Återfall i brott

Statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

Personer som återfallit i brott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Samtliga","Kvinnor","Män"],datasets : [{"label": "Återfall inom 1 år","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["25"," 18"," 27"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Återfall inom 2 år","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["35"," 25"," 37"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"},{"label": "Återfall inom 3 år","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["40"," 29","43"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115,0.8)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115,0.8)"}]}

Andel personer som återfallit i brott, inom ett, två respektive tre år, av samtliga personer med en ingångshändelse år 2015, totalt samt efter kön.

 Med återfall i brott avses i statistiken nya lagakraftvunna brott, som följer på en persons ingångshändelse under en speciell uppföljningsperiod. Ingångshändelser definieras som frigivningar från anstalt, utskrivningar från sluten ungdomsvård, avslutad intensivövervakning med elektronisk kontroll samt lagföringar för andra påföljder genom lagakraftvunnen dom eller beslut från åklagare. I statistiken redovisas återfall i brott inom ett, två och tre år räknat från datumet för ingångshändelsen.

Tabeller - Slutlig statistik

 
Samtliga personer
Antal/andel återfall inom tre år
Samtliga personer: Antal/andel Återfall inom 1-3 år (tabell 811-827)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Tid till återfall
Samtliga personer: Mediantid till första återfall (tabell 833-836)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Antal återfallshändelser
Samtliga personer: Antal återfallsbrott/lagföringar (tabell 851-858)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Mest ingripande påföljd i ingångs- och återfallshändelsen
Samtliga personer: Antal och andel återfall inom 3 år, efter mest ingripande påföljd i ingångs- och återfallshändelsen (tabell 871-872)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Mest ingripande påföljd i ingångs- och återfallshändelse efter kriminalvårdspåföljd
Samtliga personer: Antal och andel återfall inom 3 år, efter mest ingripande påföljd i ingångs- och återfallshändelse efter en kriminalvårdspåföljd i ingångshändelsen (tabell 881-882)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Grövsta brott i ingångs- och återfallshändelsen
Samtliga personer: Antal och andel återfall inom 3 år, efter grövsta brott i ingångs- och återfallshändelsen (tabell 873)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Samtliga ingångshändelser
Antal/andel återfall inom tre år
Samtliga ingångshändelser: Antal och andel återfall inom 1-3 år (tabell 891-898)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Tabeller preliminär statistik

Samtliga personer
Antal/andel återfall inom ett år
Samtliga personer: Antal/andel Återfall inom 1 år (tabell p811-p827)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Tid till återfall
Samtliga personer: Mediantid till första återfall (tabell p833-p836)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Antal återfallshändelser
Samtliga personer: Antal återfallsbrott/lagföringar (tabell p851, p853)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Sidan senast uppdaterad: