Som ansvarig för Sveriges officiella kriminalstatistik producerar Brå flera statistikprodukter som bygger på uppgifter från rättsväsendet och som belyser rättsväsendets hantering av brott. Brå ansvarar också för statistik om brott som bygger på insamling och analys av andra uppgifter, inte minst genom stora frågeundersökningar som Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistiska undersökningar

Brås årliga undersökningar mäter bland annat utsatthet för brott, fötroendet för rättsväsendet, hatbrott, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar.

Brottmålsprocessen

Handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Sveriges officiella statistik

Brå är ansvarig för den officiella statistiken på området rättsväsendet. Sveriges officiella statistik är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Här hittar du statistik utifrån olika brottstyper med siffror hämtade från kriminalstatistiken och Brås statistiska undersökningar.

När vi vill ta reda på om olika typer av brott ökar eller minskar är det viktigt att komma ihåg att brottsstatistiken visar de ärenden rättsväsendet tagit emot och har hanterat, inte hur många brott som faktiskt har begåtts i Sverige.