Rapportomslag Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterad våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Slutredovisning av ett regeringsuppdrag

Medvetenheten har ökat, kunskapsnivån har höjts, nya verksamheter har startat och lagstiftningen har ändrats. Det är en del av resultaten av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En samlad utvärdering

Handlingsplanen, som består av 56 åtgärder, presenterades hösten 2007 för mandatperioden 2007—2010. Brottsförebyggande rådet, Brå, har haft regeringens uppdrag att följa och utvärdera arbetet och presenterade en delredovisning i januari 2010. I den här slutrapporten gör Brå en samlad bedömning av hur planen genomförts, vilka resultat åtgärderna gett och vilka utvecklingsområden som identifieras. Brå konstaterar att handlingsplanen har resulterat i en imponerande mängd aktiviteter men att effekter för målgrupperna, i form av mindre utsatthet för våld, är mer osäkra.

Fakta om publikationen

Författare: Marcus Lundgren, Stina Holmberg, Ylva Lennartsson Hartmann, Amanda Netscher
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:18
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-63-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-395

Kundkorg

Summa: