Kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistiska undersökningar

Brås årliga undersökningar mäter bland annat utsatthet för brott, fötroendet för rättsväsendet, hatbrott, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar.

Kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistiska undersökningar

Utsatthet för brott och otrygghet i landet, förtroendet för polisen och andra delar av rättsväsendet, hatbrott mot olika grupper i samhället, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar. Det är några frågor som tas upp i Brås återkommande undersökningar.

Statistik utifrån brottstyper

Här hittar du statistik utifrån olika brottstyper. Innehållet på sidorna kan vara hämtat både från kriminalstatistiken samt Brås statistiska undersökningar.

Vårt uppdrag

Att berätta om brottslighetens utveckling i Sverige är en viktig uppgift för Brå. Brå publicerar och utvecklar Sveriges officiella kriminalstatistik samt genomför statistiska undersökningar.

Bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?

Kriminalstatistiken bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Vilka frågor ska den besvara, och vad har vi för nytta av den?