Sollentuna testade nytt arbetssätt med stöd av Brå

Brås tillförordnade generaldirektör Björn Borschos (till höger) i samtal med Johan Lundgren, kommunpolis och Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna.


Sollentuna är ett av sju pilotområden som har fått stöd av Brå i sitt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet. Brå var nyligen på plats och besökte kommunledningen, samordnare och polis för att utbyta kunskaper och ta del av erfarenheterna.

– Det är otroligt värdefullt och nödvändigt med Brås stöd utifrån och hjälp att lyfta blicken, att få rätt glasögon på sig och kunna åka till rätt ställe, berättade Jesper Lindau, processledare på socialkontoret i Sollentuna, under det gemensamma mötet.

I den första fasen fokuserade kommunen på Edsberg och Tureberg, två utsatta områden, med konkreta trygghetsskapande insatser som större och tätare närvaro av poliser, fältarbetare och ordningsvakter, bättre belysning och färre buskage på otrygga platser.

EST – Effektiv samordning för trygghet

EST är ett systematiskt brottsförebyggande arbetssätt där framför allt kommunen, polisen och fastighetsföretagen samarbetar organiserat och delar information med varandra. Det ger en gemensam lägesbild och möjlighet att kartlägga problemen. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problemen uppstår, eller ännu hellre innan de inträffat.

Läs mer om EST

Det är ett långsiktigt arbete som kräver kontinuitet och ihärdighet för att vända utvecklingen mot minskad brottslighet och ökad trygghet. Alla inblandade är medvetna om att det inte finns några snabba lösningar, men Sollentuna har upplevt vinster med EST. Att man har fått en bättre överblick och gemensam lägesbild, tydlig och fast organisation och hög prioritering av frågorna hos kommunledningen gör att man nu har en bra grund att utgå ifrån och man planerar nu att utvidga arbetssättet till hela kommunen.