Effektiv samordning av arbetet i socialt utsatta områden

Mellan 2016-2019 pågick ett projekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete i sju pilotområden. I områdena testade man ett sätt att arbeta som är tänkt att integreras både i det dagliga och det långsiktiga arbetet.

Arbetsprocessen ligger i linje med den inriktning som beskrivs i Brås skrift Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete och tar tillvara erfarenheter från Effektiv samordning för trygghet (EST) Pdf, 11 MB. och Samverkan mot social oro – Metodhandbok som utvecklats i Örebro respektive Västerort, Stockholm. En processutvärdering av projektet visar att det har skapat systematik och struktur i det brottsförebyggande arbetet.

Läs mer

Under en 25-årsperiod har det i Sverige växt fram ett antal socialt och särskilt brottsutsatta bostadsområden. Behovet av att utveckla en effektiv samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är stort.

Bilder på Kristina Svartz, generaldirektör på Brå och Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Utsatta områden

I samband med att polisens lista över utsatta områden 2021 presenterades, stod det klart att Klockartorpet inte längre är ett utsatt område. Enligt polisen, Norrköpings kommun och Hyresbostäder vändes utvecklingen i samband med att de deltog i Brås utvecklingsprojekt som riktade sig till utsatta områden.

Bellevuegården i juni 2017. Ungdomarna hängde i framförallt två portar på Bellevuegården.

Erfarenheter av EST

Sollentuna är ett av sju pilotområden som har fått stöd av Brå i sitt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet.

– Det är otroligt värdefullt och nödvändigt med Brås stöd utifrån och hjälp att lyfta blicken, att få rätt glasögon på sig och kunna åka till rätt ställe, berättade Jesper Lindau, processledare på socialkontoret i Sollentuna, under det gemensamma mötet.

råd för framtiden 2018

Effektivt samarbete i linjeverksamheten – om en metodik som leder till handling

På konferensen Råd för framtiden 2018 presenterades erfarenheter och lärdomar från de sju pilotområden som testat och vidareutvecklat en metodik för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som bygger på samverkan i den vardagliga linjeverksamheten.

Trygghetsvärdar i Vivalla

Erfarenheter av EST

Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.

Exempelsamling

Arbeta brottsförebyggande med Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

Mellan 2016 och 2019 bedrev Brå ett utvecklingsprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete i sju pilotområden. Nu har erfarenheterna från arbetet sammanställts i en exempelsamling av Malmö universitet. I bostadsområden, som polismyndigheten karaktäriserat som utsatta eller särskilt utsatta, har kommun, polis och lokala fastighetsägare tillsammans arbetat för att utveckla en metod för effektivare samverkan.

Arbetssättet ska fungera i linjeverksamhet, och integrera såväl det händelseinriktade som det långsiktigt brottsförebyggande arbetet. Arbetsprocessen ligger i linje med den inriktning som beskrivs i Brås skrift Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete och tar tillvara erfarenheter från Effektiv samordning för trygghet (EST) och Samverkan mot social oro - Metodhandbok som utvecklats i Örebro respektive Västerort, Stockholm.

Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare på Örebro Kommun

Erfarenheter av EST

Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.

EST: Effektiv samordning för trygghet Pdf, 11 MB. (Örebro universitet, Polisen Region Bergslagen, Örebro kommun och ÖBO fastigheter.)

Grunder om mätning/kartläggning

Medverkande Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Exempel på kartläggning från Örebro

Medverkande: Patrik Wallin, brottsförebyggare Örebro kommun, Fredrik Malm, kommunpolis Lokalpolisområde Örebro, Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi Örebro universitet.

Om metodstödet för organiserad brottslighet

Medverkande: Kim Nilvall, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten och Per-Olof Hallin, professor emeritus i kulturgeografi, Urbana studier, Malmö högskola.

Orsaksanalys av problembilder - grunder om varför och hur

Medverkande Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Exempel på orsaksanalys från Vivalla (Örebro)

Medverkande: Patrik Wallin, brottsförebyggare Örebro kommun, Tomas Ammer, kommunpolis Lokalpolisområde Örebro, Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi Örebro universitet.

Utsatta områden – vad är viktigt att tänka på vid analys av just denna typ av områden? Processer att ta hänsyn till.

Medverkande: Medverkande: Per-Olof Hallin. Professor emeritus i kulturgeografi, Urbana studier, Malmö högskola.

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

Stina Holmberg, Forskning- och utredningsråd på Brå, presenterar slutsatser från Brås rapport ”Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden”.

Hur hittar vi rätt åtgärder för att förebygga brott och otrygghet i utsatta områden?

Erika Sallander från Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå presenterar olika perspektiv och verktyg för att motverka framväxten av kriminella hotspots.

Fasmodellen

Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå, presenterar Brås fasmodell.

Hur kan vi samverka med medborgarna för trygghet?

Per Granhällen, Säkerhet och brottsförebyggande strateg, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, berättar hur de arbetar med insatser mot social oro, i samarbete med civilsamhället/medborgarna.

Pressmeddelande

Brå har under tre år genomfört ett utvecklingsarbete med kommuner, polis och fastighetsägare för att skapa en effektivare samordning för ökad trygghet och minskad kriminalitet i utsatta bostadsområden i sju kommuner.

Bellevuegården i juni 2017. Ungdomarna hängde i framförallt två portar på Bellevuegården.

Erfarenheter av EST

När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.