Länkningspolicy

När du länkar till Brås webbplats ber vi dig respektera följande:

Använd inte Brå:s logotyp för att länka till vår webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad. Använd textlänkar istället.

Använd inte så kallad ramlänkning, det vill säga länka inte så att Brås webbplats placeras inom ramarna för annan webbplats.

Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från Brås webbplats och placeras på annan webbplats.

Kontakta webb@bra.se vid tveksamhet.