Handläggningsresultat

Statistiken belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Brottsmisstanken registrerad

818 896

Utredning inledd

817 368

Nedläggning

338 603

Slutredovisade

306 096

Beslut i åtalsfrågan

252 900

Varav åtal väcks ej

21 457

Lagförings­beslut

231 721

Flödesbeskrivning av beslut tagna under den utredande och lagförande delen av brottmålsprocessen på brottsmisstankar (inkl. ingående balans) 2020.

 
Handläggningsresultat i brottmålsprocessen
Hela tabellverket
Samtliga statistiktabeller för statistiken.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Brott
Tabeller för brott inkluderar samtliga brott som varit under handläggning under ett visst år. Ett brott kan ha varit under handläggning under mer än ett kalenderår. Resultaten för samtliga brott redovisas per brottskategori och region. Även resultaten för brott med skäliga brottsmisstankar redovisas uppdelat på brottskategori och region.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Brottsmisstankar
Tabeller för brottsmisstankar inkluderar samtliga brottsmisstankar som varit under handläggning under ett visst år. En brottsmisstanke kan ha varit under handläggning under mer än ett kalenderår. Resultaten för samtliga brottsmisstankar redovisas per brottskategori och region. Resultaten för skäliga brottsmisstankar redovisas uppdelat på brottskategori, kön, ålder och region.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Om statistiken

Brå har haft i uppdrag av regeringen att utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik och nya typer av indikatorer för verksamhetsuppföljning mot bakgrund av den första etappen av projektet Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).

Statistiken, som publicerades första gången 2018, belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter.

Här redovisas huvudresultaten från en av de statistikprodukter som utvecklats. I en separat rapport redovisas även uppgifter om genomströmningstider för handläggningen av brottsmisstankar. Tanken är att båda statistikprodukterna ska publiceras årligen, och på sikt införlivas i den officiella kriminalstatistiken.

Sidan senast uppdaterad: