Vetenskapliga rådet

Brå har ett rådgivande organ: det vetenskapliga rådet.

Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för Brås verksamhet. Det är generaldirektören som utser ledamöter i rådet.

Ledamöter i Brås vetenskapliga råd

  • ​Jur.dr Axel Holmgren, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
  • Prof. Dan Hedlin, Statistiska institutionen, Stockholms universitet
  • Prof. Margareta Hydén, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet
  • Prof. Sven-Åke Lindgren, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Prof. Jerzy Sarnecki, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Prof. Marie Torstensson, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet
  • Prof. Malin Åkerström, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Sidan senast uppdaterad: