Att berätta om brottslighetens utveckling i Sverige är en viktig uppgift för Brå. Till vår hjälp har vi kriminalstatistiken – registerdata från rättsväsendet, till exempel anmälda brott eller misstänkta personer. Ett viktigt komplement till detta är Brås statistiska undersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen och Skolundersökningen om brott.

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Brås årliga undersökningar mäter bland annat utsatthet för brott, fötroendet för rättsväsendet, hatbrott, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar.

Statistik över brottstyper

Här hittar du statistik utifrån olika brottstyper. Innehållet på sidorna är vanligtvis hämtat både från kriminalstatistiken samt Brås statistiska undersökningar.

Bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?