorg

Summa: