Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2021


Fler vapendelar i jaktvapengarderoben Pdf, 113 kB.
2021-12-07
Diarienummer: 0341/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) Pdf, 220 kB.
2021-11-30
Diarienummer: 0298/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – frågan om behörig myndighet (SOU 2021:76) Pdf, 111 kB.
2021-11-30
Diarienummer: 0384/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Skärpta straff för gravfridsbrott Pdf, 165 kB.
2021-11-12
Diarienummer: 0351/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) Pdf, 587 kB.
2021-11-04
Diarienummer: 0256/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kommuner mot brott (SOU 2021:49) Pdf, 198 kB.
2021-11-01
Diarienummer: 0255/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Rätt mottagare. Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66) Pdf, 144 kB.
2021-10-10
Diarienummer: 0276/21
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


En ny lag om ordningsvakter (SOU 2021:38) Pdf, 159 kB.
2021-10-08
Diarienummer: 0232/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen Pdf, 135 kB.
2021-10-05
Diarienummer: 0271/21
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) Pdf, 164 kB.
2021-10-05
Diarienummer: 0248/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post (SOU 2021:29) Pdf, 162 kB.
2021-09-29
Diarienummer: 0217/21
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet


Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43) Pdf, 178 kB.
2021-09-29
Diarienummer: 0224/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46) Pdf, 110 kB.
2021-09-29
Diarienummer: 0242/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45) Pdf, 145 kB.
2021-09-28
Diarienummer: 0243/21
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) Pdf, 536 kB.
2021-09-27
Diarienummer: 0254/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35) Pdf, 140 kB.
2021-09-16
Diarienummer: 0214/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64) Pdf, 134 kB.
2021-09-15
Diarienummer: 0272/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) Pdf, 145 kB.
2021-09-15
Diarienummer: 0223/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37) Pdf, 160 kB.
2021-09-14
Diarienummer: 0235/21
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16) Pdf, 133 kB.
2021-09-14
Diarienummer: 0231/21
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18) Pdf, 142 kB.
2021-09-14
Diarienummer: 0233/21
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27) Pdf, 183 kB.
2021-09-03
Diarienummer: 0177/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Nationell plan för trygghet och studiero Pdf, 558 kB.
2021-08-26
Diarienummer: 0193/21
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Skärpta straff för knivbrott Pdf, 162 kB.
2021-06-29
Diarienummer: 0191/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång Pdf, 150 kB.
2021-06-08
Diarienummer: 0148/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20) Pdf, 115 kB.
2021-06-22
Diarienummer: 0154/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15) Pdf, 142 kB.
2021-06-16
Diarienummer: 0104/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar Pdf, 132 kB.
2021-06-08
Diarienummer: 0172/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut Pdf, 111 kB.
2021-06-07
Diarienummer: 0094/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Utlandsspioneri Pdf, 131 kB.
2021-06-02
Diarienummer: 0147/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem Pdf, 113 kB.
2021-05-11
Diarienummer: 0095/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77) Pdf, 131 kB.
2021-04-27
Diarienummer: 0028/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information Pdf, 120 kB.
2021-04-09
Diarienummer: 0051/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd Pdf, 120 kB.
2021-03-31
Diarienummer: 477/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet


En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) Pdf, 541 kB.
2021-03-31
Diarienummer: 0006/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Nedstängningsstöd Pdf, 111 kB.
2021-03-26
Diarienummer: 0102/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Pdf, 114 kB.
2021-03-11
Diarienummer: 0431/20
Departement/myndighet: Miljödepartementet


Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket Pdf, 133 kB.
2021-03-11
Diarienummer: 0060/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Det skatterättsliga företrädaransvaret (SOU 2020:60) Pdf, 126 kB.
2021-03-02
Diarienummer: 0486/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En europeisk åklagarmyndighet (SOU 2020:74) Pdf, 139 kB.
2021-03-02
Diarienummer: 0471/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62) Pdf, 118 kB.
2021-02-25
Diarienummer: 0485/20
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Tidsgräns för häktning av barn Pdf, 123 kB.
2021-02-04
Diarienummer: 0479/20
Departement/myndighet: Justitieutskottet


Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja Pdf, 110 kB.
2021-02-04
Diarienummer: 0427/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Pdf, 167 kB.
2021-01-20
Diarienummer: 0363/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Nya EU-bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel Pdf, 111 kB.
2021-01-19
Diarienummer: 0454/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet Pdf, 131 kB.
2021-01-19
Diarienummer: 0393/20
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet


Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) Pdf, 157 kB.
2021-01-19
Diarienummer: 0389/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23) Pdf, 158 kB.
2021-01-15
Diarienummer: 0426/20
Departement/myndighet: JustitiedepartementetSidan senast uppdaterad: