Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2017


Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU2017:72)
2017-12-18
Diarienummer: 0260/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47) (promemoria)
2017-12-18
Diarienummer: 0267/17
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
2017-12-11
Diarienummer: 0304/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. – Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor” (SOU 2017:68)
2017-12-11
Diarienummer: 0238/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)
2017-12-01
Diarienummer: 0208/17
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38)
2017-11-29
Diarienummer: 0251/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:46) (promemoria)
2017-11-20
Diarienummer: 0195/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) (promemoria)
2017-11-20
Diarienummer: 0195/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74)
2017-11-20
Diarienummer: 0263/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ändringar av vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)
2017-11-07
Diarienummer: 0191/17
Departement/myndighet: Finanspartementet

 

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU2017:52)
2017-11-01
Diarienummer: 0175/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)
2017-10-23
Diarienummer: 0176/17
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)
2017-10-02
Diarienummer: 0166/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU2017:58)
2017-10-02
Diarienummer: 0169/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) (promemoria)
2017-10-02
Diarienummer: 0171/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
2017-09-14
Diarienummer: 0157/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46)
2017-09-14
Diarienummer: 0158/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)
2017-09-07
Diarienummer: 0167/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)
2017-09-07
Diarienummer: 0179/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En snabbare lagföring. Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (promemoria)
2017-09-07
Diarienummer: 0188/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En utvidgning av kapningsbrottet (utkast till lagrådsremiss)
2017-09-01
Diarienummer: 0177/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar (promemoria)
2017-09-01
Diarienummer: 0178/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En amnesti för explosiva varor (promemoria)
2017-09-01
Diarienummer: 0149/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
2017-09-01
Diarienummer: 0131/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)
2017-08-29
Diarienummer: 0139/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)
2017-08-18
Diarienummer: 0125/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)
2017-07-06
Diarienummer: 0126/17
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Brottsdatalag (SOU 2017:29)
2017-06-28
Diarienummer: 116/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan (DS 2017:5)
2017-06-12
Diarienummer: 0115/17
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

 

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7)
2017-05-22
Diarienummer: 0047/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)
2017-05-22
Diarienummer: 0049/17
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Elektronisk övervakning av kontaktförbud (DS 2017:1)
2017-05-04
Diarienummer: 0029/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Värna demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92)

2017-03-24
Diarienummer: 0033/17
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Vissa skollagsfrågor
2017-03-01
Diarienummer: 0046/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

2017-01-27
Diarienummer: 0279/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-09