Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2021


Det skatterättsliga företrädaransvaret (SOU 2020:60)
2021-03-02
Diarienummer: 0486/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

En europeisk åklagarmyndighet (SOU 2020:74)
2021-03-02
Diarienummer: 0471/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
2021-02-25
Diarienummer: 0485/20
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja
2021-02-04
Diarienummer: 0427/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
2021-01-20
Diarienummer: 0363/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Nya EU-bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel
2021-01-19
Diarienummer: 0454/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet
2021-01-19
Diarienummer: 0393/20
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet


Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)
2021-01-19
Diarienummer: 0389/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23)
2021-01-15
Diarienummer: 0426/20
Departement/myndighet: JustitiedepartementetSidan senast uppdaterad: 2021-03-03