Handläggningsresultat

Här redovisas statistik som belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Brottsmisstanken registrerad

781 245

Utredning inledd

779 924

Nedläggning

301 615

Slutredovisade

289 532

Beslut i åtalsfrågan

236 492

Varav åtal väcks ej

16 636

Lagförings­beslut

220 040

Flödesbeskrivning av beslut tagna under den utredande och lagförande delen av brottmålsprocessen på brottsmisstankar (inkl. ingående balans) 2019.

 
Handläggningsresultat i brottmålsprocessen
Hela tabellverket
Samtliga statistiktabeller för statistiken.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Brott
Tabeller för brott inkluderar samtliga brott som varit under handläggning under ett visst år. Ett brott kan ha varit under handläggning under mer än ett kalenderår. Resultaten för samtliga brott redovisas per brottskategori och region. Även resultaten för brott med skäliga brottsmisstankar redovisas uppdelat på brottskategori och region.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Brottsmisstankar
Tabeller för brottsmisstankar inkluderar samtliga brottsmisstankar som varit under handläggning under ett visst år. En brottsmisstanke kan ha varit under handläggning under mer än ett kalenderår. Resultaten för samtliga brottsmisstankar redovisas per brottskategori och region. Resultaten för skäliga brottsmisstankar redovisas uppdelat på brottskategori, kön, ålder och region.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-18

Publikationer

Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2019 Sammanhållen statistik över utredning och lagföring av brottsmisstankar (2019)

Om statistiken

Brå har haft i uppdrag av regeringen att tillvarata potentialen i rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) för att utveckla exempelvis ny löpande verksamhetsrelevant statistik och nya typer av indikatorer för verksamhetsuppföljning.