Brå i sociala medier

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Brås huvudsakliga målgrupper är beslutsfattare, anställda inom rättsväsendet och brottsförebyggande aktörer.

Riktlinjer för Brås konton i sociala medier

Information som publiceras på Brås konton i sociala medier liksom så kallade privata meddelanden eller direktmeddelanden, utgör i regel allmänna handlingar. Den information som publiceras på Brås konton, både eget innehåll samt andras inlägg och kommentarer, arkiveras eller hålls ordnad under en viss tid.

I de fall då möjlighet finns att lämna kommentarer uppmanas användarna att hålla en god samtalston. Användarna får inte publicera inlägg eller kommentarer som

  • utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, intrång i någon annans upphovsrätt eller på annat sätt bryter mot svensk lag
  • innehåller kränkande personuppgifter
  • inte håller sig till ämnet, t.ex. marknadsföring eller spam
  • inte håller en god samtalston, till exempel nedsättande kommentarer eller kommentarer med grovt språkbruk

Inlägg eller kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att raderas från myndighetens konton. Personer som bryter mot reglerna kan även komma att blockeras.

Linkedin

Du kan följa Brå på LinkedIn för att få information om lediga jobb, Brås rapporter och andra nyheter från myndigheten.

Instagram

Brås instagramkonto delar vi fakta och siffror om brott och brottsförebyggande åtgärder.

YouTube

YouTube fungerar huvudsakligen som vår valda streamingtjänst på webben för rörligt material och som ett videoarkiv där vi lägger upp de filmer som myndigheten har tagit fram. Du kan prenumerera på Brås YouTubekanal och därmed bli uppdaterad löpande då nytt material publicerats.