2022

Under 2022 har sammanlagt tretton ansökningar sammanlagt beviljats ungefär 4,1 miljoner kronor för utvärderingar och uppföljningar.

Följande ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljningar:

MST Sverige Framtid

MST Sverige Framtid Stockholm har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av En systematisk översikt och uppföljning av ungdomar som fått MST som insats.

Polismyndigheten

Polismyndigheten, polisregion Stockholm, Regionkansliet har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Kartläggning av krogpersonalens agerande mot narkotika.

Katrineholms kommun

Katrineholms kommun har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av SSPF implementering i Katrineholms kommun.

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har beviljats 255 500 kronor för utvärdering av Insats till transportföretag, gällande minskat inflöde av narkotika.

Länsstyrelserna i Jämtland och Halland

Länsstyrelsen Jämtland och Lässtyrelsen Halland har beviljats 210 000 kronor för utvärdering av Samrådsyttranden som en brottsförebyggande insats. (Del 2).

Familjebostäder i Göteborg

Familjebostäder i Göteborg AB har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Från fulaste torget till en attraktiv destination – Opaltorget i Tynnered.

Länsstyrelsen i Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Kapabla väktare på landsbygden.

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering av uppsökande teamet och öppenvårdsinsatsen Hemmaplan.

Stockholms stad

Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad har beviljats 250 000 kronor för Utvärderingar av platssamverkan Sveavägens systematiska arbete mot brottslighet.

Järfällahus AB

Järfällahus AB har beviljats 250 000 kronor för Effektutvärdering av Järfällahus ronderingsrutiner.

Karlshamnsbostäder

Karlshamnsbostäder har beviljats 250 000 kronor för Karlshamsbostäder – utvärdering av brottsförebyggande insats.

Akademiska barnsjukhuset

Akademiska barnsjukhuset har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av BarnSäkert – förebyggande samverkan minska för att minska risken av våld mot barn.

Region Kronoberg

Forskningsenheten, Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö, Region Kronoberg har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Behandling av aggression hos våldsbrottsdömda kriminalvårdsklienter med stöd av Virtual Reality.

 

Tidigare stöd